Annonce
Fyn

Her er der hverken chefer eller fast arbejdstid: - Vi har tillid til vores kollegaer

I Daxiomatic er der ingen chefer men masser af ledere, og alle kollegaer kan træffe deres egne beslutninger, så længe de taler med de "meningsfuldt berørte" om dem. Det gælder også fridage og indkøb af it-udstyr, og ordningen bliver ifølge Jesper Refning aldrig misbrugt. Tværtimod viser den, hvor ansvarsfulde mennesker er, siger han. Foto: Daxiomatic
Hos Daxiomatic er der ingen chefer og ingen faste arbejdstider. Kollegaerne må selv bestemme, hvornår de har brug for nyt it-udstyr eller at tage på kursus. Til gengæld er de forpligtet til at inddrage de berørte kollegaer i alle beslutninger og tage dialogen med hinanden, når der opstår konflikter.

Odense: Når nu mennesker er i stand til at træffe komplekse beslutninger om at blive gift, få børn, købe hus og bil og køre nogen til fodbold på bestemte tidspunkter i en hektisk hverdag, hvorfor skal de så behandles anderledes og gå gennem flere lag af ledere, når de skal købe en mobiltelefon eller et kursus i forbindelse med deres arbejde?

Hvorfor ikke have tillid til, at de også i de timer, de bruger på deres arbejde, er i stand til at træffe fornuftige beslutninger til det fælles bedste?

Det er den grundlæggende tro på og tillid til menneskets evner, der siden 2012 har fået Jesper Refning til at gå anderledes til værks i sin måde at stå i spidsen for it-virksomheden Daxiomatic på.

Annonce

Officielt er han administrerende direktør, men han hader, når nogen kalder ham chef, for hos Daxiomatic er der ingen chefer, men masser af ledelse, ingen faste arbejdstider og opgaver, der bliver stukket ud, men masser af roller, man kan byde ind på, og frihed til at købe det it-udstyr og de kurser, man har behov for. Så længe det vel at mærke er i tråd med virksomhedens formål, og at man forinden har søgt råd hos meningsfuldt berørte.

Det sidste er et centralt begreb, som Jesper Refning gang på gang vender tilbage til.

- Det er en fundamental tro på og viden om, hvordan mennesker er, der har været med til at bestemme vores måde at organisere os på. Vi har tillid til vores kollegaer, og den viser de gang på gang, at de fortjener, fastslår Jesper Refning.

Meningsløs jagt på profit

Han trådte ind i Daxiomatic i virksomhedens spæde start, da den kun bestod af ejerne, der var gået sammen om at supportere virksomheder, der drives med Microsofts økonomistyringssystem AX. I dag er det tal steget til 70, og Daxiomatic har foruden Odense også kontorer i Roskilde, Skanderborg og Aalborg.

Jesper Refning var midt i en lederkarriere og havde prøvet at være mellemleder og være så langt oppe i hierarkiet, at han også havde andre ledere under sig. Men et konstant fokus på profit virkede meningsløst for ham. I stedet fandt han ind til kernen af det, der både gav ham og kollegaerne i Daxiomatic energi til at tage på arbejde om morgenen, og glæde, når de tog retur igen senere på dagen: Et formål om at gøre alle kunderne glade. Med det formål fulgte imidlertid også en erkendelse af, at det kun kunne lade sig gøre, hvis alle i Daxiomatic var glade for at gå på arbejde.

- I begyndelsen sagde jeg, at jeg ville sige ja til alt, hvad kollegaerne spurgte om, så de skulle tænke sig godt om, før de spurgte, men deri lå der stadig en accept af, at det var mig, der havde magten på en lidt krampagtig måde, husker han.

Efterhånden som Daxiomatic voksede, steg behovet for ledelse og struktur, og på et tidspunkt diskuterede hele gruppen derfor, om det var på tide at udnævne mellemledere som i en klassisk ledet organisation med et fast defineret hierarki.

Det var der ingen opbakning til.

Jesper Refnings kollegaer ville have medbestemmelse, fleksibilitet, inddragelse og beslutningskompetence, men hvordan giver man dem det, når det også skal fungere i praksis?

Annonce

Arbejdet skal give mening

Jesper Refning søgte inspiration flere steder, ikke mindst i bogen “Reinventing Organizations” af Frederic Laloux, der blev en form for udgangspunkt for den model, Daxiomatic selv byggede op. I bogen undersøgte Frederik Laloux nemlig, hvad der kendetegner succesfulde virksomheder, og noget af det, der går igen, er, at mennesker skal opleve en mening med det, de foretager sig. Når folk bliver set og anerkendt, bliver de også engagerede og ansvarsfulde. Og hvor tidligere tiders generationer måske var motiveret af at skaffe sig selv og familien brød på bordet, skal der noget andet til både i dag og i endnu højere grad i fremtiden, tror Jesper Refning.

Det her med at skulle knokle for at tjene 10 procent mere til nogle ejere, eller tage røven på kunderne, for at tjene mere til nogle folk, man ikke engang kender, er der ikke nogen, der gider. Det skal give mening, og der skal være et formål med det.

Jesper Refning, Daxiomatic

- Det her med at skulle knokle for at tjene 10 procent mere til nogle ejere, eller tage røven på kunderne, for at tjene mere til nogle folk, man ikke engang kender, er der ikke nogen, der gider. Det skal give mening, og der skal være et formål med det, siger Jesper Refning, som derfor også mener, der er en grænse for, hvor mange penge, Daxiomatic kan tjene, uden at det bliver et emne, om virksomheden udnytter kollegaerne.

Samtidig er han meget bevidst om, at det er nødvendigt for hver enkelt at kunne se, at man med sit eget lille tandhjul har en vigtig funktion i et meget stort system. Det skal gøre en forskel, at man står op om morgenen og bruger de evner, man enten er blevet givet eller har tillært sig. Ellers kan det være for fristende at tage for sig af retterne i frihedsbuffeten og skrive "fri" i arbejdskalenderen. Den mulighed har alle i Daxiomatic, men den bliver aldrig misbrugt, mener Jesper Refning.

Annonce

Alle kan tage beslutninger

Virksomhedens struktur er bygget op om det formål at gøre alle kunderne glade og med en lang række af detaljerede rolle-beskrivelser, som har ført masser af dialog og erfaring med sig. For hvad er det nu, man gør - eller ikke gør - som programmør eller projektleder?

- Vi implementerede nogle strukturer, så vi fik en regulær ledelsesmodel med en beslutningsproces og nogle roller, for der skal jo stå noget i stedet for et traditionelt magthierarki. Man har brug for at kunne arbejde sammen og for at kunne eksekvere. Vi har store milliardvirksomheder blandt vores kunder, og vi styrer det system, som styrer alt i maven på dem. Det koster millioner om dagen, hvis det er nede hos en af de store virksomheder, så der skal vi ikke sidde i udvalg med blomsterkranse på hovedet og synge Kumbaya og diskutere, hvem der har lyst til hvad. Der skal eksekveres, og det bliver der også, understreger Jesper Refning.

Daxiomatic

  • Blev stiftet i 2010, og Jesper Refning kom til som medejer og som managing partner.
  • Virksomheden supporterer virksomheder, der drives med Microsoft Dynamics 365 for Operations. Det såkaldte ERP-system styrer stort set alle sider af driften i en virksomhed - især økonomien.
  • Har afdelinger i Odense, Roskilde, Skanderborg og Aalborg og er pt. omkring 70 kollegaer.
  • Kom ud af 2020 med et overskud på knap 8,4 millioner kroner før skat.
  • Skifter i løbet af november navn til Fellowmind, fordi Daxiomatic i december 2020 blev købt af det hollandske selskab, der ejes af kapitalfonden FSN Capital.

Typiske chefopgaver som at pege kollegaer i retning af en kollega med beslutningskompetence, at træffe beslutninger, koordinere og give feedback er hos Daxiomatic decentraliseret, og der er skrevet en beslutningsproces ned. I den skal man først spørge sig selv, om man er den rette til at træffe beslutningen. Derefter skal man søge råd hos de kollegaer, der er meningsfuldt berørt og kan blive påvirket af beslutningen, og derefter træffer man sin egen beslutning.

- Folk er meget engagerede og har en holdning til alt på godt og ondt. Det er ikke noget, man skal kæmpe for. Når man sætter folk fri, flyder det med passion på en helt anden måde, end jeg nogensinde har oplevet før, forklarer Anne Cathrine Oldenbjerg, der er ansvarlig for HR hos Daxiomatic. Foto: Daxiomatic

- I et klassisk organiseret hierarki er der nogen, der kan give dig lov. Her kan man ikke spørge nogen om lov, men altid søge råd, og det gør en kæmpe forskel, at beslutningen foregår hos dem, der bliver direkte berørt. Der bliver ikke trukket noget ned over hovedet på dig, som du ikke forinden har haft mulighed for at påvirke beslutningen om, fortæller HR-ansvarlig Anne Cathrine Oldenbjerg.

Annonce

Tillid og konflikter

Det er en proces, der virker, men som bygger på en høj grad af tillid til hinanden og som stiller store krav til åbenhed og dialog. Når der opstår konflikter - for det gør der selvfølgelig - sker det faktisk nogle gange, at kollegaerne hos Daxiomatic efterspørger et gammeldags magthierarki, hvor nogen kan trække en streg i sandet og skære igennem en konflikt. Det ønske bliver ikke opfyldt.

Vi har ingen chefer men 70 ledere, der alle leder i forskellige doser på forskellige tidspunkter, når det er nødvendigt. Vores definition af ledelse er at skabe en retning for flere individer, springe til handling og fjerne forhindringer, når målet ikke er nået.

Jesper Refning, Daxiomatic

I stedet kan man gå til en af virksomhedens conflict angels, der er trænet i at håndtere konflikter.

- Det kræver noget perspektiv ikke bare at hoppe om bord på galejen men i stedet spørge ind til problemet og skabe den refleksion, der giver kollegaen mod til at tale med vedkommende om problemet. På den måde bliver deres relation hel igen. Hvis jeg i stedet går til vedkommende, vil de to altid have et problem, så dialogen er rigtig vigtig. En af vores største modspillere i det her er faktisk mistilliden mellem mennesker, siger Jesper Refning.

Selv insisterer han på altid at have tillid til, at kollegaerne træffer de rigtige beslutninger. Også når det ikke ser sådan ud fra hans stol, og han kunne aldrig finde på at sætte spørgsmålstegn ved dem.

- Men jeg har da indimellem måttet bide i bordet, erkender han og signalerer en vis frustration.

For eksempel rådede han på et tidspunkt en kollega til at udskyde et kursus, han havde mulighed for at tage jævnligt, fordi det faldt sammen med en vigtig opgave for en kunde. Derfor undrede det ham, at kollegaen alligevel tog på kursus. Da Jesper Refning havde trukket vejret dybt ned i maven og fået snakket med kollegaen, viste det sig, at vedkommende selv havde besluttet at arbejde i weekenden forinden for at kunne passe begge dele.

- Det kunne jeg aldrig have fundet på at foreslå ham. Det ville have været for frækt, men det var hans egen beslutning. Man kan godt blive grebet af ængstelse for, om folk kan styre den her frihed, men det kan de godt, understreger han.

Annonce

Passionen flyder

Det kræver både tid og overskud at reflektere over både sine egne og kollegaernes bevæggrunde, og for at sikre, at der i en hektisk hverdag bliver plads til den refleksion, tager Anne Cathrine Oldenbjerg løbende sine kollegaer ud af driften for hele tiden at holde fokus på, om de stadig trives med deres roller, og hun mærker tydeligt, at ledelsesformen fremelsker masser af engagement.

- Jeg kom fra en helt anden type virksomhed og kan tydeligt se forskellen. Folk er meget engagerede her og har en holdning til alt på godt og ondt. Det er ikke noget, man skal kæmpe for. Når man sætter folk fri, flyder det med passion på en helt anden måde, end jeg nogensinde har oplevet før, forklarer hun.

I Daxiomatic er der alle typer af kollegaer. Introverte, ekstroverte, detalje-orienterede og folk, der påtager sig en rolle som leder uden officielt at være udnævnt til det.

- Hvis vi kigger på, hvem der nogle gange får udfordringer i en struktur som vores, er det kollegaer, der kan rode med tingene i lang tid, har tendens til at overanalysere og har brug for én, der minder dem om, at det er tid til at eksekvere. Har man den slags præferencer, kan man godt få det lidt hårdt her. Det kræver ret meget selvdisciplin at trives med vores struktur. Man får en kæmpe gave, men den skal også forvaltes, og det er ikke "bare lige", siger Anne Cathrine Oldenbjerg.

Heller ikke mennesker, der bliver motiveret af at stige i graderne og få nye og mere prestigefyldte titler, bliver ansat i Daxiomatic. På den måde går Daxiomatic uden tvivl glip af en gruppe kollegaer med en masse energi, erkender Jesper Refning, men han understreger samtidig, at man sagtens kan være leder i Daxiomatic.

- Man får bare ikke to striber på skuldrene. Man er leder ved at vise en retning, springe til handling og italesætte ting, der ikke fungerer. Kan man artikulere det på en måde, der giver mening, vil folk også følge dig, og så er du de facto leder. Vi har ingen chefer men 70 ledere, der alle leder i forskellige doser på forskellige tidspunkter, når det er nødvendigt. Vores definition af ledelse er at skabe en retning for flere individer, springe til handling og fjerne forhindringer, når målet ikke er nået. I Daxiomatic kan alle producere ledelse, når de synes, det er det rigtige at gøre. Og så er der selvfølgelig nogle roller, hvor det bliver forventet, at man gør det, forklarer Jesper Refning.

Annonce

Købt af kapitalfond

Løbende er det blevet mere og mere legitimt at springe til handling og lede i et afmålt tidsrum, når det giver mening, og det er der også brug for i it-virksomheden, som er midt i en stor forandringsproces.

For at blive ved med at være relevant for kunderne, har Daxiomatic haft behov for at udvide paletten af kompetencer, og det er endt med en sammenlægning med virksomheden Proactive, der kompetencemæssigt supplerer Daxiomatic godt.

- Når folk spørger mig, om de kunne gøre det samme som os, svarer jeg, at hvis de har en bjørn i et bur, som de har stukket med en kæp i hundrede år, kan du ikke bare åbne døren. Så spiser den dig. Du er nødt til at lukke den langsomt ud eller lade være med at prikke til den. Men alle kan gøre det her, og hvis man gør det af de rigtige årsager, ser man, hvor fantastiske mennesker er, siger Jesper Refning fra Daxiomatic, der har indført formålsdreven ledelse. Foto: Daxiomatic

Begge er de nu en del af hollandske Fellowmind og skifter navn i løbet af november, men det har kostet mange overvejelser for Jesper Refning og den øvrige ejerkreds hos Daxiomatic at sælge virksomheden til et selskab, der er ejet af en kapitalfond med alle de forestillinger om overskudsoptimering, det hurtigt kan kaste af sig. Fellowmind er ejet af danske FSN Capital.

- Jeg har da været hunderæd, for jeg har kastet meget hjerteblod i Daxiomatic i mange år, men vi var nødt til at kunne nogle flere ting for ikke at blive irrelevante for kunderne, og det her giver sindssyg meget mening. Vi har ellers altid sagt, at vi aldrig ville blive solgt, men nu kom der nogen, som sagde, at de ville det samme som os, men derfor er min frygt der da stadigvæk. Men i virkeligheden er det ret modigt af Fellowmind at købe sådan nogen som os, for vi er lidt som en humlebi. Hvis du roder for meget med den, kan den ikke flyve mere. Kan vi omvendt lave et europæisk firma, der arbejder på samme måde som os, kan vi slå alle konkurrenter. Men hvem tør? Hvem tør sætte alt frit og blive ved med at tro på det, også når det går skidt, spørger Jesper Refning.

Ifølge ham er fordelene dog åbenlyse. Også økonomisk. For selv om man ikke skal gøre det med et formål om at tjene flere penge, ender det ifølge Jesper Refning med at blive resultatet.

- Når folk spørger mig, om de kunne gøre det samme som os, svarer jeg, at hvis de har en bjørn i et bur, som de har stukket med en kæp i hundrede år, kan du ikke bare åbne døren. Så spiser den dig. Du er nødt til at lukke den langsomt ud eller lade være med at prikke til den. Men alle kan gøre det her, og hvis man gør det af de rigtige årsager, ser man, hvor fantastiske mennesker er.


Annonce
Annonce
Erhverv

Ny sygeplejefaglig direktør har stået i spidsen for akutafdelingen i Horsens - nu skal hun helt op i helikopteren

Annonce
Fyn

Konferencecentre forventer nyt rekordår

Annonce
Erhverv

Han kan stege din bøf: Verdensmester rejser ud og griller for kunderne

Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Ekstremerne vinder i jagten på talent: Hvis du vil være noget for alle, er du ikke noget for nogen, mener Odense-direktør

Nordsjælland

Abekopper sender aktie på himmelflugt: Kvistgård-virksomhed stiger syv milliarder i værdi

Fyn For abonnenter

Biotech-firma i Odense blev kendt under corona: Fordobler millionoverskud efter testspurt

Erhverv

Analyse: Bankerne betaler ikke negative renter længere. Gør du?

Sydjylland

"Det viste sig at være helt nødvendigt med en oprydning": Spildevandsselskab har sagt farvel til top-direktør

Fyn

Sydfynsk cykelhandler i stort gear: Største overskud nogensinde

Annonce