Annonce
erhvervplus

Seges: Vi har haft en drømmehøst i år

 Kornhøsten blev god i år. Aage Stubkjærs rug fra markerne nær Vorgod bliver til rugbrød. Foto: Johan Gadegaard
Dyrkningsbetingelserne har været optimale for det korn, som lige er høstet. Brexit og dårligt vejr i Frankrig påvirker priserne.
Annonce

DANMARK: Hvis din far er landmand og planteavler, så kan du sove trygt: Der bliver råd til gode julegaver – også i år.

Den høst, som lige er kørt ind, har haft noget nær optimale forhold, og udbyttet har på de fleste afgrøder været godt. Kvalitet og priser er til gengæld lidt mere af en… nå-ja… blandet landhandel.

Troels Toft er sektordirektør for plantesektoren i Landbrug & Fødevarers videnscenter Seges. Han vurderer, at der overordnet er grund til at smile i landbruget – og dermed også i det omgivende samfund, herunder bankerne, som i høj grad er økonomisk afhængig af, at det går godt for dansk landbrug.


Vi kan ikke selv styre priserne i Danmark. De følger prisniveauet i Europa og delvis i resten af verden.

Troels Toft, sektordirektør i Seges


- Generelt har det været en nem og billig høst, ja, nærmest en drømmehøst rent teknisk set. Vejret i august betød, at man kunne planlægge arbejde dage og uger frem. Det har vi bestemt ikke været vant til de seneste år, siger Troels Toft.

Han sender en venlig tanke til vejrguderne, også fordi vækstbetingelserne op til høsten har været usædvanligt gode.

- Efter en tør april måned, kunne vandingsmaskinerne blive kørt væk igen, fordi der kom fornuftige mængder regn. Det har sparet omkostninger, men sandelig også meget arbejde. I 2018, hvor der var tørke, var der landmænd, som ikke fik sovet i flere døgn, fordi de kørte rundt om natten for at flytte vandingsmaskiner, fortæller Troels Toft.

Annonce

Rapsen slog fejl i vinter

Udbyttet for sensommer-høsten har været over gennemsnittet, men vi er ikke i nærheden af et ”rekordår”.

- Efteråret 2019 og vinteren var usædvanligt regnfuld. Mange måtte helt opgive at så afgrøder, mens andre måtte se deres planter rådne eller blive ædt af snegle. Det har især ramt produktionen af raps, siger Troels Toft, som vurderer, at det kan medføre en prisstigning på eksempelvis rapsolie på grund af det mindre udbud.

Hvedehøsten fik planteavlerne til at bide negle hele sommeren, men det endte heldigvis langt bedre end frygtet. Og priserne ser også ud til at blive gode, omend på en lidt trist baggrund.

- Vi kan ikke selv styre priserne i Danmark. De følger prisniveauet i Europa og delvis i resten af verden. Frankrig har haft den værste høst i 25 år, så de har stor mangel på hvede. Vi ser også, at prisen er stigende i USA, så det tyder på, at dansk hvede vil indbringe en god pris, vurderer Troels Toft.

Annonce

Skidt år for ølbrygning

Til gengæld er det et rigtig skidt år for de planteavlere, der har satset på maltbyg til ølproduktion.

- Dels er der drukket alt for lidt øl på grund af coronavirus. Dels har englænderne meget travlt med at sælge ud af deres beholdning af maltbyg, så de undgår straftold efter Brexit. Begge dele har bidraget til et for stort udbud, og så falder priserne, og god maltbyg kan ende som grisefoder istedet, siger han.

Det er for tidligt at spå om, hvor vidt høsten vil medføre dyrere brød og billigere øl i supermarkederne. Men der er en stærk sammenhæng mellem planteavl og forbrugeradfærd. Det mærker de økologiske planteavlere i øjeblikket.

- Udbytterne i økologisk kornavl er generelt væsentligt mindre end i den konventionelle, men forbrugerne er tilsyneladende ikke villige til at betale meromkostningerne, der er ved den økologiske driftsform. Så for øjeblikket har vi en overproduktion af økologisk korn. Det betyder i praksis, at priserne er faldet til niveauet for ikke-økologisk korn. Og det er jo problematisk for den økologiske landmand, hvis prisen er lav, og udbyttet samtidig kun er det halve, konstaterer Troels Toft.

Annonce