Annonce
erhvervplus

Uden grøn transport når vi ikke frem

Glenda Napier. Pressefoto: Jonas Ahlstrøm
Annonce

Hvad skal vi tanke flyet med, når vi skal krydse Atlanten? Hvad skal lastbilen køre på, og hvad skal fremtidens containerskib bunkre?

Det er spørgsmål, vi er nødt til at finde svar på, hvis vi skal realisere vores fælles ambition om 70 procent CO2-reduktion inden 2030. Godt en fjerdedel af den danske CO2-emission relateret til transport stammer fra tung trafik, og andelen er stigende.

Hvis vi skal nå vores klimamål, så skal vi have mere skub på at udvikle bæredygtige og grønne brændstoffer og batterier, der batter. De grønne brændsler vil i fremtiden komme fra energiområder som vindenergi.

I disse år bevæger Power-2-X-teknologier sig i rivende fart, og opmærksomheden på teknologierne er både fra laboratorierne, forskerne og de teknologiske foregangsvirksomheder.

Så når ingeniørforeningen IDA og Danmarks klyngeorganisation for energi Energy Cluster Denmark tirsdag 1. december byder på onlinekonferencen Power2Mobility og samler alle de centrale værdikæder og aktører om en fælles grøn dagsorden med afsæt i Power-2-X, så er det i den grad et brandvarmt højteknologisk emne med fuld fart på.

Vi har brug for alle mulige energieffektive og bæredygtige grønne løsninger, hvis vi skal opfylde 2030-målene. Der er ikke én teknologi, som er den samlede løsning på alle fremtidens behov – det er en vifte af innovative, teknologiske løsninger, som skal få os i mål. Det bærer konferencen præg af.

Der vil på konferencen blive præsenterer en bred vifte af Power-2-X-teknologier fra flere led i værdikæden og på flere stadier af udviklingsrejsen.

Centralt står Power-to-Battery-løsninger og Power-to-X-teknologier, ikke mindst på transportområdet. Jo hurtigere, vi kan løfte de teknologier, desto hurtigere kan vi koble bæredygtige brændstoffer til resultatlisten på den grønne omstilling.

Der vil være fokus på samspillet mellem udviklerne af grønt brændstof til transport og udviklerne af transportteknologier og på mulighederne for at koordinere to industrier, som er hinandens forudsætning – og der vil være mulighed for at lette på motorhjelmen til teknologier under udvikling og forandring.


Vi har brug for alle mulige energieffektive og bæredygtige grønne løsninger, hvis vi skal opfylde 2030 målene. Der er ikke én teknologi, som er den samlede løsning på alle fremtidens behov – det er en vifte af innovative, teknologiske løsninger, som skal få os i mål.


Du er velkommen til at kigge med og høre institutter, tænketanke og virksomheder som Mærsk, Cowi, Ørsted, SAS, Concito, DTU, Shell og Alstom debattere fremtidens grønne transport.

Annonce