Annonce
Vestjylland

Sydbank: Sæt turbo på den grønne omstilling ved at lease

Michael Kirkeby. Pressefoto
Annonce

Hvis corona har lært os noget, så er det, at tilværelsen er omskiftelig. Derfor gælder det om at være forandringsparat – også i virksomhederne.

Lav gæld betyder større finansiel stødpude, leje frem for eje giver mere fleksibilitet. Den gamle læresætning om, at ”cash is king”, har fået fornyet mening.

Leasing af køretøjer, maskiner og produktionsudstyr er en oplagt mulighed for at skabe hurtige forandringer i produktionsapparatet og møde kommende udfordringer som for eksempel den grønne omstilling uden at lægge store byrder på virksomhedernes finansielle struktur.

Med bred tilslutning i Folketinget har Danmark sat et skarpt klimamål, som forpligter os til i 2030 at gennemføre 70 procent reduktion af drivhusgasserne i forhold til niveauet i 1990. Produktionsdanmark kommer til at bære en del af byrden for den omstilling.

Vinderne vil formodentlig være de virksomheder, som kommer hurtigt i gang og kan bruge denne indsats i branding og marketing. Forbrugerens øjne vil fremover stille stadig mere skarpt på dette område og skelne mellem klimadukse og klimasyndere.

Den grønne omstilling kræver investeringer i nye produktionsapparater, forandrede transportsystemer og ændret energiforbrug. Det kan betyde en stor belastning af virksomhedernes likviditet, hvis de skal finansiere forandringerne på egen hånd ved enten at tære på deres finansielle reserver, udhule kassekreditterne eller optage lån mod pant i bygninger og produktionsapparat.

Leasing er en mulighed for at imødekomme behovet for grøn omstilling uden at gøre sig likviditetsmæssigt sårbar. Det giver samtidig mulighed for at være på omgangshøjde med den tekniske udvikling uden større udgifter til egenfinansiering af nyt udstyr.

Leasing er en fleksibel løsning, som giver løbende mulighed for at opgradere maskiner og udstyr, så det er mere energieffektivt.

Grøn omstilling på transportområdet giver i særlig grad mening. Det står højt på regeringens ønskeliste at forvandle den nuværende bilpark på fossile brændstoffer til en flåde af elektrisk drevne biler.

Men den tekniske udvikling løber i disse år formodentligt hurtigere end afskrivningen på køretøjerne. I en situation, hvor køretøjet hurtigt bliver teknisk umoderne, kan det bedre svare sig for at lease frem for at eje.

Sydbanks leasingkunder får – via samarbejde med eksterne aktører – beregnet energibesparelserne ved nyinvesteringer og kan derfor søge offentlige energitilskud til omstillingen. Desuden kan virksomheder få et strategisk serviceeftersyn med Strategikompasset, så grønne investeringer indgår i den samlede finansielle planlægning.

Lige nu står vi og resten af Europa midt i anden bølge af corona. Pandemien har lært virksomhederne, at god finansiel polstring er en forudsætning for at afbøde uventede stød i markedet, hvor indtægterne falder bort uden at reducere de faste udgifter tilsvarende.

På baggrund af den lære er leasing en mulighed for at rette lyset mod fremtiden og gennemføre den grønne omstilling uden at svække det finansielle beredskab.


Vinderne vil formodentlig være de virksomheder, som kommer hurtigt i gang og kan bruge denne indsats i branding og marketing. Forbrugerens øjne vil fremover stille stadig mere skarpt på dette område og skelne mellem klimadukse og klimasyndere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce