Annonce
KLUMME

Tips til at opretholde samarbejdet under corona-karantæne og hjemsendelser

Corona-karantæner kan blive en anledning til at lære nyt og ændre praksis. Det tvinger nemlig alle til at se på mængden og formen af de eksisterende møder på en ny måde.

Ledelse uden fysisk samvær er på kort tid blevet en realitet for alle.

Det påvirker selvfølgelig de samarbejdsformer, vi er vant til. Situationen kalder på at sætte den eksisterende mødestruktur på hold og gentænke den.

Denne artikel opsamler erfaringer og deler gode råd.

Dette er ikke ’bare’ distance-samarbejde

Mange virksomheder kender allerede til at skulle samarbejde på distancen, men situationen er alligevel en helt anden. Normalt har man to strukturer til at styre, hvordan en virksomhed skaber fremdrift og leverer kundeværdi.

- Organisationsstrukturen, der sikrer, at hverdagens delopgaver bliver løst effektivt og

- Mødestrukturen, der sikrer det, der skal koordineres.

Men dette er som sagt undtagelsestilstand. Teams bliver nu brudt op på en organisatorisk ulogisk måde, fordi formålet er et helt andet. Og det må nødvendigvis påvirke mødestrukturen.

Annonce

Gentænk din dagsorden

Møder, som afvikles på telefon eller video, kan ikke have samme omfang som et normalt fysisk møde.

Det skyldes, at det er vanskeligt at fastholde opmærksomhed og koncentration på medier, hvor hele det fysiske element er fraværende. Hvis man er vant til en omfattende dagsorden, er det derfor en god ide at skære den ned.

En god tommelfingerregel er omkring tre emner pr. møde. Måske kræver det, at man holder møder mere hyppigt, end man er vant til. Det er ikke generelt en god anbefaling – for et møde i kalenderen er en forstyrrelse fra den daglige arbejdsrytme, uanset om det er langt eller kort – men i denne særlige situation er det alligevel tilrådeligt.

Hvis de normale møder traditionelt indeholder mange orienteringspunkter, kan det være en fin anledning til at gentænke dette. Helt generelt hører orientering ikke til på møder, medmindre der er behov for at drøfte for eksempel implementering eller kommunikation.

Så det vil være godt at finde en anden form. For nogen virker ugentlige nyhedsbreve fra ledelsen godt. For andre små videoer.

Pas dog på ikke at lave lange dræbende fortællinger. Skel gerne til de virkemidler, pressen bruger for at holder dig orienteret.

Annonce

Find former til daglige eller ugentlige tjek-ind

For teams, der fysisk sidder samme sted, er daglige korte tjek-ind-møder et vidundermiddel til at skabe koordinering, fælles overblik og handling.

Men det skal styres, så det bliver skarpt på opgaven og de forhindringer, der skal fjernes her og nu. Og i denne særlige situation er tilfældet jo netop, at teams ikke sidder sammen.

Ud over at give et fælles overblik har de daglige tjek ind også en meget vigtig social funktion. De understøtter oplevelsen af at være en del af et team. Og de små samtaler, der foregår på vej til og fra mødet er vigtige for skabelsen af tillid og kultur.

Når holdet er spredt på forskellige lokationer, bliver dette vanskeligt, og i værste fald er konsekvensen, at lederen er den eneste med overblik. Det er en magtfuld position, den er ekstremt sårbar og helt uholdbar på sigt. Der skal findes en vej til at samle teamet.

Nogen er gode til at holde skarpe korte telefonmøder, hvor alle i få sætninger giver status og efterspørger input eller hjælp. Andre har en fast tid hver uge, hvor alle skriver en kort update på chat og besvarer eventuelle spørgsmål.

En gruppe har indført et fast ugentligt telefon-fredags-øl, hvor dagsorden er ’ingenting – smalltalk om dit og dat.’ Dette er ikke pjat.

Annonce

Dyrk de asynkrone møder

Asynkrone møder er, når deltagerne er samlet om ét emne fra forskellige steder og på forskellige tidspunkter. Herved adskiller det sig fra både det fysiske møde og det virtuelle.

Det adskiller sig også fra almindelige digitale samarbejdsplatforme ved, at der er én person, der ejer dialogen. Det vil sige sætter den i gang, indsamler input, laver delkonklusioner, afstemninger med videre og til sidst samler op på konklusionen og formidler den.

En anden forskel er, at arbejdet begynder og slutter indenfor en styret tidsramme.

Mange organisationer bruger allerede de asynkrone møder til at forberede et almindelig fysisk møde. Det kan gennemføres meget mere effektivt, fordi alle er klædt grundigt på og har taget ejerskab gennem deres individuelle arbejde og bidrag til emnet.

De asynkrone møder kan da heller ikke erstatte fysiske møder. Alligevel bliver de fleste overrasket over, hvor meget der kan klares på denne måde.

Der er ingen grund til at udskyde alle strategiske og mere overordnede mødetemaer, til vi igen kan samles fysisk. Emnerne kan sagtens belyses og drøftes grundigt og tilstrækkeligt gennem det asynkrone møde. Men det kræver en processtærk mødeleder.

Annonce

Pas på, at det daglige samarbejde ikke bliver gjort til møder

De ting, man normalt vil tage hen over skrivebordet, skal pludselige klares pr. telefon, video eller chat.

På det bilaterale plan har det endnu ikke vist særlige udfordringer, fordi de fleste allerede er godt vant - om ikke andet fra privatsfæren - til at kommunikere på den måde. Hvis en medarbejder vælger at slukke for disse kontaktmuligheder – og det er faktisk en rigtig god ide, hvis man vil have en effektiv arbejdsdag – så sørg for at vedkommende er tydelig overfor alle med, hvornår han kan træffes.

Opfordr gerne de bilaterale teams til at lave fælles regler for forstyrrelse og arbejdsro. Vær meget opmærksom på, at ingen svinder ud af teamet, fordi karantænen fjerner de fysiske påmindelser.

Corona-karantæner kan blive en anledning til at lære nyt og ændre praksis. Samtidig er det en mulighed for at eksperimentere med teamets evne til andre samarbejdsformer.

Klummen

  • Wenche Strømsnes er stifter og direktør i virksomheden BetterMeetings.
  • Tidligere har hun været direktør i Center for Ledelse (Aarhus og København).
  • Har du kommentarer til denne klumme, kan du kontakte Wenche Strømsnes direkte på wst@bettermeetings.as
Annonce
Annonce
Østjylland

Dansk firstmover på genbrug af plast i opråb: Genanvend nu i stedet for at brænde plastik af

Annonce
Fyn

Podcast: Da Tokes datter måtte genoplives, gav han sig til at hjælpe andre

Annonce
Østjylland

Arkitektfirma skiftede navn for at komme mere i øjenhøjde med kunderne: Nu er de nomineret til pris

Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Droner bruges mere og mere til transport: Om ti år er de lige så almindelige som biler

Erhverv

Reick Møbler kørte fint forbi coronaen

Erhverv

Klumme: Er din direktør lønnen værd? Hvad med 155.000 kroner om dagen?

Erhverv

Klumme: 60 mio. kr. til digitalisering af SMV’er - Sådan får du del i puljerne

Erhverv

Klumme: Efter coronaen - Afviklingen af moms- og A-skattelån

Fyn

Sagde prestigejobbet op uden at vide, hvad der skulle ske: Nu er prisbelønnet journalist årets iværksætter på Nordfyn

Annonce