Annonce
Erhverv

Forsamlingsforbuddets betydning for generalforsamlinger i 2021

Jens Højmark, advokat (H) og partner. Pressefoto
Annonce

Coronapandemien sætter fortsat sit præg på vores hverdag. Med øgede restriktioner og et forsamlingsloft på fem personer skal selskaber forberede sig på, at COVID-19 også får betydning for den forestående højsæson for generalforsamlinger.

5. januar 2021 sænkede regeringen forsamlingsloftet til 5 personer i det offentlige rum, og samtidig blev den hidtil gældende bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger ændret. I en længere periode har det været muligt at samle op til 500 personer, så længe disse var siddende.

Jeppe Lærke. Pressefoto

Dette var blandt andet gældende i forbindelse med deltagelse i generalforsamlinger og en række andre begivenheder. Denne undtagelse til forsamlingsforbuddet er nu ophævet, men til gengæld har Erhvervsministeren udstedt en ny bekendtgørelse, som sikrer, at selskaber også i 2021 kan afholde generalforsamlinger.

Den elektroniske generalforsamling: Den nye bekendtgørelse fra Erhvervsministeren gør det muligt for selskaber at afholde generalforsamlingen fuldstændig elektronisk eller delvist elektronisk, som det også var tilfældet i 2020.

Ved en fuldstændig elektronisk generalforsamling forstås en generalforsamling, der gennemføres digitalt uden fysisk fremmede. Med den nye bekendtgørelse kan fuldstændig elektroniske generalforsamlinger afholdes uagtet, at der ikke er hjemmel hertil i selskabets vedtægter.

Ved en delvis elektronisk generalforsamling gives der adgang til, at kapitalejerne som supplement til fysisk fremmøde kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder afgive stemme elektronisk.

Ingen ny fristforlængelse: Den nye bekendtgørelse erstatter tidligere bekendtgørelser på området, som blev vedtaget i foråret 2020. I modsætning til de tidligere bekendtgørelser indeholder den nye bekendtgørelse imidlertid ikke en fristforlængelse for indlevering af årsrapporter.

Det betyder, at årsrapporter for 2020 - i modsætning til årsrapporter for 2019 - skal indleveres efter de almindelige frister for indlevering af årsrapport (det vil sige senest 30. april 2021 eller 31. maj 2021 afhængig af regnskabsklasse).

Afvikling af generalforsamlingen: Med de seneste udmeldinger fra regeringen er det skærpede forsamlingsforbud netop blevet forlænget yderligere. Når man planlægger de kommende generalforsamlinger, er det derfor fortsat nødvendigt at have forsamlingsforbuddet in mente.


Man bør overveje, om man kan gennemføre en generalforsamling uden at overtræde forsamlingsforbuddet.


Det anbefales derfor, at man planlægger en generalforsamling i god tid. Man bør overveje, om man kan gennemføre en generalforsamling uden at overtræde forsamlingsforbuddet.

Er der risiko for, at man ikke kan det, bør man overveje mulighederne ved at afholde generalforsamlingen fuldstændig elektronisk eller delvis elektronisk.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at med mulighederne for afholdelse af enten en fuldstændig eller en delvis elektronisk generalforsamling, så er Covid-19 ikke længere en lovlig grund til, at selskaber ikke får afholdt generalforsamlinger i tide til at indsende årsrapporterne til Erhvervsstyrelsen efter de almindelige frister.

Det anbefales derfor, at alle selskaber afholder generalforsamlingen som fuldstændig elektronisk, hvis der er en risiko for, at generalforsamlingen ikke kan afholdes indenfor det enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce