Annonce
Erhverv

Stadsdirektør: Kunsten gør mig mere søgende som leder

Odenses stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen genkender både dagens flid, det at vandre ad nye stier, og den nødvendige tid til refleksion i fynbomaleren Peter Hansens maleri fra Svanninge Bakker, ”Landskab ved Lerbjerg”. Foto: Susanne More
Odenses stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen forholder sig til kunst med både hjerte og forstand. Det gælder også det konkrete kunstværk fra Kunstmuseum Brandts faste samling, han har valgt at tage afsæt i til dette interview, der er en del af Erhverv+ serien 'Mellem kunst og ledelse'.

ODENSE: Stadsdirektøren i Odense står foran et af sine yndlingsværker på Kunstmuseum Brandts.

- Der findes så meget spændende kunst. Jeg kunne have valgt utallige andre genrer eller værker, men jeg har lyst til at vælge en fornem eksponent for Fynbomalerne, Peter Hansen, og hans skildring af en vandringsmand, ”Landskab ved Lerbjerg”. Det er et både realistisk, konkret og meget kraftfuldt værk, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

- Normalt oplever jeg kunst intuitivt og sanseligt, og altså ikke intellektuelt. Men hvis jeg alligevel skal prøve at analysere, hvad det her værk kan, så vil jeg sige, at her er en vandringsmand, der efter at have været i bevægelse og betrådt nye stier, nu placerer sig med et godt udsyn og overblik over landskabet. i. Det er sidst på dagen i Svanninge Bakker, og han giver sig tid til refleksion. Netop det har spillet en stor rolle i min karriere også – altså først flid, simpelthen. At man arbejder til sidst på dagen. Man kan nå langt med flid - og så overblik og refleksion.

Stefan Birkebjerg Andersens interesse for kunst rummer også interessen for æstetik i omgivelserne, om det er design, møbler, bygninger eller naturen:

- Jeg omgiver mig med ting, jeg finder smukke eller inspirerende. Også på en arbejdsplads er det med til at gøre det attraktivt, at rammerne er unikke og har kvalitet. Generelt mener jeg dog ikke, kunst skal have et konkret formål, men snarere være en intuitiv oplevelse. Det er netop på den måde, det kan udvide verden og danne grobund for nye tanker.

Dagens leder er coachende

Som stadsdirektør i Odense Kommune med 14.000 medarbejdere, lige fra hjemmehjælpere, skolelærere og pædagoger til jurister og administrativt personale på alle niveauer, er Stefan Birkebjerg Andersen direktør for Fyns suverænt største arbejdsplads.

Når vi i dag taler om, at kunsten har fået en central rolle i virksomheder og organisationer, er det ifølge Stefan Birkebjerg Andersen, fordi det i dag kræver helt andre færdigheder at lede, end dengang det mest handlede om at gå forrest eller udstikke ordrer:

- Tidligere stammede vores begreber om ledelse fra militæret. Organisations-diagrammer lignede militærets hierarkier. Så blev ledelse set som en videnskabelig disciplin, og der blev lavet masser af forskning i ledelsesmetoder. Siden kom psykologien til, med analyser af både ledertyper og medarbejdere, og selv fra elitesporten har vi hentet mange metoder og begreber om ledelse.


Vi er for alvor på vej væk fra det, man kan kalde ”ingeniørernes tid”. Altså der, hvor alting kunne måles og vejes. I dag er det pladsen til følelser, mening og oplevelser, lederen skal kunne honorere.

Stefan Birkebjerg Andersen, stadsdirektør, Odense Kommune


- Som verden ser ud nu, er der imidlertid sket en markant forandring, hvor lederen har fået en nærmest søgende, spørgende og coachende rolle, siger Stefan Birkebjerg.

