Annonce
erhvervplus

Samarbejde på tværs af Lillebælt: Nye iværksættertyper generer meromsætning på 355 millioner kroner

Et hold etablerede syddanske iværksættere udvikler hver sin virksomhed – sammen. Her på to dages "arbejdslejr" med overnatning, så de kommer helt væk fra den daglige drift. Foto: Medstrøm
Iværksætterprojektet Medstrøm har gennem samarbejde på tværs af Lillebælt kunnet målrette tilbuddene til præcis det sted på iværksætterrejsen, hvor deltagerne har været. Det har givet flotte resultater. Alligevel lukker projektet nu, fordi EU-bevillingen udløber.
Annonce

SYDDANMARK: Da Jonathan Broch Jacobsen for to et halvt år siden blev projektleder for iværksætterprojektet Medstrøm, anså han projektets økonomiske måltal for at være noget nær uopnåelige trylletal.

Derfor blev han noget overrasket, da den eksterne evaluator, som Erhvervsstyrelsen havde sat på projektet, kom frem til, at projektet med de 1405 deltagere over fem år havde genereret en meromsætning på 355 millioner kroner og dermed tæt på 300 jobs i løbet af den fem-årige projektperiode.

- De to sidste tal er noget højere, end vi havde turdet håbe på, siger han.

Alligevel står projektet, som er et regionalt projekt i Syddanmark med en lang række forskellige samarbejdspartnere, nemlig til at lukke. EU-bevillingen, der har finansieret projektet, udløber uden mulighed for at forlænge den fem-årige projektperiode, og andre finansieringskanaler har endnu ikke givet pote.

Derfor handler det lige nu om at få delt de gode erfaringer, så de i det mindste kan gøre en forskel for kommende iværksættere, og samarbejdet mellem de fire udøvende institutioner i projektet - Fremtidsfabrikken i Svendborg, Spinderihallerne i Vejle, Business Kolding og SDU's Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse - er en vigtig ting at tage med videre, vurderer Jonathan Broch Jacobsen.

- Den store gevinst har været, at vi har kunnet løfte noget i flok, som vi ikke kunne have løftet hver for sig. Vi har kunnet tilbyde fire forskellige forløb målrettet præcis det sted på iværksætterrejsen, som deltagerne var kommet til. Det har vist sig at være endnu mere værdifuldt, end nogen på forhånd havde drømt om, siger Jonathan Broch Jacobsen.


Vi har nogle faggrupper, der ikke har nogen tradition for at være selvstændige og heller ikke har nogle forbilleder i forhold til at tænke forretning. Til gengæld har de tit en faglighed, som betyder, at de kommer med nogle super gode produkter, som kan gøre en forskel for andre mennesker eller måske for miljøet.

Jonathan Broch Jacobsen, projektleder Medstrøm


Til at begynde med var Medstrøm i høj grad tænkt som et iværksætterprojekt målrettet folk i kreative erhverv, men det har vist sig, at projektet også har tiltrukket mange andre, der gerne vil starte op for sig selv.

Omkring en tredjedel af deltagerne endte med at komme fra kreative brancher, mens der også har været mange lærere og sygeplejerske blandt deltagerne. Grupper, der typisk ikke tænker i selvstændige baner.

Med en gennemsnitsalder omkring de 40 år har de fleste også både erfaring og en stærk faglighed med sig.

- Vi har nogle faggrupper, der ikke har nogen tradition for at være selvstændige og heller ikke har nogle forbilleder i forhold til at tænke forretning. Til gengæld har de tit en faglighed, som betyder, at de kommer med nogle super gode produkter, som kan gøre en forskel for andre mennesker eller måske for miljøet, og kernen i det, vi har gjort, er at få iværksætterne til at forstå, hvilken værdi, det skaber hos andre, så de er i stand til også at gøre det til en velfungerende forretning, forklarer Jonathan Broch Jacobsen.

Annonce

Intet krav om vækst

Med den målgruppe har projektgruppen godt kunnet pakke det smarte venturekapital-startup-vækstsprog til side og i stedet for hurtig vækst fokusere på de ting, der giver mening for deltagerne.

For dem har det primære formål med at tjene penge været, at det ville gøre dem i stand til at leve af at drive den virksomhed, de brænder for at skabe eller videreudvikle.

- Det er den forskel, de kan gøre i verden, der driver dem, og hvis de bliver rige på det, er det blot en sidegevinst. Det tager vi alvorligt. Kun på det ene af vores forløb - Højspænding, for de virksomheder, der er klar til at sprænge rammerne - screener vi på vækstambitioner. Ellers screener vi hverken på økonomiske eller størrelsesmæssige ambitioner men udelukkende på en lyst til at udvikle sig, forklarer Jonathan Broch Jacobsen.

Jonathan Broch Jacobsen blev positivt overrasket over, at projektevalueringen af Medstrøm viste, at der var skabt en meromsætning på 355 millioner kroner og tæt på 300 jobs. Det sidste ikke nødvendigvis direkte i deltagernes virksomheder, men fordi de i takt med virksomhedernes vækst ofte begynder at købe ydelser hos andre, så de slipper for at sidde med alle kasketter selv. Foto: Medstrøm

På den måde har projektet haft den modsatte tilgang til iværksætterne end de programmer, der tidligt udvælger efter potentiale til at blive til noget stort.

I Medstrøm må man gerne komme med en ambition om at være enkeltmandsvirksomhed for evigt, og resultaterne viser, at den slags virksomheder godt kan vokse ganske stabilt og være med til at skabe jobs. For selv om de måske ikke opstår direkte hos den enkelte iværksætter, kan de opstå hos dem, de køber ydelser, som for eksempel regnskabshjælp eller it-kompetencer, hos.

Annonce

På tværs af brancher

- Når man taler om gazellevirksomheder, taler man om virksomheder, der oplever, hvad der svarer til 33 procents vækst tre år i træk. De af vores virksomheder, der er gamle nok til det, har i gennemsnit haft 45 procents vækst tre år i træk, og selv om de er mindre og derfor ikke kan komme i betragtning til gazellepriser, siger det alligevel noget om potentialet, mener Jonathan Broch Jacobsen.

Medstrøm-projektet har haft rigtigt gode erfaringer med at blande iværksættere på tværs af brancher men på nogenlunde samme udviklingsstadie af virksomheden. På den måde har de undgået, af nogle af iværksætterne har været konkurrenter, men i stedet er de kommet med vidt forskellige indgangsvinkler til forskellige problematikker.

Samtidig har det været et bevidst valg at lade deltagerne være en del af projektet over en længere periode.

- Nogle steder giver man iværksætterne præcist det, de efterspørger i en fart. Det fungerer godt for nogle. For andre fungerer det godt at have tid til at arbejde tingene ind i virksomheden og så komme tilbage og få næste lag af på og sparring på den del. At drive virksomhed er ikke rocket science. Det er simple ting, man skal kunne gøre, men det er svært at gøre det i praksis. Det er ligesom, hvis du sætter zen-buddhisme eller meditation på formel. Det er nemt at gøre med ord men svært at udføre i virkeligheden, og derfor er der mange, som har glæde af at gøre tingene over tid og arbejde med dem i et fællesskab, forklarer Jonathan Broch Jacobsen.

Annonce

Flekser ind og ud

Han ærgrer sig over, at projektets finansiering udløber, for han har en oplevelse af, at arbejdsmarkedet er ved at rykke endnu et skridt i udviklingen, der har bevæget sig væk fra livstidsansættelser. Derfor er de kompetencer, som de enkelte institutioner i projektet har været med til at fremme hos iværksætterne, også kompetencer, som flere og flere får brug for fremover, vurderer han.

Han nævner også problematikken omkring yderområder, hvor det kan være svært at finde drømmejobbet, og folk derfor starter for sig selv. Det kan også handle om, at folk flytter fra København og landets højeste boligpriser mod vest, hvor de med en lavere husleje tør gå efter at leve deres drøm ud.

- Går vi 100 år tilbage, blev du ansat et sted og blev der resten af dit liv. Du rykkede højest lidt op ad rangstigen. Næste skridt var, at du godt kunne rykke rundt mellem forskellige virksomheder, men det var samme faglighed hele livet. Du skiftede heller ikke rigtigt mellem det  det private og det offentlige.

- På et tidspunkt begyndte man også at kunne skifte mellem de to, og nu er vi ved at vænne os til, at folk også kan tage karrierespring fra at være driftsleder på værftet til at have samme rolle i en café. Jeg tror, det næste logiske skridt, som jeg kan se konturerne af, er, at man over et arbejdsliv også flekser ud og ind af det at være selvstændig.

- Det kommer selvfølgelig an på brancher og hvad, der kan lade sig gøre. Men sådan noget ser jeg blandt vores deltagere. En mere flydende tilgang, hvor jeg tænker, at der på sigt bliver flere mennesker, som får brug for kompetencerne til at være selvstændige i en del af deres arbejdsliv, siger Jonathan Broch Jacobsen.

At turde prøve noget nyt, er en del af det at være iværksætter, og modet til at handle på trods af risikoen for, at noget går galt, kan trænes. For eksempel ved at stå på skateboard. Foto: Medstrøm

Om Medstrøm

  • Projektet Medstrøm startede i slutningen af 2015 med et formål om at skabe øget iværksætteri ved at styrke etableringen, overlevelsen og væksten i kreative erhverv i Region Syddanmark. Projektet har tilbudt fire forskellige udviklingsforløb, der dækker alle trin på iværksætterrejsen fra den første idé til etablering, vækst og ekspansion.
  • Tankestrøm har givet deltagerne mulighed for at prøve deres idé af i professionelle rammer, Power Up har været målrettet etableringsfasen, Strømstyrke har handlet om vækstfasen, mens Højspændingsforløbet har været målrettet de virksomheder, der er klar til gazellevækst og ekspansion.
  • Bag Medstrøm står en række partnere fra Region Syddanmark. Fire af dem har været ansvarlige for hvert sit udviklingsforløb. Det gælder Syddansk Universitet i Kolding, Spinderihallerne i Vejle, Business Kolding og Fremtidsfabrikken i Svendborg.
  • I alt 1405 iværksættere har deltaget i et eller flere udviklingsforløb, og resultatet har været en meromsætning på 355 millioner kroner, og det svarer til, at der er genereret omkring 300 jobs siden 2015.
  • Hovedparten af projektets deltagere kommer fra brancher, der ikke er kendetegnet ved en høj grad af iværksætteri. Det gælder for eksempel sygeplejersker og lærere. Omkring 70 procent af deltagerne er kvinder, og gennemsnitsalderen ligger omkring de 40 år.
  • Projektet har været finansieret af EU's Socialfond, regionale udviklingsmidler, deltagerbetaling og projektets partnerskabskreds. Da EU-midlerne ikke kan fortsætte efter den fem-årige projektperiode, skal projektet fremover finde alternativ finansiering for at fortsætte i et eller andet omfang.
Annonce