Annonce
Østjylland

286 millioner kroner brugt på konsulenter: Aarhus Kommune svinger sparekniven over eksterne konsulenter

KL næstformand Martin Damm (V), KL formand Jacob Bundsgaard (S), finansminister Nicolai Wammen, social- og indenrigsminister Astrid Krag og Sundhed- og ældreminister Magnus Heunicke til pressemøde efter forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020 i Finansministeriet, fredag 6. september 2019. Også dengang var besparelser på konsulentområdet et fokusområde. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Aarhus Kommune er ligesom flere andre offentlige instanser i øjeblikket ved at se nærmere på, hvordan man kan mindske udgifterne til eksterne konsulentydelser. Men at udgiftsposten til konsulenter i de offentlige budgetter er for stor, er der delte meninger om.
Annonce

Aarhus: 286 millioner. Så mange kroner brugte Aarhus Kommune sidste år på at hyre eksterne konsulenter ind til at hjælpe med at løse opgaver i kommunen.

Nogle af pengene er gået til økonomisk og juridisk bistand. Andre til it-ydelser. Andre igen til byggeteknisk rådgivning. Og endelig nogle til helt andre områder, såsom psykologbistand og hjælp til rekruttering af medarbejdere, når kommunen har oplevet et behov for at få kompetencer ind udefra.

Men ens for alle områder er, at der fra næste år skal strammes ind på budgettet. For der bliver brugt alt for mange penge på konsulenter.

Det mener i hvert fald Socialdemokratiet, der af samme grund for halvandet år siden satte netop besparelser på eksterne konsulenter på dagsordenen, både på landsplan, hvor Mette Frederiksen som optakt til folketingsvalget meldte ud, at partiet ønskede at spare tre milliarder kroner på området, og på kommunalt plan, hvor blandt andre partiets politiske ordfører og byrådsmedlem Anders Winnerskjold stod som bannerfører for at reducere udgifterne til området.

- Pengene kan i vores optik bruges sjovere end på eksterne konsulenter, blev han dengang citeret for at sige til dr.dk.

Og den udtalelse står han fortsat ved i dag.

- Der skal jo være en balance i det. Derfor er det heller ikke sådan, at vi siger, at konsulenter ikke kan gøre nytte overhovedet. Men hvis vi kan bruge pengene på andet end eksterne konsulenter, er det jo sjovere, siger Anders Winnerskjold, der sideløbende med sit politiske virke har været med til at stifte konsulentfirmaet Elevaid, som han driver ved siden af sit hverv som byrådsmedlem.

Annonce

Usikkerhed om udbytte

På baggrund af debatten sidste år besluttede byrådet i Aarhus Kommune sig i oktober 2019 for at iværksætte en række tiltag, der skulle se nærmere på brugen af konsulenter i kommunen.

Blandt andet har kommunen i dag valgt at offentliggøre deres årlige opgørelser over udgifter til konsulenter, ligesom de i september valgte at nedsætte en styregruppe til at gennemgå kommunens udgifter til eksterne konsulentydelser indenfor de seks største poster på området. Et arbejde, der løbende vil blive præsenteret for økonomiudvalget i kommunen.

Men først efter regeringen tilbage i maj indgik en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) for kommunernes økonomi i 2021, hvor det blev aftalt, at kommunerne samlet set skal spare en milliard kroner på eksterne konsulenter frem mod 2025, blev der sat tal på, hvor meget kommunen skal spare på området; nemlig en årlig rammebesparelse på 30 millioner kroner i årene 2021-2024.

Og det mener Anders Winnerskjold er et godt sted at starte.

- Det er et spørgsmål om, hvad der er ’need to have’, og hvad der er ’nice to have’, og hvor det giver det mening og mindre mening at bruge pengene, siger Anders Winnerskjold, der er overbevist om, at det nok skal lykkedes at finde de nødvendige besparelser.

- Aarhus er en kæmpestor kommune og virksomhed, så det bør være muligt at finde de her beløb trods alt, siger han.


Min bekymring er, at hvis vi beholder ressourcerne i et kommunalt system, så har vi også omkostningerne, selvom vi ikke har behov for at få løse den konkrete opgave.

Hans Skou, ordfører for Venstre i Aarhus


Hos Peter Pedersen, der som økonomidirektør i Aarhus Kommune er med til at lede arbejdet i den styregruppe, som i øjeblikket ser på kommunens brug af eksterne konsulenter, er forventningen da også, at det vil lykkes styregruppen at finde områder, der kan spares på.

- Nogle gange kan det være, at det havde været klogere, at vi havde håndteret en opgave ved at bruge 1000 timer på den internt i stedet for at betale en konsulent en million kroner for at udføre arbejdet, siger Peter Pedersen og tilføjer:

- Andre gange kan vi have refleksioner om, hvorvidt det var nødvendigt at undersøge fire alternativer i forbindelse med en VVM-undersøgelse. Kunne vi have nøjedes med tre?

- Så jeg tror klart, at vi nogle steder vil finde nogle områder, hvor vi for fremtiden vil være lidt mere påpasselige med at sætte tilsvarende tiltag i gang, siger Peter Pedersen, der helst ikke vil sætte tal på, hvor stor en reduktion han regner med, at styregruppen vil kunne finde.

- Jeg tror ikke nødvendigvis, at forbruget af konsulenter vil blive halveret. Men jeg tror, at det vil føre til nogle reduktioner. Men det må vi jo vente og se, siger han.

Annonce

Godt at se på budget

Om det vil være muligt at hente 30 millioner kroner hjem på budgettet ved at skære i antallet af eksterne konsulenter, stiller Venstres ordfører i Aarhus Byråd Hans Skou sig dog tvivlsom overfor.

- Jeg tror, at grundpræmissen er forkert. I hvert fald tror og håber jeg på, at vi ikke har fået konsulentydelser for 30 millioner, der er unødvendige, og derfor mener jeg ikke, at det er den rigtige vej at gå, siger Hans Skou.

- Hvis man kigger på behovet i den offentlige sektor, tror jeg ikke, det bliver mindre overhovedet. Derfor har vi også sat spørgsmålstegn ved, om man virkelig kan realisere den besparelse, der ligges op til, uddyber han.

Venstre var ikke med i budgetforliget for 2021. Og ifølge Hans Schou skyldes det blandt andet en frygt for, at velfærden vil blive forringet, dels på grund af skattestigninger, men også gennem besparelser på blandt andet konsulentområdet, der ifølge Hans Skou kan føre til dyrere og dårlige løsninger.

- Min bekymring er, at hvis vi beholder ressourcerne i et kommunalt system, så har vi også omkostningerne, selvom vi ikke har behov for at få løse den konkrete opgave. Og der giver det os en bedre fleksibilitet, hvis vi kan nøjes med at tage kompetencerne ind, og så betale det, det koster, når vi har behov for det, understreger han.

Men han afviser ikke, at kommunen vil kunne finde nogle penge at spare på konsulentområdet.

- I bund og grund er det altid en god ide at kigge på budgettet for at se på, om behovet for konsulentydelser er der. Men jeg er bekymret for, hvilken betydning besparelser for 30 millioner kroner kan få. Men dermed siger jeg ikke, at der ikke kan realiseres besparelser, siger Hans Skou, der blandt andet mener, at politikerne kunne spare lidt på at udbede sig lidt færre analyser.

- Jo mere vi søger underbygget, jo større en analyseenhed skal vi have, så hvis vi som kommune arbejdede mere tillidsbaseret, så kunne det skabe en besparelse, påpeger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce