Annonce
Erhverv

Lokalt uddannelsesudbud er afgørende for regionens erhvervsliv

Med coronakrisen er det blevet tydeligt, at vi over de seneste årtier har taget mobilitet for givet. Pludselig kunne vi ikke længere rejse, som vi ville, de globale forsyningskæder til lokale virksomheder viste sig skrøbelige, og med spekulationerne om, at regeringen måske endda ville gå så langt som til at lukke Storebæltsbroen, var København pludselig meget langt væk fra både Syddanmark og resten af landet.

Men mobilitet og manglen på samme har altid været både vigtig og problematisk. Kompetencer, viden og arbejdskraft bevæger sig ikke så frit, som vi går og tror.

Når unge mennesker for eksempel flytter fra provinsen til København eller til udlandet for at tage en videregående uddannelse, kræver det ikke den store bagage.

Men når de er færdiguddannede og måske gerne vil vende næsen hjem mod fødeegnen, så er bagagen ofte blevet større. Eller tungere.

De har skabt et netværk det nye sted, måske har de fået en kæreste, en ægtefælle og måske endda børn. De er begyndt at slå rødder, og blandt andet derfor kan det være en stor udfordring for virksomhederne i Syddanmark at tiltrække den arbejdskraft, der skal til for at fremtidssikre deres drift og realisere deres innovative potentiale.

Den værdi, der ligger i at uddanne og videreuddanne lokalt, så kompetencerne bliver i området, og så kendskabet til lokalområdet og de virksomheder, der ligger der, forbliver i området, må ikke undervurderes.

Det er godt at få tilført ny viden og nye perspektiver udefra, men den uvurderlige latente viden, man bærer på, når man kommer fra et bestemt område, har stor værdi for virksomhederne.


Uden et lokalt udbud af videregående uddannelser er vi i Syddanmark for udsatte, også selvom Storebæltsbroen forhåbentlig ikke bliver lukket foreløbig, og verden snart åbner igen.


Hertil kommer, at mange for eksempel erhvervsøkonomiske uddannelser på SDU Kolding har et tæt samarbejde med erhvervslivet i området, således både studerende kommer ud i virksomhederne i praktik eller lignende forløb, men også så virksomhederne kommer på campus, hvor de eksempelvis leverer en konkret marketingudfordring fra deres dagligdag, som grupper af studerende ved brug af relevant teori, kommer med løsningsforslag til.

Det øger kendskabet og gør de studerende mere arbejdsparate efter endt studie, og samtidig har virksomhederne mulighed for at afprøve samarbejder med studerende og opbygge relationer.

Ovenstående viser vigtigheden af, at der er lokale videregående uddannelsestilbud i det syddanske.

I en region, der i forvejen har et uddannelsesmæssigt og kompetencemæssigt efterslæb i forhold til andre dele af landet, er det afgørende, at unge mennesker ikke tvinges til at tage den lette rejse ud, når de skal have en uddannelse, for turen hjem er besværlig, og omkostningerne ved at omsætte kompetencerne til den lokale virkelighed skal ikke undervurderes.

Steffen Korsgaard, institutleder, Syddansk Universitet Kolding. Pressefoto

Der skal udbydes uddannelser i regionen, der er på internationalt niveau, baseret på den nyeste viden og leveret af eksperter, der arbejder sammen med det lokale erhvervsliv. Særligt er det vigtigt, at der lokalt uddannes kompetente erhvervsøkonomiske generalister, der både kan understøtte driften af de forretningsområder, vi skal leve af i dag, og innovere på dem, vi skal leve af i fremtiden.

På Syddansk Universitet i Kolding er vi i al beskedenhed stolte af at bidrage til regionens konkurrenceevne og bæredygtighed ved netop sådan et uddannelsesudbud.

På vores erhvervsøkonomiske uddannelser arbejder eksperter og studerende tæt sammen med det lokale erhvervsliv, så den teoretiske viden bliver omsat allerede under uddannelsen.

Ligeledes arbejder vi med at tilpasse uddannelserne til de udfordringer, regionens virksomheder står overfor som for eksempel innovation og digitalisering. Her integreres undervisningen i den nyeste forskningsbaserede viden med praktikforløb i lokale virksomheder, hvor der arbejdes med konkrete udfordringer.

Tina Højrup Kjær. Pressefoto

På den måde arbejder vi for at skabe den bedst mulige læring, der gnidningsfrit kan overføres til den lokale virkelighed i regionens virksomheder.

Vi tror på, at denne kombination er den måde, hvorpå vi bedst kan understøtte regionens erhvervsliv.

Uden et lokalt udbud af videregående uddannelser er vi i Syddanmark for udsatte, også selvom Storebæltsbroen forhåbentlig ikke bliver lukket foreløbig, og verden snart åbner igen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce