Annonce
Fyn

Transportvirksomhed udnytter vintermånederne til at sende funktionærer på efteruddannelse: Når du bliver bedre til dit arbejde, bliver du også mere motiveret

HR-chef Jens Hansen fra Alex Andersen Ølund kan se flere fordele ved at sende medarbejderne på efteruddannelse, især for en virksomhed, der oplever sæsonudsving. Udover at opkvalificere medarbejderne, kan man nemlig også få refusion for den tid, de bruger på både undervisning og forberedelse. Foto: Trine Grauholm
Som sæsonbetonet virksomhed har Alex Andersen Ølund de seneste to vintre udnyttet de lidt mindre travle perioder til at sende funktionærerne på efter- og videreuddannelse. Det har både øget medarbejdernes kompetencer og skabt en kultur for at uddanne sig, selv om der til at begynde måtte overtalelse til. - Mange siger, at uddannelse koster. Det gør det ikke. Du får noget igen på uddannelsen, og du får dækket en stor del af dine omkostninger, påpeger HR-chef Jens Hansen.

Odense: Efteruddannelse giver bedre jobsikkerhed, flere jobmuligheder og som regel også mere i løn til den enkelte medarbejder. Det sidste som et udtryk for, at medarbejdere, der bliver ved med at opdatere deres kvalifikationer gennem hele arbejdslivet, typisk også skaber større værdi for deres arbejdsgiver.

Alligevel var det mange år siden, at de fleste af funktionærerne hos Alex Andersen Ølund, en af Danmarks førende logistikvirksomheder med speciale i transport af blomster, frugt og grønt, havde siddet på skolebænken, da ledelsen for snart tre år siden besluttede at sende medarbejderne på efteruddannelse hver vinter. Også hvis de helst ville være fri.

- Dengang var der ikke en kultur for at tage efteruddannelse blandt funktionærerne. Uddannelse var noget, man tog, da man var ung. Nu arbejder vi, så det krævede overtalelse, fortæller HR-chef Jens Hansen.

Annonce

Sammen med den øvrige ledelse kunne han se flere grunde til at sende medarbejderne af sted. Som sæsonbetonet virksomhed, hvor kadencen er væsentligt lavere om vinteren end i sommerhalvåret, ville det nemlig give god mening at udnytte tiden til at opkvalificere medarbejdernes kompetencer i de mere stille perioder.

- Mange siger, at uddannelse koster penge. Det gør det ikke. Det er en hæmsko for mange, at så snart, det koster noget, bliver mester nærig og siger, at du kunne også lige arbejde i stedet for at spilde tiden på uddannelse. Men du får noget igen på uddannelsen, og du får dækket en stor del af dine omkostninger. Det er selvfølgelig en del af idéen i det. Du får jo refusion, når en medarbejder tager uddannelse, påpeger Jens Hansen.


Vi har altid kunnet ringe til vores kontaktperson og få hjælp til at tilmelde medarbejderne rigtigt, afmelde og søge refusion og hvad, vi ellers skulle være opmærksomme på. Vi har også fået forslag til, hvad vi ellers kunne gøre. Kører man først sur i den del, får man ikke lavet efteruddannelse for medarbejderne.

Jens Hansen, HR-chef hos Alex Andersen Ølund


Desuden oplevede han et reelt behov på flere områder. Generelt var der behov for at opdatere medarbejdernes kompetencer for eksempel i brugen af Excel.

- Så snart man skal arbejde med tal, har man som regel brug for at trække noget ud af en tabel. Det har vi rykket os på, og så har vi også fået øjnene op for, at vi kunne køre noget firmarelateret tysk eller arbejde med Word. Paletten blev pludselig stor, da vi først blev trukket til truget, siger Jens Hansen.

Ikke tvunget til eksamen

Han har været HR-chef hos Alex Andersen Ølund i en årrække og følte sig godt inde i uddannelsesmulighederne. Alligevel havde han svært ved at finde hoved og hale i mulighederne, når det kom til efteruddannelse.

- Vi har jo elever, som er igennem et uddannelsesprogram, men når vi snakker efteruddannelse, er det en helt anden boldgade at finde ud af, hvad der er vores behov, og hvad der er af muligheder. Her var vi nødt til at trække nogle ind, som også har virksomhedsforståelse. Det kræver nogle omgange i ringen, inden man finder ud af, hvad der skal til, hvilke systemer, man bruger, og hvilke medarbejdere, man har. Hvor længe er det for eksempel siden, de sidst har været i skole, og hvordan er kulturen for at uddanne sig, forklarer Jens Hansen.

Alex Andersen Ølund

  • Har siden starten i 1964 udviklet sig til at være en af Danmarks førende logistikvirksomheder med speciale i transport af blomster, frugt og grønt.
  • Virksomheden har omkring 675 medarbejdere i Europa. De 480 sidder i Danmark, og heraf er omkring 110 funktionærer. Det er dem, de seneste tre års efteruddannelsesprogram har været møntet på. Andre faggrupper har andre tilbud.
  • Virksomheden har netop offentliggjort regnskabet for 2020, og det endte med en omsætning på 625 millioner kroner og et overskud på 30 millioner kroner før skat.