- Mine medarbejdere har jo ikke brug for at få at vide, hvad de helt nøjagtigt skal gøre. De løser dybest set opgaverne selv. Men vi skal have samtaler om de bagvedliggende værdier, og lederne skal vide, hvad den enkelte medarbejder har brug for, så netop hendes eller hans kompetencer og gode ideer kommer i spil, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

- Samtidig er vi for alvor på vej væk fra det, man kan kalde ”ingeniørernes tid”. Altså der, hvor alting kunne måles og vejes. I dag er det pladsen til følelser, mening og oplevelser, lederen skal kunne honorere. Ikke blot udviklingsafdelinger, men også driften, kræver i dag dynamiske og organiske strukturer og medarbejdere.

Annonce

Kunsternes processer

Og det er i den forandring af værdierne, han ser kunsten få en afgørende rolle i ledelse i dag:

- For hvor kommer en god idé fra? For mig at se kommer de, når en oplevelse åbner op for noget nyt på et intuitivt eller sanseligt plan. Personligt oplever jeg for eksempel, at det kan være efter en koncert, hvor jeg går derfra løftet eller i en anden sindstilstand, end da jeg kom. Udover selve oplevelsen giver det mig grobund for at være åben, søgende og reflekterende. Og alt dette ønsker jeg at bruge i min ledelsesgerning.

Det er netop de kreative oplevelser og værktøjer, mange organisationer gerne vil inddrage. Konkret bruger Odense Kommune værktøjer fra flere kunstarter mere eller mindre direkte i udvikling og afklaring.

Stefan Birkebjerg Andersen

  • Stefan Birkebjerg Andersen er uddannet cand. phil i samtidshistorie.
  • Han har tidligere haft karriere i forsvaret som reserveofficer, været vicekommunaldirektør og by- og udviklingsdirektør i Kolding samt administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen i Odense.
  • Stefan Birkebjerg Andersen har været stadsdirektør i Odense siden 2015.
  • Odense Kommune har 206.000 borgere og 14.000 ansatte.

- Jeg er optaget af at tage kunstnerne ind. For eksempel har vi brugt skuespillere til rollespil, der har hjulpet med afklaring af dilemmaer, og en dirigent til at skabe et højt niveau af samarbejde i en ledelsesgruppe. Vi har også haft en operasanger til at lære forskellige stemmer at synge sammen, hvilket giver bedre samarbejde.

- I en proces, hvor der skulle skabes plads til nye ideer, har vi haft en illustrator til at tegne i stedet for at få taget et referat. I en tegning bliver både processen og resultaterne faktisk tydeligere. Disse metoder har vi nogle gange brugt i stedet for at kalde på en ledelsesrådgiver eller erhvervspsykolog, og vi har gode erfaringer med det, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Annonce

Odenses profil

Ikke bare for de ansatte, men også for de 206.000 borgere i Odense, har det betydning, at både den organisatoriske og den politiske ledelse forholder sig til kunst:

- Det faktum, at byrådet har en bevidst plan med brugen af kunst og steder til refleksion i det offentlige rum, er med til at gøre Odense tiltrækkende for studerende, beboere og virksomheder. Det samlede forbrug af oplevelser og kultur er stærkt stigende i disse år, og også her spiller kunstarterne en stor rolle, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Mellem kunst og ledelse

  • Kunstnere og erhvervsfolk har altid haft en gensidig fascination og afhængighed. Mæcener og kunstsamlere som Carl Jacobsen, Hirschsprung, Knud W. Jensen og vor tids Annie og Otto Detlevs har gennem århundreder præget kunsten i Danmark.
  • Men hvordan præger kunsten erhvervslivet?
  • Som moderne leder møder man i dag en forventning om, at man viser, ikke blot sine forretningsmæssige værdier, men også de menneskelige sider, der ligger bag.
  • I et samarbejde mellem Kunstmuseum Brandts og Erhverv+ har vi derfor bedt 10 fynske ledere fra det offentlige og private præsentere et yndlingsværk og fortælle, hvordan de bruger kunsten som led i værdibaseret ledelse i dag.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce