Annonce
Erhverv

Klumme: Beskatning af penge, der ikke er tjent

Anders Schweitz Jensen. Pressefoto

Højesteret har endnu en gang fastslået, at man selv bærer ansvaret for en korrekt skatteansættelse, og at det gælder, uanset at konsekvenserne kan forekomme både urimelige og absurde.

Skattelovrådet fik i foråret en anmodning fra skatteministeren om at se nærmere på reglerne for genoptagelse af gamle skatteansættelser. Det er de regler, der betyder, at landets skatteborgere som oftest ikke kan få genoptaget en skatteansættelse, der ligger meget mere end tre år tilbage. I øjeblikket er det således ikke muligt at få ændret en skatteansættelse længere tilbage end til 2018. Skattelovrådet skal meddele resultatet af sine overvejelser senest til næste sommer.

Baggrunden for de endog meget strikse regler er, at vi selv bærer ansvaret for en korrekt skatteansættelse. Derfor er det tæt på umuligt at få ændret en gammel skatteansættelse. Det gælder, uanset hvor store beløb der er tale om, og hvilke årsager der ligger bag, at man kommer for sent. Det er den helt nye dom fra Højesteret et fint eksempel på.

Annonce

Sagen handlede om en direktør, der i juni 2015 modtog en henvendelse fra Skattestyrelsen om hans engagement i en finansiel virksomhed i Schweiz. Et engagement, som han ikke havde indberettet noget om, men som skattemyndighederne var blevet bekendt med via kontroloplysninger fra de franske skattemyndigheder.

Direktøren gjorde straks rent bord og redegjorde i detaljer for afkastet af sine udenlandske investeringer samt om modtagne provisioner fra udlandet. Ud fra de fremlagte oplysninger kunne Skattestyrelsen konstatere, at direktøren over en 10-årig periode havde haft en udenlandsk nettoindkomst på 3,1 millioner kroner, som der ikke var betalt skat af i Danmark.

I øjeblikket er det således ikke muligt at få ændret en skatteansættelse længere tilbage end til 2018.

I otte af årene var indkomsten positiv med et samlet beløb på 6,2 millioner kroner, mens den i to af årene (2009 og 2011) var negativ med et samlet beløb på 3,1 millioner - primært i form af tab på investeringsbeviser.

Om BDO-klummen

I denne klumme fra BDO møder du gode råd om skat, køb og salg af virksomheder, generationsskifte, personalegoder og meget andet.

BDO dækker Danmark og beskæftiger flere end 1200 medarbejdere på 31 kontorer landet over.

Det verdensomspændende BDO-netværk har cirka 80.000 medarbejdere i mere end 160 lande.

Skattestyrelsen ændrede imidlertid kun skatteansættelserne for de otte år med positiv indkomst. Det skete med henvisning til, at direktøren havde handlet groft uagtsomt ved ikke at selvangive de positive indkomster, mens det tilsvarende ikke kunne siges om de negative indkomster. Der var derfor ikke hjemmel til at regulere årene med tab.

Højesteret tiltrådte afgørelsen, hvilket Vestre Landsret også tidligere havde gjort. Højesteret begrundede sin afgørelse med tre forhold:

1) At de ønskede ændringer af skatteansættelserne for tabsårene ikke var en direkte følge af ændringerne i årene med gevinster.

2) At ændringer som følge af grov uagtsomhed alene kan ske i forhold til indkomstforhøjelser - ikke indkomstnedsættelser.

3) At der ikke i øvrigt forelå særlige omstændigheder, idet den manglende selvangivelse alene kunne bebrejdes direktøren.

Dommen er et godt eksempel på den ulighed, der består mellem skattemyndighedernes og skatteborgernes muligheder for at ændre gamle skatteansættelser, fordi skattemyndighederne automatisk bliver frigjort fra forældelsesreglerne, når der foreligger mindst grov uagtsomhed. Noget, som borgerne af gode grunde ikke kan påberåbe sig, hvis de selvangiver deres indkomst for højt, herunder glemmer et fradrag.

Det er derfor vores håb, at Skattelovrådet vil ende ud med en anbefaling om at lempe reglerne for borgernes muligheder for genoptagelse af gamle skatteansættelser.

Annonce
Annonce
Vestjylland For abonnenter

Kronprinsen og fodboldstjernerne går i tøj fra Ringkøbing: Frederik og Casper sælger eksklusive jakker til de kendte

Annonce
Erhverv

Klumme: Familieoverdragelse af fast ejendom kan fremover ske efter en +/-20%-regel

Annonce
Erhverv

Klumme: Højt afkast til lav risiko - undervurderer du også din tidshorisont?

Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Juryen måtte skride til afstemning for at finde en vinder: Cane-Line er Fyns bedste til vækst

Erhverv

Midtjyske iværksættere har fundet en god opskrift: Solenergi giver sundere og bæredygtig madlavning i Afrika

Erhverv

Klumme: Ønskelisten til den danske investorkultur

INSPIRATIONSPRISEN

Torben Larsen viser vejen i kampen mod mangel på arbejdskraft: Derfor fortjener han Inspirationsprisen

Østjylland

Ny bog guider: Sådan undgår du, at din klimatale bliver tom snak

INSPIRATIONSPRISEN

Jesper Refning modtager Inspirationsprisen på Fyn: Han tror på mennesket og sætte kollegerne fri til at lede selv

Annonce