Annonce
Erhverv

Klumme: Nu kan ejendomsvurderinger påklages

Troels Behnke Skak. Pressefoto

Klagefristen er imidlertid kort, så det er en fordel allerede nu at få afdækket, om det er relevant at klage over de videreførte vurderinger. Det kræver en stor indsigt og en juridisk gennemgang af ejendommens forhold.

Siden introduktion af de almindelige vurderinger i 2011 (for parcelhuse m.v.) og i 2012 (for erhvervsejendomme) er der ikke gennemført vurderinger. Parallelt hermed har man politisk arbejdet på at etablere et nyt ejendomsvurderingssystem. Dette arbejde har resulteret i Ejendomsvurderingsloven. Loven er vedtaget tilbage i 2018, men bliver først nu taget i brug. Lovgrundlaget er blevet ændret ikke mindre end fem gange, senest i marts 2021. Ibrugtagningen af det nye ejendomsvurderingssystem har antageligvis lange udsigter endnu.

Tilbagebetalingsordningen bliver kun for ejere af parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse. I den seneste reform af ejendomsvurderingssystemet har man justeret på tilbagebetalingsordningen. Tilbagebetalingsordningen regulerer den situation, hvor en nuværende eller tidligere ejendomsejer har betalt for meget i ejendomsskatter (ejendomsskat eller ejendomsværdiskat).

Annonce

Tanken var at lave et system, hvor nuværende og tidligere ejendomsejere får tilbudt at få det for meget betalte beløb retur. Dette tilbud skulle generes automatisk, når de nye vurderinger ville begynde at komme.


Tilbagebetalingsordningen bliver kun for ejere af parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse.


På erhvervsejendomsområdet har man imidlertid måttet erkende, at den automatiske tilbagebetalings-ordning ikke kommer til at fungere. Ordningen for erhvervsejendomme er derfor blevet ophævet.

Frederik Hoe. Pressefoto

Den automatiske tilbagebetalingsordning vil herefter alene komme til at gælde for ejere af parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Hvor efterlader det ejere af erhvervsejendomme? Nuværende og tidligere ejere af erhvervsejendomme vil dog med opstart i foråret 2021 løbende få besked om, at de kan påklage de videreførte vurderinger fra årene 2014, 2016, 2018 og 2020. Denne proces er igangsat fra medio marts 2021. Hvis man får vurderingerne nedsat, kan man få for meget betalt ejendomsskat, dækningsafgift eller eventuelt tinglysningsafgift tilbagebetalt.

Hvilke muligheder har tidligere ejere? Vurderingsmyndigheden har overblik over nuværende, men ikke tidligere, ejendomsejere. Tidligere ejendomsejere kan dog have retlig interesse i eksempelvis at påklage vurderingen fra 2014 og/eller 2016. Vurderingsmyndigheden tilsender kun meddelelsen om at kunne påklage, til de af myndigheden kendte ejendomsejere.

Klagefristen løber dog også for ejendomsejere, som ikke har fået meddelelse. Klagefristen er på 90 dage regnet fra dateringstidspunktet af vurderingsmyndighedernes meddelelse til den nuværende eller tidligere ejendomsejer. Klagefristen er en absolut frist.

Når den første nye vurdering foreligger, kan nuværende og tidligere ejendomsejere igen påklage de videreførte vurderinger.

I vurderingsmyndighedens meddelelse vil der være en henvisning til, hvor man kan søge indsigt i, hvad grundlaget er for de videreførte vurderinger. Klagen over den videreførte vurdering skal herefter naturligvis være skriftlig og indleveret rettidigt. Endvidere skal man komme med en fyldestgørende argumentation for, hvorfor en klage kan retfærdiggøres.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Forfatter Peter Borbergs har været fascineret af Piet Hein siden 1990'erne: Må knibe sig selv i armen over kildematerialet til stor biografi

Annonce