Annonce
Bæredygtighed

Freebee vil investere sig til grøn omstilling: Jeg vil gerne gøre tingene bedst muligt for dem, der kommer efter os

Sideløbende med en hastig vækst, der har kastet flere gazeller af sig i dagbladet Børsens vækstkonkurrence, arbejder Jørgen Kildegaard og Freebee dedikeret med den grønne omstilling. Derfor er virksomheden nu gået ind i et Grøn Cirkulær Omstilling-projekt for at få valideret den måde, Freebee gør tingene på i dag, og forhåbentlig også finde ud ad, hvordan virksomheden bedst muligt kommer videre mod målet om at blive CO2-neutral i 2030. Foto: Trine Grauholm
I 2030 skal Freebee være CO2-neutral. Det er målet, og derfor er virksomheden netop gået i gang med et Grøn Cirkulær Omstilling-projekt, der skal validere virksomhedens data og pege på områder, hvor Freebee med fordel kan investere yderligere i grøn omstilling.

Nyborg: Hvide pallesække fyldt med kryolit og andre mineraler i my-størrelse står klar til at blive sendt ud til aluminiumsindustrien over hele verden fra Freebees lager, hvor produktionsapparatet ufortrødent knokler videre i døgndrift alle ugens dage.

- Thailand, USA, Israel, Tyrkiet, peger direktør Jørgen Kildegaard, mens han viser rundt på virksomheden, som han har drevet siden 2006.

Dengang fik han muligheden for at samle stumperne op og skabe sit eget, da hans daværende arbejdsgiver, Koppers, besluttede sig for at skære området fra, fordi det lå udenfor virksomhedens kerneforretning. Siden har Jørgen Kildegaard skabt en sund og voksende virksomhed ved ikke bare at handle med produkterne, men selv bygge et produktionsapparat op.

Annonce

- Jeg kommer fra shipping og har arbejdet med salg, logistik og projektarbejde inden for forskellige områder, men i forhold til det, vi laver i Freebee, er jeg autodidakt. Og måden, vi gør det på i vores produktionsproces og med vores forskellige komponenter, er noget, vi har måttet udvikle over den relativt korte tid, virksomheden har eksisteret, forklarer Jørgen Kildegaard.

Derfor er det også sjældent, han fortæller om virksomhedens udvikling, for Freebee har ingen kunder i Danmark og intet behov for at vise sig frem. Tværtimod er der al mulig grund til at skjule alle fordele og hemmeligheder for udenlandske konkurrenter, for Freebee har ramt noget, der virker.

Det kræver blot et blik på rækken af Gazeller på kontoret at slå fast.

Freebee vokser markant, og det har man også opdaget i Dagbladets Børsens vækstkonkurrence. Resultatet for 2021 bliver formentlig godt nok til at kunne supplere samlingen med endnu en statuette, forventer Jørgen Kildegaard.

Når man snakker om bæredygtighed og miljø, er det min vurdering, at det ofte bliver ret småt, når det skal være konkret. Man starter med at sortere sit affald og skifte til LED. Vi er forbi alt det. Det handler om det større perspektiv.

Jørgen Kildegaard, ejer og direktør i Freebee

Forklaringen skal findes i et stort fokus på at levere den rigtige kvalitet og succes med også at finde kunder til restmaterialerne i produktionen.

- Jeg ved ikke, om billedet af en grusgrav er det rigtige at bruge, men hvis man graver en masse op for at lede efter perlesten, får du også sand og store sten med. I en grusgrav kan man lade det ligge. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at skille tingene ad og kigge på, hvad vi kan bruge dem til, når vi nu står med flere tons af et materiale, og vi er blevet bedre til at udnytte det, vi skiller ud, forklarer Jørgen Kildegaard.

Grøn omstilling i fokus

Freebee er vokset markant til omkring 30 medarbejdere de senere år.

Alle i øvrigt med navn på deres eget kaffekrus.

Mindst lige så opsigtsvækkende er det imidlertid, at virksomheden sideløbende med den hastige udvikling, der har krævet mod til at løbe en risiko og træffe hurtige beslutninger, også har formået at satse markant på den grønne omstilling. Endda i en grad, der imponerer forretningsudvikler Palle Mathiasen fra Erhvervshus Fyn, som ellers har sat gang i mere end 60 GCO-projekter (Grøn Cirkulær Omstilling) over hele Fyn i løbet af 2021 og dermed har været i tæt dialog med en lang, række fynske virksomheder.

- Jeg har ikke været i andre virksomheder, der er så langt fremme og så fokuseret på, at det er det, de vil. Det er meget imponerende, siger han.

For Jørgen Kildegaard er det imidlertid naturligt at tænke på at gøre tingene på den mest hensigtsmæssige måde, selv om det ikke er noget, han og virksomheden har brystet sig af.

- Det har altid været et fokus fra mig, men vi er gået fra ikke at fortælle ret meget om os selv, til at det er blevet lidt mere moderne at profilere sig, og det er noget af det, vi gerne vil fortælle vores kunder. Vi kan mærke, at det er blevet et større fokus.

- Jeg har for eksempel for nylig arbejdet med en virksomhed i Sydamerika, som har bedt om ret omfattende dokumentation for, hvad vi gør i relation til både bæredygtighed, miljø og code of conduct, fortæller Jørgen Kildegaard.

Han er endnu usikker på, om indsatsen er noget, der har betydning for forretningen her og nu, men han er ikke i tvivl om, at det på sigt er den retning, alle er nødt til at kigge i.

- Jeg skal ikke gøre mig bedre, end jeg er, men jeg vil gerne gøre tingene bedst muligt - også for dem, der kommer efter os, siger Jørgen Kildegaard.

Annonce

CO2-neutral i 2030

Freebee arbejder med mineraler og kemikalier fra hele verden. I stedet for at fremstille syntetiske virgin-materialer, kan Nyborg-virksomheden med sin proces lave brugbare regenerater fra materialer, der ellers typisk skulle være kørt på deponi.

- Alle vores produkter er klassificeret som kemikalier, og dem vil man gerne væk fra, når vi snakker miljø, men de er vigtige i forhold til de processer, de indgår i i metalindustrien. Man kan ikke bare finde noget andet. Hvis man ikke tilføjer fluor som en lille komponent i slibeskivesandpapir, slider man sandpapiret op langt hurtigere, og så vil man forbruge endnu flere ressourcer, forklarer Jørgen Kildegaard.

Alene det giver miljømæssige gevinster, men sideløbende har Jørgen Kildegaard og Freebee arbejdet målrettet med en række tiltag, der skal gøre virksomheden CO2-neutral i 2030.

Freebee

  • Er underleverandør til aluminiumsindustrien og støberier over hele verden og har eksisteret siden 2006.
  • Virksomheden henter råmaterialer fra hele verden, og efter en tur gennem Freebees produktionsanlæg i Nyborg, bliver de igen sendt ud til kunder over hele verden.
  • Har omkring 30 medarbejdere og produktionen kører i døgndrift også i weekenden. 
  • Kom ud af 2020 med et overskud på 5,3 millioner kroner før skat.

Freebee har derfor allerede fuldt overblik over CO2-udledningen ved virksomhedens egen produktion og gør også op, hvor meget energi, der bliver brugt på at producere den enkelte ordre. Samtidig ved Jørgen Kildegaard, at 78 procent af virksomhedens strøm i 2020 var grøn.

- Vi vil gerne være ansvarlig for hele værdikæden, så når vi betaler for fragten - både for de varer, der kommer ind, og dem vi sender ud - tager vi CO2-udledningen på os. Samtidig kigger vi på, hvor meget vi med vores egen produktion belaster CO2-mæssigt, siger Jørgen Kildegaard, der bruger Eco Transit-systemet til at kalkulere CO2-udledningen, når virksomheden flytter gods fra ét sted til et andet.

For at neutralisere udledningen kunne Freebee købe CO2-certifikater som en slags aflad, men i stedet for at bruge pengene på den måde, vil Jørgen Kildegaard hellere investere i løsninger, der reelt nedbringer klimabelastningen.

Annonce

Et større perspektiv

Derfor er virksomheden netop gået i gang med et Grøn Cirkulær Omstilling-projekt, hvor virksomheden får 90.000 kroner til en rådgiver og desuden selv er parat til at investere i mulige løsninger.

Projektet skal være med til at afdække, hvordan Freebee mest hensigtsmæssigt investerer i at nedbringe sin egen CO2-udledning, for i den forbindelse hjælper det ikke noget, at virksomheden har investeret tre millioner kroner i solcelleparker fortrinsvis i Europa, for den strøm går til forbrugere i nærheden.

Der er også styr på affaldssortering, genbrug af paller og sække, og der er skiftet til LED-lys i hele bygningen.

- Når man snakker om bæredygtighed og miljø, er det min vurdering, at det ofte bliver ret småt, når det skal være konkret. Man starter med at sortere sit affald og skifte til LED. Vi er forbi alt det. Det handler om det større perspektiv, forklarer Jørgen Kildegaard.

