Annonce
Erhverv

Kan du som arbejdsgiver kræve, at dine medarbejdere lader sig teste og vaccinere mod coronavirus?

Jens Højmark, advokat (H) og partner, Dahl Advokatfirma. Pressefoto

Covid-19 har i mere end ét år været en del af vores hverdag. Covid-19-tests har længe været muligt, og vaccinationsindsatsen mod covid-19 er igangsat.

Dette har medført en række nye spørgsmål for arbejdsgivere, særligt om arbejdsgivere kan kræve, at medarbejdere lader sig teste eller vaccinere mod covid-19 i forbindelse med arbejdet, samt hvilke konsekvenser det kan få, hvis en medarbejder nægter at lade sig teste eller vaccinere.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle som løbende møder fysisk på arbejde skal testes én gang om ugen. 19. november 2020 vedtog Folketinget et hastelovforslag om arbejdsgiverens adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for covid-19. Loven er tidsbegrænset indtil 1. juli 2021, hvorefter der er mulighed for at forlænge lovens gyldighedsperiode.

Den nye lov giver arbejdsgivere mulighed for at kræve, at medarbejdere lader sig teste for covid-19 og efterfølgende oplyser arbejdsgiveren om testens resultat.

Kravet om covid-19-test kræver, at arbejdsgiveren har en saglig begrundelse herfor. En saglig begrundelse kan eksempelvis være hensynet til at begrænse smittespredningen, arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftshensyn.

Søren Ole Nielsen, advokat (L) og partner, Dahl Advokatfirma. Pressefoto

Det afhænger af flere faktorer, hvor ofte en medarbejder kan blive pålagt at lade sig teste. Det afhænger blandt andet af det aktuelle smittetryk, virksomhedens forhold og karakteren af medarbejderens arbejde.


Der er ingen lovbestemte sanktionsmuligheder, såfremt en medarbejder nægter at lade sig vaccinere mod covid-19.


Hvis testen pålægges af arbejdsgiveren, skal testen for så vidt muligt gennemføres i arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, som anvendes på testen. Derudover skal medarbejderens rimelige udgifter, som afholdes i forbindelse med testen, dækkes.

Der er endnu ikke vedtaget lovgivning vedrørende krav om vaccine mod covid-19. Der er heller ikke en lovhjemmel, som giver arbejdsgivere ret til at få oplyst, om en medarbejder er vaccineret mod covid-19.

Kun i helt særlige tilfælde, hvor arbejdet ikke kan udføres uden, at en medarbejder er blevet vaccineret, har arbejdsgiveren ret til at udspørge jobansøgere eller ansatte medarbejdere om, hvorvidt de er blevet vaccinerede som betingelse for ansættelse.

Arbejdsgivere må endvidere gerne opfordre medarbejderne til at blive vaccineret mod covid-19, eksempelvis hvis medarbejderne er udsat for en særlig smitterisiko i forbindelse med deres arbejde.

Hvis en medarbejder nægter at lade sig teste, vil medarbejderen kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner, hvis arbejdsgiveren har en saglig begrundelse for at kræve, at medarbejderen lader sig teste.

Det er et krav, at medarbejderen er blevet oplyst skriftligt om de mulige sanktioner, hvis medarbejderen ikke efterkommer kravet om test. De ansættelsesretlige sanktioner kan for eksempel være en påtale, advarsel, hjemsendelse uden løn eller opsigelse/bortvisning.

De samme konsekvenser kan forekomme, hvis medarbejderen nægter at oplyse om testens resultat.

Der er ingen lovbestemte sanktionsmuligheder, såfremt en medarbejder nægter at lade sig vaccinere mod covid-19. Som hovedregel kan der derfor ikke gives ansættelsesretlige sanktioner, hvis en medarbejder ikke ønsker at blive vaccineret.

Dog kan der i helt særlige tilfælde for medarbejdere, som arbejder med særlige risikogrupper, opstå situationer, hvor medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde, hvis medarbejderen ikke er vaccineret.

For disse personer, kan der, hvor risikoen for smitte ikke kan elimineres tilstrækkeligt ved vaccination af patienter, værnemidler, og smittescreening ved hjælp af tests, være konkrete tilfælde, hvor en afskedigelse kan være saglig. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce