Annonce
Østjylland

Klumme: Nye tal viser knaphed på erhvervslokaler

Det økonomiske opsving skaber fortsat store investeringer hos de østjyske virksomheder. Investeringer som tilfører flere arbejdspladser og øget efterspørgsel på erhvervslokaler. Særligt er der stor efterspørgsel efter lager- og produktionslokaler.

AARHUS: Den lave rente og et lokalpolitisk klima, som har understøttet opførelsen af boliger og udvikling af helt nye boligområder i Aarhus, har medført, at der de senere år er blevet opført et stort antal ejer- og lejeboliger i og omkring byen.

Alene inden for det seneste år er indbyggertallet steget med 4.136, og Aarhus Kommunes prognose for nettotilflytningen forudsiger, at vi om 10 år vil være 398.000 indbyggere i Aarhus Kommune – svarende til en fremtidig gennemsnitlig årlig forøgelse af indbyggertallet med 5.400.

Den lave rente understøtter ikke kun boligmarkedet, men sikrer også virksomhedernes optimale vilkår for billigt at kunne investere i vækst og dermed skabe arbejdspladser. I Aarhus Kommune er der således de seneste 12 måneder skabt 4.607 nye arbejdspladser.

Virksomhedernes investeringer og vækst skaber dels efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, men også efter lokaler og bygninger, som kan rumme virksomhedernes fremtid.

Annonce

Lager- og produktionslokaler

Den økonomiske vækst og stigende efterspørgsel efter erhvervslokaler er særligt tydelig, når man betragter markedet for erhvervslokaler indenfor segmentet lager- og produktionsejendomme.

De sidste seks år er andelen af tomme lager- og produktionslokaler på nationalt plan faldet fra 5,3 procent til i dag at være helt nede på 1,8 procent. Særligt i Østjylland har efterspørgslen oversteget landsgennemsnittet, og andelen af tomme lager- og produktionslokaler er helt nede på kun 1,7 procent, hvilket betyder, at østjyske virksomheder samlet benytter et areal på cirka 16.000.000 kvadratmeter lager- og produktionslokaler i forbindelse med deres drift.

Den øgede efterspørgsel har ikke alene medført, at det kun er 1,7 procent af denne type erhvervslokaler, der aktuelt står tomme: Efterspørgslen har naturligt også medført stigende lejepriser. Lejepriserne er således i samme periode steget betydeligt og ligger nu, i Aarhus Kommune, på et niveau på 400-500 kroner pr. kvadratmeter.

De sidste nye opgørelser for Aarhus Kommune afslører også, at liggetiden her er mere end halveret de seneste fem år. Særligt er det aktuelt lager- og produktionslokaler med arealer op til 5000 kvadratmeter, der efterspørges.

Efterspørgslen retter sig i stigende grad imod erhvervslokaler med højt til loftet, langt højere til loftet end for 10 år siden, god logistik og tilstrækkeligt med porte. En del af den eksisterende bygningsmasse lever ikke aktuelt op til det, som efterspørges og en del af de tomme lokaler, som trods alt stadig står tomme, vil afsløre, at de i vid udstrækning ikke lever op til nytidens krav til moderne erhvervsejendomme.

Fremtidens behov

Med en tomgang på kun 1,7 procent overstiger efterspøgslen på lager- og produktionslokaler tydeligt det aktuelle udbud, og der er nu mangel på lagerlokaler, som lever op til virksomhedernes behov.

De seneste år har der været meget fokus på opførelsen af nye boliger i Aarhus og i Østjylland. Generelt er der bygget mange nye boliger, dels for at imødekomme den boligmangel, som for få år siden var tydelig for enhver aarhusianer, når der var studiestart på universitet, og dels for at imødekomme det forventede vedvarende behov for boliger som følge af det stadigt stigende indbyggerantal.

Hvis man skal forsøge at kigge lidt ind i fremtiden, så virker det ikke utænkeligt, at en del af byggekranerne i løbet af de næste par år vil blive omdirigeret til erhvervsområderne – her synes behovet aktuelt at være mere tydeligt end på boligmarkedet.

Kenneth Bak, indehaver, Danbolig Erhverv. Pressefoto

Erhvervsejendomme

  • Danbolig Erhverv beskæftiger sig med salg- og udlejning af erhvervsejendomme samt investeringsejendomme.
  • Kenneth Bak er indehaver af Danbolig Erhverv, er uddannet ejendomsmægler og valuar, MRICS samt HD(fr) og har mere end 20 års erfaring som ejendomsmægler.
  • Kenneth Bak har speciale i investeringsejendomme og har undervist på diplomvaluaruddannelsen og er forfatter til undervisningsbogen, Vurdering af investeringsejendomme.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce