Annonce
Fyn

Maritim succeshistorie: Dronevirksomhed med store milepæle i sigte

Interessen var stor fra miljøminister Lea Wermelin og EU's miljøagentur, da Danadynamics i slutningen af august viste deres sejlende drone frem på Sprogø. Stifterne Lasse Skriver Møller og Martin Stockholm har store forventninger til den miljødrone, de forventer at kunne lancere før sommerferien 2021. Foto: Michael Bager
Danadynamics holder fast i en ambitiøs tidsplan og er klar til at lancere sin automatiserede miljødrone før sommerferien. Nok så vigtigt er det imidlertid, at virksomhedens to droner er afgørende for udviklingen af den kunstige intelligens til søs, hvor Svendborg-virksomheden er med helt fremme.
Annonce

Svendborg: Martin Stockholm smiler, når han kigger på billedet af det, der ligner en simpel, gammel jolle. I virkeligheden er det Danmarks første autonome fartøj og fyldt med moderne teknologi som radarsystemer, laserteknologi og gps-antenner.

Billedet er taget under en test i Svendborg Havn og hænger på værkstedet på Svendborg Erhvervsskole, hvor udviklingsvirksomheden Danadynamics lejer sig ind. Der har de to stiftere, Martin Stockholm og Lasse Skriver Møller, hele tiden troet på en meget ambitiøs plan om, at de i løbet af blot et år kunne udvikle deres fartøj, som derefter er blevet videreudviklet og fintunet.

Derfor er de blandt de absolut førende herhjemme, når det kommer til autonomi til søs. Et område, Lasse Skriver Møller mener er helt afgørende at satse på, selv om der er flere udfordringer med teknologien til søs, end når man for eksempel taler om selvkørende biler, der kan reguleres af stramme trafikregler og ikke også skal kunne tage højde for pludseligt opståede vejrfænomener.

- Hvis vi ikke satser på udvikling af autonomi i Danmark til dansk søfart, taber vi bare yderligere en brik i det internationale spil om, hvem der sidder på teknologien, siger han.

Annonce

Vokset ud af hubben

Da de to Danadynamics-stiftere tilbage i 2017 stak hovederne sammen på en konference, kunne de derfor se, at deres plan om at lave noget indenfor det maritime område passende kunne handle om autonomi til søs. I det maritime miljø blev der dengang talt meget om behovet for forskning og udvikling indenfor den grundlæggende autonomi til søs, uden at nogen rigtigt var i gang.

- Rigtig mange talte om autonomi i biler og droner men ikke til søs. Så kiggede vi lidt på hinanden. Det var den bold, vi skulle gribe og lave et projekt omkring. Vi syntes, vi var et godt makkerpar. Vi har et godt netværk i det maritime miljø, men omvendt er vi også et par gamle rotter, der godt vidste, at vi ikke havde baglommen tyk nok til at løfte sådan et projekt alene. Så vi tog fat i vores netværk, deriblandt Fyns Maritime Klynge, fortæller Lasse Møller Skriver.

Det betød, at Danadynamics som en af de første virksomheder blev en del af Maritim Startup Hub i Svendborg, og selv om virksomheden i dag ikke længere er en officiel del af hubben, blev de to stiftere så glade for værkstedet på Svendborg Erhvervsskole, at de nu lejer sig ind i lokalerne, hvor de allerede efter et år var oppe på at være otte medarbejdere.

- Vi ville gerne udvikle et spændende projekt og en spændende virksomhed omkring praktisk anvendelse af autonomi i stedet for blot at etablere en ny softwarevirksomhed og kun fokusere på udvikling. Vi ville gøre det anvendeligt og implementere det i nogle løsninger, der kan bruges i industrien, i havnene og ude i det blå, forklarer Lasse Skriver Møller.

Annonce

Står på tre ben

I dag står Danadynamics på tre forskellige ben, der alligevel hænger tæt sammen.

Det første er den gule drone til søopmåling af blandt andet havne, som står på værkstedet i Svendborg, men lå den i en havn, kunne den sejle autonomt ved hjælp af AIS-systemer, laserteknologi og gps, så man hele tiden ved, hvor fartøjet befinder sig, selv om dronen er ubemandet og overvåget fra land.

Endnu er den ikke i salg, men den har demonstreret sine evner ved at være ude at måle havne op.

- Hvis man kigger på businesscasen, har vi en udmærket businesscase på søopmålingsdronen, men jo mere, vi arbejder med miljødronen, jo mere går det op for os, at potentialet faktisk er større der, for der er ikke andre, der er i gang med at automatisere den proces. Og så er der autonomien til navigation, som er det helt store af vores tre ben, siger Martin Stockholm.


Der er et kæmpe potentiale, men den blå branche er konservativ og flytter sig langsomt, så selv om vi er en slags robotvirksomhed, kan man ikke sammenligne os med for eksempel Universal Robots.

Lasse Skriver Møller, Danadynamics


Det sidste ben bygger imidlertid på Danadynamics' to droner, og mens den gule står og skinner imponerende på værkstedet, så er den grønne miljødrone ikke bygget endnu. Prøvetagningsudstyret, som den er bygget op omkring, er dog klar til demonstration. Det er udviklet af virksomheden KC Denmark i Silkeborg, og da EU's miljøagentur tidligere på året fik en demonstration af udstyret, var reaktionerne meget positive.

- Der er stort fokus på at få automatiseret processerne omkring miljøprøver, og vi er så heldige, at vores samarbejdspartner, KC i Silkeborg, har udviklet prøvetagningsudstyr til marinundersøgelser i 40 år og er verdensledende på det område.

- Nu gør de det, så det kan bruges i sejlende robotter, og de er ikke i gang med at lave noget til andre, så vi tænker ikke, der er mange andre, som er i gang med det. Vi har i hvert fald ikke hørt om nogen, siger Martin Stockholm.

Den grønne miljødrone er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, KC Denmark og Miljøstyrelsen til at kunne indsamle forskellige typer af data fra søer og kystnære områder uden mandskab ombord, og Danadynamics har taget udgangspunkt i prøvetagningsudstyret og er nu i gang med at lægge sidste hånd på designet af den drone, der skal sejle med det. Derefter skal den bygges, og Danadynamics forventer at kunne lancere den lige før sommerferien 2021.

Annonce

Automation til søs

Udover de helt åbenlyse fordele ved at kunne tage miljøprøver med færre manuelle arbejdsgange, er fordelen for Danadynamics også, at virksomheden med sit udgangspunkt i praktisk anvendelig teknologi har skabt sin egen perfekte testplatform for den teknologi, der senere kan revolutionere skibsfarten.

Med udgangspunkt i de to droner arbejder de fleste af virksomhedens medarbejdere nemlig med den automationsdel, der på sigt kan være med til at sikre selvsejlende skibe på linje med selvkørende biler.

På sigt skal kameraerne ombord på dronerne, som allerede nu bruges til at bedømme for eksempel afstand, også bruges til at bestemme maritime objekter via en form for kunstig intelligens.

- Det er lidt som med selvkørende biler, hvor det i højere og højere grad bliver kameraerne, der styrer dem og ved, hvor striberne på vejen er, og om lyskurven er rød eller grøn. Det er lidt det samme, vi gør ude på vandet, hvor vi lagrer et system, der ved, hvordan dronen skal agere, når den møder en rød eller en grøn bøje eller et stort eller et mindre skib. Det er vi ved at lære den. Der går et par år endnu, før vi er helt i mål, men det er den store klump i vores virksomhed, siger Martin Stockholm.

Danadynamics

  • Blev grundlagt i 2017 af Martin Stockholm og Lasse Skriver Møller.
  • Martin  Stockholm er uddannet økonom og bådebygger og har i mange år arbejdet med maritim kultur, mens Lasse Skriver Møller er ingeniør, har erfaring fra flere værfter og i en årrække har drevet softwarevirksomhed i Svendborg.
  • Danadynamics har foreløbig udviklet en drone til søopmåling og arbejder på en miljødrone til at tage for eksempel vandprøver fra søer og kystnære områder. Begge droner er udviklet med autonomi, så de kan sejle uden mandskab ombord.
  • Erfaringerne med de to droner bliver brugt til at arbejde med autonom maritim navigation til søs, som er virksomhedens helt store satsningsområde. Mens den næste drone bliver lanceret i andet kvartal af 2021, forventer Danadynamics at kunne notere de første store milepæle i autonomiprojektet i foråret 2022.
  • Virksomheden har otte medarbejdere, og projektet er støttet af en række fonde og erhvervsprogrammer.
  • Danadynamics kom ud af det seneste regnskab med et underskud på 60.000 kroner, men som udviklingsvirksomhed uden produkter i salg er det ikke planen, at virksomheden skal tjene penge endnu.


Udviklingen går dog langsommere til søs end på land, men Martin Stockholm og Lasse Skriver Møller er ikke i tvivl om, at automationen også kommer til det maritime på et tidspunkt.

- Der er et kæmpe potentiale, men den blå branche er konservativ og flytter sig langsomt, så selv om vi er en slags robotvirksomhed, kan man ikke sammenligne os med for eksempel Universal Robots. Når de opfinder en ny robot, der kan installeres i en industrivirksomhed, er der straks 10.000, der kan bruge den.

- Sådan er det ikke her, men der er jo tusindvis af skibe i handelsflåden, der skal have den slags systemer her. I første omgang ikke for at sejle autonomt, men for at kunne øge sikkerheden. Det er den første indgangsvinkel til at installere autonomi til søs. De autonome assistenter øger sikkerheden og assisterer folkene ombord, og med tiden får de langsomt lov til at foretage flere og flere ting, forudser Lasse Skriver Møller.

Den proces bliver der stille og roligt skubbet til fra flere sider, og Danadynamics arbejder tæt sammen med blandt andet Simac, der har en stol i det internationale colreg-samarbejde, der skal forhindre kollisioner til søs. Martin Stockholm og Lasse Skriver Møller forventer, at lovgivningen ændrer sig i takt med teknologiens udvikling.

- Vi laver systemerne og fortæller, hvad der kan lade sig gøre, og så er der nogle andre, der arbejder med, hvad det betyder for søfartslovgivningen, bemanding, forsikringsregler og en masse andre ting. Det kommer til at tage mange år at flytte, men det skal flyttes, understreger Lasse Skriver Møller.

Annonce

Milepæle i sigte

Ser man bort fra tre måneders coronastilstand i foråret, hvor Martin Stockholm og Lasse Skriver Møller sendte alle medarbejderne hjem med lønkompensation og selv arbejdede med at søge fonde, holder Danadynamics en ellers voldsomt ambitiøs tidsplan. Derfor kan de to stiftere se frem til et par store milepæle i den nære fremtid.

Den gule drone skal i produktion, den grønne bliver lanceret i andet kvartal af 2021, og autonomiprojektet står overfor de første store milepæle i foråret 2022.

Derefter skal der tages en masse beslutninger om mulige samarbejdspartnere og strategiske alliancer, for det er ikke meningen, at Danadynamics selv skal operere dronerne i marken. Det skal rådgivende ingeniørfirmaer, landmålere og miljøkonsulenter.

I begyndelsen bliver virksomheden dog selv nødt til at være der, men allerede nu er der mange, der tror på dem.

Den gule drone til søopmåling har Danadynamics selv bygget på værkstedet i Svendborg. Den kommende miljødrone får de dog andre til at bygge, så snart de er færdige med det endelig design. Foto: Michael Bager

Danadynamics har både været en del af Maritim Startup Hub og har fået hjælp fra Erhvervshus Fyn, Fyns Maritime Klynge, Odense Robotics, og så har virksomheden fået store summer til udvikling fra forskellige fonde. Uden at kunne sætte et eksakt beløb på, nærmer det sig et millionbeløb med mere end ét ciffer.

- Vi havde ikke løftet det her projekt selv uden de projekter, der eksisterer omkring teknologiudvikling. Det er meget vigtigt at have øje for, at det er os, der har fået idéen, og os, der driver det, men uden vækstcentrene og de programmer, der eksisterer til nogen som os, var det her ikke lykkedes. Der skal rigtigt mange penge til, der render mange timer i, og der er megen dyr teknologi. Selvfølgelig kan man løfte sådan et projekt som privatperson, men så skal man bare have en større baglomme, end vi er udstyret med, siger Lasse Skriver Møller.

Selv om Danadynamics har været med fra begyndelsen af autonomiudviklingen til søs, er det stadig helt afgørende, at virksomheden holder kadencen oppe og ikke går i stå. Til gengæld har Danadynamics ikke svært ved at tiltrække dygtige medarbejdere - også pendlere fra København - og de to stiftere mærker tydeligt en masse gejst og energi blandt medarbejderne.

- Jeg er sikker på, at det også lykkes med autonomien for os, men det er et område, hvor man skal være fremme i skoene. Vi må ikke sidde stille, for udviklingen går stærkt. Hvis vi venter to år, er løbet kørt. Det er et pres at arbejde under, men det er også med til at gøre det sjovt, siger Martin Stockholm.

Dronen er designet til det prøvetagningsudstyr, som samarbejdsvirksomheden KC Denmark fra Silkeborg har udviklet, og Danadynamics kender ikke til andre virksomheder, der arbejder med noget lignende. Foto: Michael Bager
Lasse Møller Skriver og Martin Stockholm fra Danadynamics har begge et stort netværk og mange års erfaring fra den martime branche, som har været helt afgørende for, at de holder en meget ambitiøs tidsplan og allerede efter et år var oppe på otte medarbejdere i virksomheden. Foto: Trine Grauholm

EY Entrepreneur Of The Year

Danadynamics ApS er blandt de nominerede i startup-kategorien i EY Entrepreneur Of The Year 2020. Virksomheden er dog ikke med i finalefeltet.

Virksomheder i kategorien Start-up/Scale-up er unge virksomheder med et stort potentiale og drive, som matcher følgende kriterier:

Entrepreneurerne har en skalérbar idé, et stort ambitionsniveau, en stærk iværksætterånd og de har udvist ’proof of business’ og ’proof of concept’. Virksomhederne må maksimalt være fire år gamle.

I alt 18 virksomheder udvælges i hver region og bliver interviewet og indstillet til en regional jury, som udvælger tre virksomheder, der bliver præsenteret ved den regionale kåring. De tre virksomheder fra hver region, bliver også indstillet til landsjuryen, som uafhængig af regionsfinalen vælger tre finalister til landskåringen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce