Annonce
Erhverv

Klumme: Lovforslag stiller krav til virksomhederne om etablering af whistleblowerordning

Jesper Kruse Markvart. Pressefoto

Justitsministeriet har den 24. februar 2021 fremsat et lovforslag, der skal beskytte whistleblowere i private virksomheder. Loven har til formål at implementere EU’s whistleblowerdirektiv. Loven får betydning for virksomheder med flere end 50 ansatte, der forpligtes til at etablere en whistleblowerordning.

Arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte bliver forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning, hvor medarbejderne kan indberette overtrædelser. For arbejdsgivere med over 250 ansatte indtræder forpligtelsen allerede i slutningen af 2021.

For arbejdsgivere i den private sektor med 50 til 249 ansatte lægger lovforslaget op til, at forpligtelsen først indtræder i december 2023. Lovforslaget lægger desuden op til, at Justitsministeren efter en konkret risikovurdering kan fastsætte nærmere regler om, at arbejdsgivere med færre end 50 ansatte også skal etablere en intern whistleblowerordning.

Annonce

Om klummen

Jesper Kruse Markvart er advokat, LL.M. in Competition Law and Economics. Han er specialiseret i konkurrenceret og beskæftiger sig primært med danske og internationale konkurrencesager, herunder udarbejdelse og implementering af compliance programmer. Jesper er udpeget som ekstern rådgiver for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, hvor han indgår i arbejdsgruppen ”Advocacy”, der primært arbejder med konkurrencepolitiske og konkurrencefremmende aktiviteter. Jesper er desuden ekstern lektor og underviser i bl.a. Industriøkonomi & Konkurrenceret på Syddansk Universitet.

Focus AdvokaterP/S har kontorer i Odense, Svendborg, Kolding, København og Hamborg og er en af Region Syddanmarks største advokatvirksomheder med 36 jurister.

Arbejdsgivere, der er omfattet af loven, skal gøre det muligt for sine ansatte at indberette overtrædelser. Indberetningen kan ske skriftligt eller mundtligt eller begge dele. Eksempler på overtrædelser, medarbejdere kan indberette i en whistleblowerordning, er oplysninger om strafbare forhold, herunder tyveri, underslæb og bestikkelse og overtrædelser af reglerne om forbrugerbeskyttelse eller reglerne om offentligt udbud.

Ordningen indebærer bl.a., at der internt i virksomheder skal udpeges en upartisk person eller gruppe af personer, som administrerer whistleblowerordningen. Denne person kan også være virksomhedens advokat eller revisor. Denne person modtager indberetningerne, har kontakt med whistlebloweren og skal for eksempel sikre, at lovens procedurekrav og sikkerhedskrav til beskyttelse af whistlebloweren overholdes.


Det fremgår af lovforslaget, at en whistleblower ikke må udsættes for repressalier, herunder trussel eller forsøg på repressalier som følge af, at vedkommende har i sinde at foretage en indberetning eller har foretaget en indberetning.


For eksempel skal modtagelsen af indberetninger bekræftes til whistlebloweren inden for syv  dage. Det fremgår af lovforslaget, at en whistleblower ikke må udsættes for repressalier, herunder trussel eller forsøg på repressalier som følge af, at vedkommende har i sinde at foretage en indberetning eller har foretaget en indberetning. Whistlebloweren skal således beskyttes. Skulle whistlebloweren alligevel blive udsat for repressalier, har vedkommende krav på en godtgørelse fra virksomheden.

Der er i lovforslaget lagt op til, at en sådan godtgørelse skal fastsættes i overensstemmelse med principperne i ligebehandlingsloven. Der vil derfor ikke blive fastsat nogen bestemmelser i loven om godtgørelsens størrelse, da godtgørelsen i stedet skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag.

Hvis den ansatte bliver afskediget i strid med loven, skal afskedigelsen som det klare udgangspunkt underkendes, og ansættelsesforholdet opretholdes eller genoprettes, hvis den ansatte ønsker det. Lovforslaget lægger op til, at det er arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, at en afskedigelse eller anden ulempe ikke udgør repressalier.

Virksomheder, der skal etablere en whistleblowerordning, skal bl.a. fastlægge og beskrive virksomhedens politik på det område, ordningen skal dække (f.eks. offentlige udbud, tyveri, osv.). Desuden skal virksomheden fastlægge og beskrive roller og ansvar for specifikke funktioner og personer, fastlægge og beskrive konkrete retningslinjer for, hvordan de indberetninger, der måtte komme, skal behandles og sagsgangen for dem.

Endelig skal virksomheden implementere ordningen, f.eks. på virksomhedens intranet, udpege en upartisk person eller afdeling, der modtager indberetningerne og kommunikere politik og retningslinjer over for medarbejderne i virksomheden. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, og der kan derfor fortsat ske ændringer. Loven forventes at træde i kraft senest den 17. december 2021.

Annonce
Annonce
Erhverv

Vindmølle-vokseværk i Munkebo: Lorc er gået fra nul til 25 megawatt på syv år - og er klar til at bygge endnu større

Annonce
Erhverv For abonnenter

Kro må afvise gæster og lukke tre af ugens dage: Kokke og tjenere er ikke vendt tilbage efter genåbningen

Annonce
Sydjylland For abonnenter

Eventyret på Industrisvinget: Fra lys idé til succesfuld forretning

Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland For abonnenter

Brødre har ramt en guldåre i roboteventyr: Markrobot giver kæmpe vækst hos sydjysk virksomhed

Erhverv

Aarhus-firma hyrer flere medarbejdere: Computerspil sælger for 365 millioner før det er udgivet

Erhverv For abonnenter

285 mand var sendt hjem, alligevel satte fynsk fabrik rekord i overskud

Erhverv

Sunde kunder hjælper Danske Bank til større milliardoverskud

Erhverv

Ulovligt parkerede campingvogne sætter lastbiler i dilemma på rastepladser: Enten skal de parkere ulovligt eller bryde regler om køre- og hviletid

Erhverv For abonnenter

Dansk erhvervsliv mister sine enhjørninger til udlandet

Annonce