Annonce
Sydjylland

Pionerer tjener stadig godt på gassen

Bestyrelsesformand Erik Husted og direktør Bo Stensgaard fra Ribe Biogas håber begge, at gasbranchens egen prognose om en prisstigning i 2021 vil holde, fordi Energistyrelsens støtte er baseret på dette års priser. Foto: Carsten B. Grubach
Ribe Biogas A/S har investeret et kæmpebeløb i nye anlæg.
Annonce

RIBE: 100 millioner kroner. Et svimlende beløb, som man lige skal tage en dyb indånding for at turde bruge til investeringer. Og den tog Ribe Biogas, selv om man inden for den branche skal sørge for at skelne mellem de luftarter, man får ned i lungerne.

Ribe Biogas A/S ejes af andelsselskabet Ribe Biomasse Formidlings Forening, som 59 landmænd står bag, og NGF Nature Energy, og de har henholdsvis 83 og 17 procent af aktierne.

De seneste syv år er produktionen af hovedsagelig gyllebaseret biogas gået så godt, at man har haft råd til både en større modernisering og en udvidelse af anlægget på Koldingvej i Ribe for i omegnen af 100 millioner kroner. Og samtidig været i stand til også at betale udbytte til andelshaverne i nogle år.

I år har Ribe Biogas, der med 30 års erfaring herhjemme hører til pionererne inden for produktion af CO2-neutral og miljøvenlig biogas, taget sin syvende reaktor i brug, der er bygget en lagertank til gylle, og der er investeret i øget rensning af gas til en samlet pris for projekterne på 16,5 millioner kroner.

Annonce

Lav pris på gas

Den gode indtjening i de senere år får dog ikke bestyrelsesformand Erik Husted og Bo Stensgaard, der har siddet i direktørstolen siden 1. august i år, til at række armene jublende i vejret.

- Vi begyndte i sin tid med at levere fast til Ribe Fjernvarme, og nu leverer vi alt vores gas til Evida, det tidligere Dong. Vi får støtte fra Energistyrelsen alt efter, hvordan gasprisen er, og det sker på baggrund af året før. I øjeblikket er der på grund af coronakrisen en meget lav gaspris.


I princippet kan vi tage imod alt det, der kan gå i forrådnelse, og lave det om til gas. Vi må dog ikke tage imod de mink, der er blevet smittet med covid-19, men vi godt tage imod gyllen fra dem, for alle bakterier slås jo ihjel.

Erik Husted, bestyrelsesformand, Ribe Biogas


- Der er megen uro på markedet, og vi ved jo ikke rigtigt, hvornår vi kommer i gang igen, siger Erik Husted og Bo Stensgaard.

De håber begge, at gasbranchens egen prognose om en prisstigning i 2021 vil holde, fordi Energistyrelsens støtte er baseret på dette års priser.

Annonce

Gyllekrav opfyldt

Biogasanlægget i Ribe modtager årligt cirka 305.000 tons biomasse, og der produceres omtrent 11.000.000 kubikmeter biogas.

Gyllen skal udgøre mindst 75 procent af biomassen, og det krav opfyldes af Ribe Biogas A/S, der har tre biler kørende i pendulfart mellem landbrug og biogasanlæg. 12,5 procent af massen udgøres af energiafgrøder, som skal være på mindst seks procent, resten er husholdningsaffald.

- I princippet kan vi tage imod alt det, der kan gå i forrådnelse, og lave det om til gas. Vi må dog ikke tage imod de mink, der er blevet smittet med covid-19, men vi godt tage imod gyllen fra dem, for alle bakterier slås jo ihjel, siger Erik Husted.

Der føres hele tiden kontrol med kvaliteten af gassen - om man får taget CO2 og svovl ud af den, så energien er så grøn, som den kan blive.

Ribe Biogas A/S

  • Da Ribe Biogas A/S for 30 år siden blev sat i drift, var det verdens største termofile biogasanlæg.
  • Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid. Det produceres ved, at husdyrgødning og andet organisk affald fra industri eller husholdninger pumpes ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes.
  • Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform.
  • Ved afbrænding af biogas frigøres der ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan fra gylletanken og emissionen af lattergas fra markerne mindskes, det er begge væsentlige drivhusgasser.
  • Ved afgasning kan organisk affald fra husholdninger og industri blive genanvendt både med hensyn til energiindhold og næringsstoffer. Dermed er der tale om cirkulær økonomi, som er en nødvendighed i den grønne omstilling, hvor næringsstoffer og materialer cirkuleres og bruges igen, igen og igen.

Den daglige drift af anlægget på den 10 hektar store grund, hvor der er stadig er gode udvidelsesmuligheder, klares af en forholdsvis lille medarbejderskare: Seks chauffører, to maskinmestre, en smed, en elektriker, en kontoransat, en altmuligmand og direktøren, der blandt andet har en fortid som selvstændig landmand og som opbygger af flere biogasanlæg her i landet.

Ribe Biogas A/S havde i 2019 en omsætning 68 millioner kroner og fik for to år siden Dagbladet Børsens Gazellepris. Samme år kom selskabet på naturgasnettet.

I år holder man med bestyrelsesformand Erik Husteds ord lige skindet på næsen.


De dampende energiafgrøder skal blandes med gylle og derefter omdannes til biogas. Foto:


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce