Annonce
Fyn

Vækstfondens direktør: Krisen giver grønne virksomheder gode muligheder for at hente kapital

Direktør Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden er optimistisk med hensyn til den grønne omstilling, men han understreger også, at det kommer til at tage lang tid. Grønne løsninger kræver ofte megen kapital, et langt sigte og en vis risikovillighed. Foto: Vækstfonden
Både investorer og de kommende generationer af forbrugere og arbejdstagere lægger pres på virksomhederne for at tage del i den grønne omstilling, siger Vækstfondens direktør Rolf Kjærgaard. Sammen med Danmarks Grønne Investeringsfond har Vækstfonden fået tildelt 10 milliarder kroner til at finansiere grønne virksomheder, og det får nye idéer til at pible frem, vurderer han.
Annonce

DANMARK: Når verden pludselig går ned i gear, vandet bliver rent i Venedigs kanaler og himlen blå over Beijing, kan det være med til at give et globalt, grønt investeringsløft.

Det vurderer Rolf Kjærgaard, administrerende direktør i Vækstfonden.

Selv om hverken han eller nogen andre har ønsket den nuværende økonomiske krise i kølvandet på Covid19-pandemien, ser han positive muligheder i, at krisen kan være med til at skubbe investeringerne i en endnu mere grøn retning end tidligere.

- Den globale pandemi har mindet os alle om, at den måde, vi trækker på klodens ressourcer - den måde virksomheder, forbrugere, husholdninger og myndigheder har ageret på - har en tydelig effekt på klimaet og miljøet. Der er tydelige tegn på, at vi er nødt til at øge vores fokus på grønne investeringer markant, og at det gør en forskel at gøre det. Så troen på de grønne investeringer er i virkeligheden forstærket af krisen, som kan give de grønne virksomheder gode muligheder for at hente kapital, mener Rolf Kjærgaard.

Han oplever en stor optimisme og en øget forståelse af, at den grønne omstilling er nødvendig og kalder på nogle løsninger og teknologier, der også er markedsmuligheder i. Samtidig får flere og flere øjnene op for, at det både giver samfundsmæssig og økonomisk mening at gå efter de muligheder.

- Vi ser både mere og mere grønt iværksætteri, og vi ser også, at virksomhederne generelt bliver mere og mere åbne overfor og opmærksomme på, at uanset hvad de laver, så skal de stille om til mere grønne og bæredygtige produktions- og distributionsformer, genanvendelse og lignende. Vi ser en øget bevægelse i den retning, og der er et kæmpe potentiale, som venter derude. Det har vi i Danmark gode muligheder for at gribe, fordi vi har en stærk tradition for at tænke i nye grønne løsninger, og vi har også en historik, hvor vi har været med til at vise vejen. Her tænker jeg i særdeleshed på vindenergi, siger Rolf Kjærgaard.

Annonce

Robotter skaber løsninger

Han var i forbindelse med åbningen af Global Entrepreneurship Week forleden på Fyn, hvor han blandt andet besøgte Proxima Centauri.

Virksomheden har med forening af to stærke danske industrier i form af robot- og fødevareindustrien udviklet en robot, der kan skylle svinetarme, så de ikke skal sejles frem og tilbage til Kina, hvor det ellers bliver gjort manuelt. Den løsning reducerer CO2-udledningen markant.

Vækstfonden følger i det hele taget robotklyngen tæt og har for eksempel været med i både Universal Robots, MiR, On Robot, Quadsat og mange af de andre lovende robotvirksomheder, der er vokset ud af den fynske klynge. Senest har Vækstfonden investeret i landbrugsrobotvirksomheden Agrointelli fra Aarhus.

- Vi ser meget store perspektiver i brugen af robotter og automatisering inden for andre erhverv, siger Rolf Kjærgaard.

Han nævner også odenseanske Emazys, som bruger teknologi til test af solcelleanlæg, og Danadynamics fra Svendborg, der er på vej med en miljødrone, der autonomt kan indsamle miljødata, som lovende virksomheder indenfor den grønne omstilling.


For at få fuld effekt af de 10 milliarder kroner, skal det handle om langsigtede investeringer og med store beløb ad gangen.

Rolf Kjærgaard, administrerende direktør i Vækstfonden


Alene i år har Vækstfonden medfinansieret knap 200 fynske virksomheder for omkring en milliard kroner, og der er mange penge til at udvikle løsninger inden for grøn omstilling.

Med etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond er der øremærket 25 milliarder kroner til grøn omstilling, og deraf har Vækstfonden sammen med Danmarks Grønne Investeringsfond fået tildelt 10 milliarder kroner til finansiering af grønne virksomheder.

Kapitalen skal skydes i nye og måske endnu umodne teknologier og bidrage til at skalere og kommercialisere dem. Det gør Vækstfonden i samarbejde med kapital fra andre investorer som for eksempel kapital- eller venturefonde, pensionskasser, business angels, banker og andre.

- For at få fuld effekt af de 10 milliarder kroner, skal det handle om langsigtede investeringer og med store beløb ad gangen. Det er noget helt andet at skulle bygge et anlæg til brændselsceller end at bygge en app og sende den på markedet. Du skal investere mange penge i et pilotanlæg, før du overhovedet ved, om teknologien holder, og først når du ved det, kan vi begynde at investere i større anlæg og begynde at rulle det ud. Enkeltinvesteringerne bliver meget store, for mange af de grønne løsninger er meget kapitalkrævende, understreger Rolf Kjærgaard, som især fremhæver transportområdet og fødevarebranchen.

Annonce

Fokus på transport

Transportområdet, fordi det er et område, der kalder på løsninger og på meget forskellige løsninger alt efter, om det drejer som om let eller tung transport, lokal- eller langdistancetransport, luftbåret eller til havs.

Derfor kigger Vækstfonden ind i at investere bredt men med stort fokus på Power-to-X, der med sine omdannelsesteknologier tillader overførsel af energi fra elektricitetssektoren at blive anvendt i andre sektorer.

- Der har vi en styrkeposition i Danmark, ikke mindst fordi vi er så stærke på den vedvarende energi og ved, hvordan den så at sige skal tæmmes for at blive brugt mere intelligent, så vi rent faktisk kan bruge sol- og vindenergi, også når solen ikke skinner, og det er vindstille, siger han.

Også på fødevareområdet ser han store muligheder, selv om landbruget står for en fjerdedel af den samlede udledning af drivhusgasser. Derfor ligger der en stor opgave men også et stort potentiale i at omlægge fødevareproduktionen til mere bæredygtige løsninger. Det gælder både i forhold til at bruge robotter, droner og sensorteknologi for at nedbringe forbruget af både gødning og vand og luge mere effektivt i det konventionelle landbrug, og i forhold til at støtte helt nye måder at dyrke fødevarer på.

Det sidste er Vækstfondens investering i vertical farming-virksomheden Nordic Harvest et eksempel på. I en stor lagerhal i København skal der dyrkes frugt og grønt i 14 etager og i et lukket kredsløb, så det vand, der ikke bliver optaget i planterne, for eksempel bliver genanvendt.

- Det bliver i et fuldstændigt kontrolleret kredsløb, og så bliver det produceret tæt på forbrugerne, så der kun går 12-24 timer, fra varerne bliver høstet, til de ligger i supermarkeder eller hos restauranter.  Når vi får rullet flere af den slags anlæg ud i landet, kan vi blive selvforsynende med mange slags frugt og grønt og dermed spare en masse transport fra Sydeuropa og Latinamerika. Danmark er en stærk fødevarenation, og den slags løsninger ser vi store perspektiver i, siger Rolf Kjærgaard.

Annonce

Grønne forventninger

10 milliarder kroner kan lyde som et enormt beløb, især fordi Vækstfonden altid finansierer i samarbejde med andre, og derfor forventer, at beløbet bliver ganget med fire eller fem i takt med, at Vækstfonden får andre partnere med i projekterne.

Alligevel er Rolf Kjærgaard sikker på, at der er idéer nok at støtte.

- Det er kun nogle uger siden, at vi har fået pengene og kunne begynde at omsætte dem i konkrete investeringer, men vi har vidst, at det ville komme og har allerede projekter for tre milliarder kroner i pipelinen. Selvfølgelig bliver de ikke alle sammen til noget, og slet ikke på den korte bane, men det overbeviser mig om, at der er mange spændende investeringsmuligheder, og i takt med at vi får vist, at det er muligt at rejse penge, vil det også inspirere andre, og der vil springe nye løsninger og virksomheder ud. Vi er overbeviste om, at vi nok skal få de 10 milliarder kroner ud at arbejde de kommende år, siger Rolf Kjærgaard.

Han er optimistisk, ikke mindst fordi den unge generation lægger pres på virksomhederne for at skabe grønne løsninger.

- De vil ikke finde sig i at blive præsenteret for noget, der sviner eller udleder en hel masse CO2. Det er selvfølgelig en generalisering, men de seneste år er der opstået en vigtig bevægelse, der forventer grønne løsninger, siger Rolf Kjærgaard og pointerer, at det både gælder de unge som fremtidens forbrugere men også i deres rolle som fremtidens arbejdstagere.

Om Vækstfonden

  • Vækstfonden er statens finansieringsfond.
  • I partnerskab med banker og private investorer fra ind- og udland udvælger og udvikler Vækstfonden de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Fonden kan være med hele vejen fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer.
  • Vækstfonden yder lån direkte til små og mellemstore virksomheder over hele Danmark og kautionerer for virksomheders lån, garantier og kreditter i for eksempel banken. På den måde kan virksomheder og iværksættere få adgang til lånefinansiering, som de ikke ellers ville kunne opnå.
  • Vækstfonden har otte kontorer fordelt rundt i landet. De er placeret i Odense, Vojens, Herning, Randers, Aarhus, Hellerup, Sorø og Aalborg.

  • I forbindelse med etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond skal Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond forvalte 10 ud af den nyetablerede fonds 25 milliarder til grøn omstilling.

- De unge vil enten selv starte virksomheder, der giver mening og gør en forskel, eller også vil de arbejde for en virksomhed, der er optaget af at gøre en forskel. Hvis du som virksomhed vil rekruttere fremtidens talenter, er du derfor nødt til at kunne vise, at du vil andet end blot at tjene penge.

- Du skal ville gøre en forskel, men det er samtidig vigtigt at understrege, at der netop ikke er nogen modsætning mellem at ville gøre en forskel og tjene penge. Den grønne omstilling går hånd i hånd med god forretning, påpeger Rolf Kjærgaard.

Ligesom de unge er det også den vej, investorerne kigger. Pensionskasser, kapitalforvaltere og investeringsenheder i erhvervsdrivende fonde kigger alle på grøn omstilling.

Vil man rejse kapital fra den slags investorer er grønne løsninger altså helt afgørende, og det bliver det under alle omstændigheder i fremtiden, siger Rolf Kjærgaard.

- Det er der, kapitalen vil søge hen, og det er også det, myndigheder og regulatoriske krav vil forudsætte i stigende grad. Det bliver den efterspørgsel, virksomheder vil opleve i fremtiden: Fra forbrugersiden, fra investorsiden og fra myndighedssiden. Det betyder, at jeg er optimistisk i forhold til den grønne omstilling, men jeg er også realistisk, når jeg siger, at det kommer til at tage mange år, men retningen er klar, understreger Rolf Kjærgaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

En god showcase i en svær tid: Samarbejde har fået flere akademikere i job

Annonce