Annonce
Erhverv

Klumme: 100 aktører bag fælles køreplan for fremtidens grønne brændstoffer

Glenda Napier. Pressefoto

Et vigtigt element i den grønne omstilling er udvikling af grønne brændsler til Danmarks tunge transport og energitunge industrivirksomheder frem mod 2030. Det mål er kommet et stort skridt videre i nyt, stærkt partnerskab med flere end 100 partnere, som har formuleret de pejlemærker, som skal gøre omstillingen mulig.

Dansk Center for Energilagring (DaCES), seks universiteter, Energy Cluster Denmark (ECD) og Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG) står bag initiativet til at samle et bredt partnerskab, som har udformet et fælles roadmap, som både skal udfase de fossile brændsler fra skibsfart, tung vejtransport, luftfart og den maritime shippingindustri. Og som samtidig skal skabe arbejdspladser, eksport og vækst af grønne teknologier. Det kan blive et nyt dansk eksporteventyr.


Annonce

Vi har alle forudsætninger for at kombinere verdens stærkeste energisystem med teknologiførende virksomheder og skabe den næste teknologiske landvinding indenfor Power-to-X og grønne brændsler.


Vi har et stærkt afsæt. Danmarks energisystem har verdens højeste andel af vedvarende energi, og danske virksomheder er blandt de ypperste på området. Vi har alle forudsætninger for at kombinere verdens stærkeste energisystem med teknologiførende virksomheder og skabe den næste teknologiske landvinding indenfor Power-to-X og grønne brændsler.

Konklusionen fra arbejdet er klar: Teknologierne kender vi. Næste skridt er kommerciel opskalering, store demonstrationsprojekter og opbygning af nye værdikæder målrettet aftagerne i transportsektoren, som tripper efter de løsninger, vi kan levere. Der er allerede gang i over 20 forskellige Power-to-X projekter i Danmark, som er langt fremme.

Bl.a. er Copenhagen Infrastructure Partners ved at bygge Europas største Power-to-X anlæg i Esbjerg, der skal omdanne vind-strøm til CO2-frit brændstof. Det er et godt eksempel på, hvordan den grønne omstilling kan føre til tusindvis af nye grønne jobs i provinsen.

Regeringen kommer i år med en strategi for området, som skal sætte endnu mere turbo på udvikling af de grønne brændsler. Det er positivt, at regeringen proaktivt har valgt at støtte udviklingen.

Støtte til forskning og demonstration samt samarbejde på tværs er et stærkt bud på, hvordan Danmark udnytter potentiale til at sikre en førerposition på grønne teknologier og løsninger.

Det er også konklusionen fra Anker Degn Jensen, Professor ved Institut for Kemiteknik på DTU og formand for arbejdsgruppen bag roadmappet: ”På den korte bane skal der forskes i nye forretningsmodeller og former for finansiering samt i et mere sammenhængende energisystem, der inkluderer power to X-produktion. Endelig skal der forskes i livscyklusanalyser, som skal sikre, at de valgte løsninger reelt set er grønne. Og på langt sigt skal der være fokus på udviklingen af helt nye og mere effektive processer til fremstilling, lagring og konvertering af grønne brændstoffer”.

Energisektoren er klar til at støtte op en fælles dansk ambition om at udvikle fremtidens grønne brændstoffer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Forfatter Peter Borbergs har været fascineret af Piet Hein siden 1990'erne: Må knibe sig selv i armen over kildematerialet til stor biografi

Annonce