Den dialog havde han med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som sågar var ude at interviewe en række medarbejdere hos Alex Andersen Ølund. Sammen skræddersyede parterne et forløb, der passede til virksomhedens behov.

Det resulterede i en vifte af muligheder til medarbejderne målrettet de enkelte afdelinger. Havde man som medarbejder ikke lyst til kurser i Excel, projektledelse, sprog eller nogle af de mange andre muligheder, fik man automatisk kurset "Kommunikation i praksis".

Et kursus, der som udgangspunkt varede otte undervisningsdage plus forberedelse og eksamen, men hvor medarbejderne kunne stoppe efter fem dage og uden eksamen, hvis de var mest trygge ved det.

- På den måde gjorde vi det lidt ufarligt, forklarer underviser Gerd Madsen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Der kan være en vis usikkerhed forbundet med at vende tilbage til uddannelsesverdenen, hvis det er mange år siden, man sidst har gået i skole, eller man måske har dårlige oplevelser med sig fra tidligere uddannelsesinstitutioner. Efteruddannelsen er dog tilrettelagt efter netop det, og de fleste får derfor en positiv oplevelse ud af det, forsikrer underviser Gerd Madsen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Foto: Trine Grauholm

- Det kan godt være svært for en medarbejdergruppe at skulle gå til eksamen, for man spørger jo hinanden, hvordan det gik. Derfor lavede vi den afstigningsordning, så de første fem dage indeholdt den del, der var vigtigst for virksomheden, at alle medarbejderne fik med sig, mens de sidste tre dage handlede om de ting, det krævede at kunne gå til eksamen og få den formelle uddannelse, forklarer hun.

Annonce

Overblik i junglen

Løbende er der kommet flere muligheder til, og princippet om, at alle medarbejdere hvert år skal på en eller anden form for efteruddannelse, gælder stadig. Coronakrisen har dog gjort det vanskeligt at opretholde, fordi mange kurser er blevet aflyst, mens stort set alle andre er blevet gennemført online.

- Medarbejderne har fået højnet deres kompetencer, og vi er blevet bedre til at snakke sammen på tværs, også hvis det foregår online, og i ledelsen synes vi, det er godt, at medarbejderne bliver udviklet og får højnet deres kompetencer. Og så er der også noget økonomi i det, så der er thumbs up hele vejen rundt, understreger Jens Hansen.

Han forstår dog godt, hvis nogle farer vild i junglen af muligheder og regler, for der er mange, og derfor har det været helt afgørende for Alex Andersen Ølunds oplevelse af forløbet, at virksomheden har haft en kontaktperson på både UCL og Tietgenskolen, hvor nogle af forløbene er blevet afholdt.

- Vi har altid kunnet ringe til vores kontaktperson og få hjælp til at tilmelde medarbejderne rigtigt, afmelde og søge refusion og hvad, vi ellers skulle være opmærksomme på. Vi har også fået forslag til, hvad vi ellers kunne gøre. Kører man først sur i den del, får man ikke lavet efteruddannelse for medarbejderne. Man er nødt til at have slangetæmmeren siddende i hjørnet og sige: Husk nu det, eller lad os gøre det sådan her. Det har været det springende punkt både i forhold til refusionsverdenen, som er en jungle, og til tilskudssøgning og muligheder i forhold til projekter. Hvis vi selv skulle have fundet ud af det, var vi ikke kommet igennem med det, erkender Jens Hansen.

Annonce

Skræddersyede forløb

For store eller mellemstore virksomheder, der kan sende et helt hold af medarbejdere på efteruddannelse, kan det lade sig gøre at skræddersy forløb og planlægge undervisningen, så det passer bedst muligt ind i dagligdagen på den enkelte virksomhed.

- Det kan der ligge en fordel i, for så kan vi inddrage medarbejdernes hverdag og udfordringer og arbejde med dem, og de har kunnet gå hjem og afprøve, om det, de har talt om i undervisningen, virker i dagligdagen. Er der kurser, som kun er relevante for én eller to medarbejdere fra en virksomhed, kan de vælge åbne kurser med medarbejdere fra andre virksomheder, og det kan også give nogle fordele, fordi man så kan lære af hinanden, siger Gerd Madsen, der er vant til at undervise kursister, som ikke har gået i skole længe.

Mange af dem har blandede erfaringer med sig fra deres skolegang, men som regel bliver de positivt overraskede over, at de sagtens kan være med, og det bliver der også brug for fremover.

