Annonce
Vestjylland

- Vi står stærkere, når vi står sammen

Hvilket infrastrukturprojekt skal have højeste prioritet i Midt- og Vestjylland - hullet i motorvejen mellem Herning og Holstebro, eller udvidelser af Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing eller Rute 34 mellem Herning og Skive? Det skal de syv borgmestre i Business Region MidtVest forsøge at nå til enighed om til efteråret. Foto: Morten Stricker
I stedet for hver enkelt kommune slås for sin egen sag, står syv midt- og vestjyske kommuner i Business Region MidtVest sammen om at løfte regionens udfordringer. – Vi er gode til at støtte op om hinanden til gavn for fællesskabet, siger formand borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard.
Annonce

IKAST/RINGKØBING: Hvilket hjul bliver smurt først? Naturligvis det der piber.

Det lille ordspil blev borgmester i Ikast-Brande, Ib Lauritsen (V), præsenteret for forleden. Og det minder ham om, hvorfor samarbejdet mellem de syv kommuner i Business Region MidtVest er vigtigt.

- Det er altså ikke sådan, at de sidder i København og tænker: Hvad skal vi flytte ud eller på andre måder forkæle Midt- og Vestjylland med i denne måned. Vi er nødt til at gøre opmærksom på os selv for at sikre en fortsat positiv udvikling, siger han.

Ib Lauritsen sidder i Business MidtVests bestyrelse i egenskab af borgmester for en af de syv midt- og vestjyske kommuner, der står bag samarbejdet.

- Vi har en stærk metropol omkring hovedstanden og omkring Aarhus her i det jyske. Derfor er det helt afgørende, at vi formår at italesætte vores udfordringer, ønsker, krav og ikke mindst de ting, vi er gode til, siger han og understreger, at det er næsten umuligt som en enkelt borgmester at sætte dagsordenen på Christiansborg

- Men når vi kommer mange sammen med en fælles sag, bliver der lyttet. Og det er rart at have nogen at være i stue med, som har samme udfordringer som en selv – og som ser verden fra den samme vinkel og har samme præferencer, siger han.

Formand for Business Region MidtVest i 2018 og 2019, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard, er enig:

- Vi står stærkere, når vi står sammen, end hvis vi hver især slås for vores egen sag. I fællesskab kan vi løfte vores fælles interesser og gøre opmærksom på udfordringerne her i området. Og vi er faktisk rigtig gode til at støtte op om hinanden til gavn for fællesskabet, siger han.

Business Region MidtVest

Business Region MidtVest er et samarbejde mellem Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner.

Målet er at styrke væksten, skabe nye jobs og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området.

Business Region MidtVest blev stiftet i januar 2016 og er landets 8. Business Region.

Business Region MidtVest har defineret tre overordnede arbejdsområder: Ressourcer og Kompetencer, Erhvervssatsninger, Infrastruktur.

Formandskabet roterer mellem de syv borgmestre i bestyrelsen hvert andet år.

Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern, har været formand i 2018 og 2019.

I marts 2020 bliver Skives borgmester, Peder Christian Kirkegaard (V), formand.

Annonce

Infrastruktur deler vandene

Ib Lauritsen ser Business Region MidtVest som et koordinerende forum, hvor borgmestrene sammen drøfter, hvad der er vigtigt lige nu – og hvilke ønsker og krav, man skal præsentere for eksempelvis landspolitikerne.

- Og vi er gode til at tage hensyn til hinanden og sammen vurdere, hvad der kan gavne området mest – selvom der selvfølgelig er forskel fra kommune til kommune, hvor man ser de største udfordringer, siger han.

Eksempler på ønsker, som Business Region MidtVest løfter til Christiansborg, er at få lukket motorvejshullerne mellem Herning og Holstebro, at få Rute 34 mellem Herning og Skive og Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing omdannet til 2+1 veje.

- Vi har en del ønsker til eksempelvis infrastrukturen, men vi er meget bevidste om, at vi ikke får det hele på en gang. Så når vi til efteråret indleder forhandlingerne med eksempelvis trafikministeren, bliver det en temadrøftelse, hvor vi påpeger de infrastrukturelle udfordringer, som vi ser i det midt- og vestjyske. Derfra bliver det en forhandling om, hvad vi kan få, siger Hans Østergaard, som er helt bevidst om, at især infrastruktur kan dele vandene alt efter, hvor man bor – og at man derfor vil have lidt divergerende holdninger til, hvad der er vigtigst.

- Men vi er alle enige om, at eksempelvis de tre nævnte vejstrækninger er vigtige for hele regionen, så dem vil vi alle støtte op om. Og selvom vi lever i hver vores ende af regionen, oplever jeg, at vi sagtens kan blive enige. Måske fordi vi forstår vigtigheden af at tale med én stemme, siger Hans Østergaard.

Annonce

Fødevarer og grøn omstilling

Hans Østergaard fortæller, at samarbejdet også handler om at se på, hvad kommunerne kan gøre bedre i fællesskab. Det er ”Madmødet”, der i maj skal danne ramme for tre dage med mad og fødevarer i centrum, et godt eksempel på.

- Fødevarer er et tema, der har stor interesse for alle syv kommuner, hvor mange er beskæftiget direkte eller indirekte inden for dette erhverv. Nogle kommuner er længere fremme end andre, og de har tilbudt at gå forrest i udvikling af madmødet, som skal vise resten af landet – og verden – hvor dygtige vi er inden for fødevareproduktion. Den danske eksport af fødevarer er tårnhøj i vores syv kommuner, og den historie skal vi blive endnu bedre til at fortælle, siger Hans Østergaard.

En anden historie, som de syv kommuner gør sig umage for at udbrede, er den om klyngerne inden for grøn omstilling, som har til huse i området.

- Vi er meget langt fremme på det felt og har virksomheder, der kan levere meget af det, som verdensmarkedet har behov for til den grønne omstilling. Både viden og produkter. Den historie skal vi fortælle, fordi det kan være med til at få udenlandske virksomheder til at investere i området og måske etablere sig her, siger Ib Lauritsen og peger på nabokommunen Viborg og etableringen af Apples datacenter som eksempel.

- De sad nok ikke i USA og tænkte: Viborg er godt nok et dejligt sted; dér vil vi bo. Der var helt andre grunde, gode fortællinger og benarbejde, bag den beslutning. Det er dér, vi som samlet region, kan gå ud og gøre en forskel. Også der står vi stærkere sammen, slutter han.

- Når vi til efteråret indleder forhandlingerne med eksempelvis trafikministeren, bliver det en temadrøftelse, hvor vi påpeger de infrastrukturelle udfordringer, som vi ser i det midt- og vestjyske. Derfra bliver det en forhandling om, hvad vi kan få, siger Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern og formand for Business Region MidtVest et par måneder endnu. Pressefoto
- Det er altså ikke sådan, at de sidder i København og tænker: Hvad skal vi flytte ud eller på andre måder forkæle Midt- og Vestjylland med i denne måned. Vi er nødt til at gøre opmærksom på os selv for at sikre en fortsat positiv udvikling, siger Ib Lauritsen (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce