Annonce
Østjylland

Nyt lovforslag gør det muligt at klage over videreførte ejendomsvurderinger

Jens Højmark, advokat (H) og partner, Dahl Advokatfirma. Pressefoto
Annonce

For at give arbejdsro til indførelsen af det nye ejendomsvurderingssystem er alle vurderinger siden 2011/2012 blot videreført og dermed genbrugt år efter år.

Kun i de situationer, hvor der har været faktiske ændringer på en ejendom, som konkret kan begrunde en omvurdering, er der foretaget en ny vurdering.

Som en konsekvens af videreførelsen af vurderingerne har det heller ikke været muligt at klage over den videreførte vurdering, medmindre man fik omvurderet sin ejendom. I de seneste 10 år har mange ejendomsejere derfor som følge heraf levet med alt for høje ejendomsvurderinger.

Med indførelsen af ejendomsvurderingsloven var det planen, at der i forbindelse med de nye vurderinger også skulle ske et ”opgør” med de gamle vurderinger.

Dette skulle ske i form af en tilbagebetalingsordning, hvor ejendomsejere fik et tilbud om tilbagebetaling af den for meget betalte ejendomsskat, hvis de - på baggrund af en tilbageskrivning af den nye vurdering – også havde betalt for meget i ejendomsskatter i perioden siden 2011/2012.

Denne model skulle finde anvendelse for både bolig- og erhvervsejendomme.

Skatteministeriet har dog netop sendt et udkast til lovforslag om ændring af ejendomsvurderingsloven i høring.

I dette lovudkast foreslår skatteministeriet at ændre principperne for den fremadrettede vurdering af erhvervsejendomme. Disse nye vurderingsprincipper forventes at medføre en væsentlig forhøjelse af det fremtidige vurderingsniveau for erhvervsejendomme.


Selvom det nye vurderingssystem netop er udskudt, og overgangen til de nye vurderinger efter ejendomsvurderingsloven lader vente på sig, lægger et nyt udkast til lovforslag nu op til, at det allerede fra 1. januar 2021 bliver muligt at klage over de videreførte vurderinger på erhvervsejendomme.


Som en konsekvens af det forventede højere vurderingsniveau er det Skatteministeriets vurdering, at kun et fåtal ejere af erhvervsejendomme vil modtage et tilbagebetalingsbeløb efter tilbagebetalingsordningen som følge af for meget betalt ejendomsskat i perioden siden 2011/2012.

Skatteministeriet foreslår derfor, at tilbagebetalingsordningen helt skrottes for så vidt, angår erhvervsejendomme.

Som en konsekvens af at tilbagebetalingsordningen skrottes for erhvervsejendomme, foreslår Skatteministeriet, at der allerede nu tages et opgør med de fremskrevne ejendomsvurderinger siden 2011/2012. Det skal derfor allerede fra 1. januar 2021 være muligt at klage over de videreførte vurderinger for erhvervsejendomme.

Troels Behnke Skak. Pressefoto

Konkret tilrettelægges processen således, at en ejendomsejer vil modtage en meddelelse om, at klageperioden for en erhvervsejendom påbegyndes. Herefter vil ejendomsejeren kunne påklage de videreførte vurderinger inden for en frist på 90 dage.

Det er alene erhvervsejendomme, herunder almindelige kontorer, lager- og fabriksejendomme, andelsboliger og boligudlejningsejendomme, som kan påklages.

Almindelige parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse omfattes derimod ikke af klagemuligheden. Disse ejendomstyper vil fortsat være omfattet af tilbagebetalingsordningen, når de nye vurderinger udskrives.

De videreførte vurderinger er alle sket efter den tidligere vurderingslov og derfor efter principperne i denne. Klagerne over de videreførte vurderinger vil derfor også skulle afgøres efter reglerne i vurderingsloven og ikke efter ejendomsvurderingsloven.

Dette betyder blandt andet, at visse klagebegrænsningsregler, som blev indført med ejendomsvurderingsloven, ikke finder anvendelse på de videreførte vurderinger.

Kravet om, at en vurdering ved en klage skal flyttes mindst 20 procent, gælder derfor ikke ved klager over de videreførte vurderinger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce