Annonce
Erhverv

Kronik: Corona forstærker digitaliseringen på alle niveauer

Digitalisering ændrer fundamentalt virksomheders muligheder for at skabe nye markeder og interagerer med omverdenen. Euromonitor international peger på, at digitalisering er en megatrend, der påvirker og forandrer nutidens og fremtidens kunders adfærd og købsbeslutninger.

Den digitale udvikling giver store muligheder for virksomheder, men også udfordringer. Nye ord bliver brugt til at forklare den digitale forretningsudvikling, såsom Machine Learning, Internet of Things, Big Data, Artificial intelligence, Robotic Process Automation og lignende.

Digitalisering udfordrer virksomheders status quo både teknisk, forretningsmæssigt og kulturelt. Start-ups såvel som etablerede virksomheder bør agere og handle anderledes for at få gavn af nye teknologiske ressourcer samt kommunikation og salgskanaler, der påvirker for eksempel forbrug og arbejdsmønstre. Det er ikke let at transformere en virksomhed til en ny digital virkelighed.

Annonce
Nicolaj Hannesbo Petersen. Pressefoto
Gry Høngsmark Knudsen. Pressefoto

Med corona-nedlukningen af samfundet har brancher og industrier erkendt, at digitalisering ikke bare er "nice to have", men ren og skær nødvendighed. I oktober 2020 offentliggjorde McKinsey et kvantitativt studie over coronanedlukningens indflydelse på virksomhedernes digitaliseringsproces. På tværs af kontinenter, lande og virksomheder er den digitale infrastruktur øget på områder som supply chain, kundeinteraktion og samhandel.

I marts 2021 undersøgte Gartner amerikanernes nye digitale corona-vaner, og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen peger på, at shopping-vanerne er permanent forandrede i retning af net-shopping og digitaliserede praksisser. Det har stor betydning for ikke bare at digitalisere, men også at optimere forretningsmodeller, produkter og salgskanaler til en digital virkelighed.

Om kronikken

Kronikken er en del af en serie af tre artikler fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

I denne kronik er der fokus på digitalisering af virksomhedens forretningsmodel.

Når kunder, konkurrenter, leverandører og andre interessenter digitaliserer, påvirker det også en given virksomhed. Men digitalisering kan ikke stå alene, det skal forankres i forretningsmodellen og det kræver det, som vi kan kalde digital forestillingskraft at forstå, hvordan en forretningsmodel grundlæggende skal forandres.

Fra forskningen ved vi, at digitalisering slår fejl, hvis ikke hele virksomheden grundlæggende bliver gentænkt i lyset af digitalisering. Det vil sige, at digitalisering skal ikke bare være en fernis ovenpå den eksisterende forretningsmodel. Digitalisering skal have forankring og værdiskabelse både internt i virksomheden og eksternt for kunder og andre stakeholdere.

Forretningsmodellen er central i forhold til virksomhedens forretningsudvikling. Og derfor skal forretningsmodellen ses kritisk efter i sømmene med udgangspunkt i den eller de digitaliseringsprocesser, som virksomheden gennemgår. Det vil give virksomheden mulighed for at tilpasse sig markedet, opdage nye markeder og forme den fremadrettede digitale udvikling i virksomheden i samarbejde med netværkspartnere.

Ved at forankre digitalisering i virksomhedens forretningsmodel får digitaliseringsprocessen en strategisk vinkling. Det vil sige, at de spørgsmål, der skal drive digitaliseringen, skal handle om, hvor digitalisering skaber værdi og for hvem? Hvilke ressourcer og partnerskaber kræver digitaliseringen? Hvordan skal værdien implementeres i virksomheden? Hvilke omkostninger er forbundet med digitaliseringen? Og hvad skal digitaliseringen skabe af økonomisk-, medarbejder-, samarbejdspartner- og kundeoverskud?

Men digitalisering og udvikling af forretningsmodel er en svær størrelse, som bliver mere kompleks jo mere grundlæggende virksomheden går til værks. Det vigtige er, at virksomheden og medarbejdere er klar til at lære undervejs og blive beriget af forskellige perspektiver på digitaliseringen. Der vil være modstridende interesser undervejs, men virksomhedens succeskriterier bør være, at digitaliseringen er ønskværdig og gennemførbar og værdimobilisering sker med afsæt i forretningsmodellen. Det kan i sig selv være svært at opstille succeskriterier for en ny og omkalfatrende proces, men vi giver her et bud på hvordan i forretningsmodellen.

Digitalisering er en langsigtet strategi, som kræver en iterativ lærings- og forandringsproces. Vi mener, at en virksomhed med udgangspunkt i de 9 underspørgsmål kan sikre, at succeskriterier for digitaliseringen løbende bliver evalueret med fokus på forretningsmodellen. Grafik: UCL

Digitalisering er en langsigtet strategi, som kræver en iterativ lærings- og forandringsproces. Vi mener, at en virksomhed med udgangspunkt i de ni underspørgsmål kan sikre, at succeskriterier for digitaliseringen løbende bliver evalueret med fokus på forretningsmodellen.

Det er ledere og projektlederens ansvar at have det samlede overblik, som gør at digitaliseringen arbejder sammen på tværs af afdelinger og aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at det er forretningsmodellen, der er baseline for forandringsprocessen.


Der vil være modstridende interesser undervejs, men virksomhedens succeskriterier bør være, at digitaliseringen er ønskværdig og gennemførbar og værdimobilisering sker med afsæt i forretningsmodellen.


Vores erfaring fra virksomhedssamarbejder er, at for eksempel opkvalificering af medarbejdere og nye digitale værktøjer ikke er nok. Der skal være ledelsesmæssig opbakning og en grundlæggende digital satsning der tydeligt er kommunikeret ud i virksomheden. En virksomheds digitale forandring skal være funderet på en analyse af hvor og hvordan digitalisering forandrer forretningsmodellen og hvilken værdiskabelse den rummer.

På den måde bliver digitaliseringsprocessen målstyret, og det bliver tydeligt, hvorfor processen foregår.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Forfatter Peter Borbergs har været fascineret af Piet Hein siden 1990'erne: Må knibe sig selv i armen over kildematerialet til stor biografi

Annonce