Annonce

Behovet er stigende

Behovet for efteruddannelse bliver nemlig ved med at stige, vurderer Bjarne Christensen, der er specialkonsulent på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Behovet for livslang læring er stigende, og det kan lade sig gøre at skræddersy forløb målrettet den enkelte virksomhed, fortæller specialkonsulent Bjarne Christensen og underviser Gerd Madsen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Samtidig er der praktisk hjælp at hente til det administrative omkring tilmelding og refusionsmuligheder. Foto: Trine Grauholm

- Fra analyser ved man, at den teknologiske udvikling og hele robotdagsordenen kommer til at udfordre. Den kommer ikke nødvendigvis til at fjerne en masse jobs, men den kommer til at forandre jobs. Når teknologien kommer til at varetage en del af en funktion, får medarbejderne brug for at kunne noget andet og mere, siger han.

Efteruddannelse

  • Fremtidens arbejdsmarked stiller nye krav, for 650.000 danskere er ifølge en undersøgelse fra Tænketanken DEA (2019) ansat i en stilling, der er velegnet til at blive erstattet af robotter eller digitale løsninger. Det gælder primært faglærte og ufaglærte.
  • Undersøgelser viser også, at løbende efter- og videreuddannelse både giver den enkelte medarbejdere mere i løn, større jobsikkerhed og bedre jobmuligheder.
  • Typisk er det folk med lange, videregående uddannelser, der benytter sig af muligheder for løbende at tilegne sig nye kompetencer, mens der blandt faglærte er knap så stærk en kultur for det. Samtidig er medarbejdere i det offentlige og i større, private virksomheder mere tilbøjelige til at efteruddanne sig end medarbejdere i mindre, private virksomheder.
  • Blandt barriererne for at efteruddanne sig viser undersøgelser blandt andet faktorer som tid og travlhed, uvished om relevans, økonomi, tilgængelighed og kendskab, kulturen på arbejdspladsen, erfaringer med uddannelse og personlig usikkerhed samt identitet.

Det samme gælder, hvis man undervejs i livet får lyst til at skifte funktion, og det sker formentlig for de generationer, der kommer på arbejdsmarkedet fremover.

- Spørger man fremtidsforskere, vil de sige, at den generation af medarbejdere, der er unge nu, ikke nødvendigvis drømmer om et fast job i den samme virksomhed i 40 år. De vil skifte job undervejs og er løbende på jagt efter den dybere mening med deres arbejdsliv. Og samtidig skal nogle af dem måske være på arbejdsmarkedet i 50 år, mens man for et par generationer siden måske kunne nøjes med 30-35 år. Det kalder på livslang læring, siger Bjarne Christensen.

Annonce

Øget motivation

Hos Jens Hansen er der ikke nogen tvivl om, at Alex Andersen Ølund vil fortsætte med at investere tid og ressourcer i efteruddannelse i virksomhedens mest stille perioder hen over vinteren, selv om det trods sæsonudsving har været begrænset med tid til uddannelse de seneste år, hvor virksomheden har præsteret to rekordregnskaber i træk og derfor haft meget travlt.

- Når jeg kigger på min egen årgang og ned, kan jeg se, at et sprog som tysk er syltet totalt, men snakker vi økonomi, er den finansielle motorvej i Europa jo Tyskland, og vi gør alt for at opkvalificere vores medarbejdere i virksomhedsrelateret tysk. Mange af de unge kan engelsk, og det er også nødvendigt, for med tiden er der flere og flere instruktioner og vejledninger, der foregår på engelsk, og det kræver noget, understreger Jens Hansen.

Han kan mærke, at det rykker noget i virksomheden, når medarbejderne systematisk begynder at efteruddanne sig.

- Det har ændret noget på flere niveauer. Der er blevet en anden åbenhed overfor uddannelse, og der er blevet en positiv accept af det, og så har det givet et afbræk i hverdagen og et frirum. Jeg havde troet, det ville hænge folk mere ud af halsen, fordi de ikke har været på uddannelse i mange år, men det har det altså ikke gjort. Der er da nogle, der er kommet med nogle opstød over, at de skulle af sted igen, men det har været ganske få. De fleste har haft en positiv oplevelse, og det smitter af på kulturen i arbejdsmæssigt regi. Når du oplever, at du bliver bedre til dit arbejde, bliver du også mere motiveret, siger Jens Hansen.

Annonce
Annonce
Østjylland

Dansk firstmover på genbrug af plast i opråb: Genanvend nu i stedet for at brænde plastik af

Annonce
Fyn

Podcast: Da Tokes datter måtte genoplives, gav han sig til at hjælpe andre

Annonce
Østjylland

Arkitektfirma skiftede navn for at komme mere i øjenhøjde med kunderne: Nu er de nomineret til pris

Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Droner bruges mere og mere til transport: Om ti år er de lige så almindelige som biler

Erhverv

Reick Møbler kørte fint forbi coronaen

Erhverv

Klumme: Er din direktør lønnen værd? Hvad med 155.000 kroner om dagen?

Erhverv

Klumme: 60 mio. kr. til digitalisering af SMV’er - Sådan får du del i puljerne

Erhverv

Klumme: Efter coronaen - Afviklingen af moms- og A-skattelån

Vestjylland

Se billeder: Velbesøgte messer for transport og entreprenørmaskiner

Annonce