Annonce
Østjylland

Sydbank: Grønne obligationer kan blive et vigtigt bidrag til den grønne omstilling

Private Banking-direktør i Sydbank, Erling Carlsson. Pressefoto
Annonce

Grønne obligationer oplever i disse år et voldsomt take off.

Kurven over salget er stejl, selv om afkastet er meget moderat. Den grønne obligation henvender sig til en kundekreds, som tænker langsigtet og ønsker at bidrage til en bedre verden med deres egen formue eller dele af den.

Det støt stigende salg af disse særlige obligationer, der udstedes af både virksomheder og offentlige myndigheder, kendetegner et gearskifte inden for universet af grønne investeringer. Det viser, at dobbeltmoralens tid er omme; i stedet for at tale, handles der, eller der sættes handling bag ordene, kunne man sige.

En grøn obligation har det særkende, at provenuet kun må investeres i initiativer og teknologier, som reducerer CO2-udslippet hos udstederen. Det er altså et værdipapir, som skaber et særligt kapitalmarked for klimaomstillingen, som derved ikke udelukkende er afhængigt af offentlige investeringer og tilskud.

For at skaffe kapital gennem grønne virksomhedsobligationer skal virksomheden leve op til en række bastante krav, hvilket kræver større administration. For en udsteder, som går denne vej for at skaffe kapital, er det ikke den billigste løsning.

Når udbuddet vokser, er det en indikator for, at der er stigende interesse hos CO2-producerende virksomheder, myndigheder og organisationer for at melde sig ind i klimaomstillingen. Og det er interessant.

Det er altså ikke kun investorerne, der tænker grønt. Det samme gør udbyderne, det vil sige de tusindvis af virksomheder og organisationer, som ønsker at melde sig ind i klimakampen.

Det får kapitalmarkedet for grønne obligation til at hænge sammen. Der skal to til en pardans, investor kan ikke undvære udbyderen og omvendt.

Som direktør i en afdeling, der rådgiver velhavende kunder med deres investeringer, har man fingeren på pulsen i forhold til investeringsadfærd. Salget af grønne obligationer dokumenterer, at borgeren i stigende grad er bekymret for verdens fremtid, og dermed hvordan det skal gå egne børn og børnebørn.

Når investorer af den kaliber er parat til at ofre en del af deres potentielle investeringsoverskud for en moralsk sag, så viser det, at verden virkelig er ved at komme i bevægelse med hensyn til den grønne omstilling. Det tyder på, at vi er ved at nå en kritisk masse for den grønne omstilling. Det er et yderligere vink med den berømte stang til beslutningstagerne om, at klimakampen ikke kan afbrydes.

Vi som bank kan gøre en stor forskel og gør det ved at rådgive kunderne om denne mulighed. Som ordentlig bank har vi en forpligtigelse til ikke kun selv at vise bæredygtighed, men også give vores kunder en grøn spilleplade at handle på.

Da verdensbanken i 2008 år lancerede denne investeringsmulighed første gang, gik det mildest talt trægt. Markedet har stået stille i mange år, men fra 2018 og frem bugner det med kapital i forbindelse med denne særlige form for værdipapir. Det viser, at den grønne obligation er kommet for at blive, så længe der er behov for grøn omstilling.

Krigsførende nationer har ofte finansieret deres hære ved at optage lån i befolkningen gennem udstedelse af obligationer. Nu er vi begyndt at finansiere en ny krig, ikke mod andre nationer, men en global krig mod klimaforandringerne med teknologi som våben.

Den grønne omstilling kræver kapital, masser af kapital. De grønne obligationer kan komme med et væsentligt bidrag, og markedet har opdaget det.

Det udviser dog fortsat nogle dog nogle børnesygdomme. Der er ikke nogen nagelfast juridisk definition, om hvad grøn i denne forbindelse betyder. EU er dog i arbejdstøjet og der er håb om en forordning, der kan skabe ens standarder på dette område.

Jeg er overbevist om, at der med det voksende marked hurtigt vil komme et fælles klassificeringssystem, der også muliggør et mere effektivt investeringsmarked, hvor grøn kapital kan strømme over landegrænserne.


Salget af grønne obligationer dokumenterer, at borgeren i stigende grad er bekymret for verdens fremtid, og dermed hvordan det skal gå egne børn og børnebørn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland

Trekantområdet rykker sammen

Annonce