- Vi skal have valideret vores data, så der også er andre, der siger, at vi gør det på den rigtige måde. Jeg fornemmer, at vi er langt fremme i forhold til andre, men det gør det også svært at få at vide, hvordan vi skal gøre tingene.

- Selv om man fra politisk side siger, at virksomhederne skal arbejde med den grønne omstilling, og selv om man er motiveret for det, er det ikke bare at gøre det. Det er ikke bare lige at finde de rigtige data, og man er også nødt til at vurdere, hvor valide de data, man kan få, er, understreger han.

Jørgen Kildegaard ser derfor frem til at få hjælp til at finde ud af, hvordan han får mest effekt ud af de investeringer, Freebee laver i den grønne omstilling.

- Som lille virksomhed er det svært at se, hvor du skal investere. Vi kan ikke gå ind i Power to X eller købe en vindmølle på Nordsøen, og der er ingen, der kan fortælle sådan nogle som os, præcist hvad vi skal gøre. Det håber jeg, vi finder en løsning på, for jeg vil gerne investere og gøre noget aktivt, understreger Jørgen Kildegaard.

Annonce

Stærkere organisation

Som en udløber af den indledende dialog med Erhvervshus Fyn om GCO-projektet, har Palle Mathiasen været brobygger, så Freebee er kommet i kontakt med en anden fynsk virksomhed, der står med et restmateriale, som normalt bliver kørt på deponi.

Nu er Freebee i gang med at undersøge, om virksomheden ved hjælp af forskellige processer kan bruge restmaterialet. På den måde kan de udnytte et materiale, der ellers ville havne nederst i affaldshierarkiet, og samtidig spare CO2 på at transportere råvarer over store distancer.

Freebee er interesseret i flere af den slags samarbejder, men det kræver selvfølgelig en vis viden om, hvor komponenter, som ikke kan bruges det ene sted, kan vise sig at være en ressource et andet sted. Den kobling kan et relativt nyt nationalt netværk gennem Erhvervshusene, Dansk Symbiosenetværk, som Erhvervshus Fyn er frontfigur i, hjælpe med, og det samme skal Freebees nyansatte forretningsudvikler.

Sideløbende med det grønne fokus er Freebee nemlig i gang med at geare administrationen til den vækst, virksomheden har oplevet de senere år.

- Der var en, der sagde, at vi bygger vingerne, mens vi flyver. Vi er stadig nye og heldigvis meget agile. Jeg er autodidakt, og der har ikke været nogen, der kunne fortælle mig, hvordan tingene skulle gøres.

- Vi har måttet betale nogle lærepenge, og det er på den måde, vi er nået hertil. Man skal turde tage nogle chancer, og jeg har indimellem kørt med temmelig højt læs. Det føler jeg ikke, jeg gør mere, men der har været meget på spil, erkender Jørgen Kildegaard.

Derfor har han også ansat en forretningsudvikler, og Freebee kommer også til at styrke administrationen yderligere. Og det bliver der formentlig brug for, selv om Jørgen Kildegaard har det svært med at spå om fremtiden.

- Vi har haft tilgang af nye kunder, og med den volumen, de har forecastet, har jeg en forventning om, at vi vækster igen i år. Noget tyder på, at vi stadig er efterspurgte, siger han.


Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Lines hjerneskadede søn gav hende idéen til at starte virksomhed: Har hjulpet ham til at bedre liv og nu skal andre have samme mulighed

Annonce
Sydjylland For abonnenter

På få år er Modulex gået fra underskud til to-cifret millionoverskud: - Vi kan næsten ikke rekruttere hurtigt nok

Annonce
Sydjylland For abonnenter

Kæmpe tøjfabrikant er nødt til at investere millioner i ny lagerhal for at følge med: Se videoen af det højteknologiske lager, hvor 36 robotter suser rundt

Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Frø-virksomhed er blevet en blomstrende forretning: Vækstkurven er stejl, fortæller direktør

Erhverv

DI-topchef vil skabe et stærkere produktionsdanmark

Erhverv

Pengeregn over statskassen: Når priserne stiger, følger momsen med

Vestjylland

Har solgt rekordmange T-shirts – omsætningen nærmer sig en halv milliard: - Det gør en forskel, når verden begynder at gynge, at vi har medarbejdere, der er rolige og erfarne

Sydjylland

Kolding Havn hiver millioner i land - og leder efter ny direktør efter sag om skjult regning fra luksushotel

Erhverv For abonnenter

Fynbo med fem robotfirmaer: Søren Juul køber op og skyder mange flere penge ind i robotterne

Annonce