Annonce
Østjylland

Formuepleje: Covid-19 vil også være omdrejningspunkt i andet halvår

Den første halvdel af 2020 kommer til at gå over i historien, som noget alle kan huske på grund af Covid-19. Andet halvår skal gerne vise, hvordan vi får bevæget os væk fra corona og bragt verden tilbage i normaltilstand. I kulissen spøger vigtige dagsordener som handelskrig, amerikansk præsidentvalg og Brexit, fortæller Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje i denne klumme. Pressefoto
Annonce

De første seks måneder af 2020 har på mange områder været historiske og i voldsom grad påvirket af Covid-19-pandemien.

En pandemi, der medførte de hurtigste og dybeste kursfald nogensinde i de finansielle markeder i februar og marts. Selv ikke krakket på Wall Street i 1929 og finanskrisen i 2008/2009 korrigerede i en hastighed som frem mod slutningen af marts.

For at afbøde de værste konsekvenser har vi set centralbanker og regeringer aktivere exceptionelt mange og store penge- og finanspolitiske hjælpeforanstaltninger i økonomier over hele verden.

Uden disse pakker ville vi ikke have set så stabile finansielle markeder, som har været tilfældet siden midten af marts. I april fik vi sågar en af de bedste måneder på aktiemarkedet i mere end 30 år, og andet kvartal 2020 tegner til at blive det bedste kvartal for aktier i nyere tid.

Mange investorer har med god grund undret sig over, hvordan de finansielle markeder er kommet sig så hurtigt i kølvandet på, at den økonomiske aktivitet på globalt plan kollapsede over ganske få uger.

Forklaringen er dels centralbankernes og regeringernes hurtige ageren, så vi i marts undgik en fastfrysning af de finansielle markeder, men også at der findes en række selskaber, der blandt andet har været understøttet af de adfærdsændringer, man har kunnet registrere på grund af coronakrisen med selskaber inden for IT og e-commerce som de oplagte eksempler.

Derudover prisfastsættes de finansielle markeder på forventninger, hvor mange investorer har afskrevet 2020 som et indtjeningssår, men derimod ser frem mod 2021 for at skabe et grundlag for de kommende kvartalers afkaststi.

Økonomisk set har verden ikke kunnet undgå betydelige konsekvenser af Covid-19-pandemien. Det er naturligt og alt andet ville være mærkeligt, når mange lande og samfund har været helt eller delvist lukket ned, så rejser, transport og socialt liv som restaurationsbesøg, sportsarrangementer og koncerter har været indstillet.

Det sætter sine spor i disse dele af økonomien. For at vi skal se en succesfuld genopretning, kræver det, at samfundene over en bred kam fortsætter ad dette spor og ikke risikerer en andenbølge, der forårsager en ny hel eller delvis nedlukning.


Covid-19 har skubbet forhandlingerne om en fremtidig handelsaftale mellem EU og Storbritannien noget i baggrunden, og det mindsker den tid, som parterne har til at nå til enighed om en aftale, der skal afværge et hårdt Brexit.


I andet halvår af 2020 skulle vi meget gerne få vished om, at vi er på rette vej med at få bugt og kontrol med Covid-19, så samfundsaktiviteterne igen kan blive åbnet. I det positive scenarie vil en vaccine eller effektiv behandlingsform mod Covid-19 kunne ændre det økonomiske risikobillede markant og accelerere en normalisering af global økonomi kraftigt.

Markedet er vel vidende om, at arbejdsløshedstal og andre økonomiske nøgletal i denne særlige situation er negative, men der er samtidig en forventning om, at den bratte nedgang bliver afløst af en optur, der bliver lige så brat, når verden igen har normaliseret sig.

Set fra aktiemarkedets perspektiv er denne historie velkendt, hvilket over de seneste måneder har betydet, at aktieinvestorer ikke længere får samme ekstraordinære kompensation for at påtage sig aktierisiko, som det var tilfældet i marts og april. Denne aftagende kompensation for at påtage sig aktierisiko bør også afspejle sig i investors allokering mod aktier således, at fokus holdes på at optimere det langsigtede risikojusterede afkast.

Der er ingen tvivl om, at corona også kommer til at spille en afgørende rolle i verdensøkonomien og på de finansielle markeder i andet halvår af 2020.

En ting er den gradvise genåbning, men Covid-19-udviklingen i mange emerging markets-lande og ikke mindst re-accelerationen i smittetilfælde dikterer markederne. Andre vigtige begivenheder, der er gledet i baggrunden under coronakrisen, skubber sig dog også på forude.

Ikke mindst et amerikansk præsidentvalg i november, hvor Demokraternes Joe Biden lige nu ser ud til at kunne fravriste Donald Trump præsidentembedet.

Der er også en amerikansk-kinesisk-europæisk handelskrig, som før corona hyppigt fik de finansielle markeder til at bevæge sig kraftigt op eller ned alt afhængig af, om der var godt eller skidt nyt fra handelskrigsfronten.

Derudover venter det endegyldige Brexit forude. Covid-19 har skubbet forhandlingerne om en fremtidig handelsaftale mellem EU og Storbritannien noget i baggrunden, og det mindsker den tid, som parterne har til at nå til enighed om en aftale, der skal afværge et hårdt Brexit.

I en verden med aktuelt ganske få alternativer til aktier har mange investorer over de seneste måneder set en verden gradvist bevæge sig tilbage mod noget, der kan karakteriseres som værende normalen.

De finansielle markeder er siden 23. marts også blevet prisfastsat i relation til dette hovedscenarie, og selvom de finansielle markeder over de kommende kvartaler med stor sandsynlighed vil fortsætte udviklingen med dette hovedscenarie som primære omdrejningspunkt, bør man som langsigtet investor forholde sig til, at risikoscenariernes betydning for det langsigtede afkastpotentiale fremadrettet vil vægte mere, end tilfældet var tilbage i marts og april.

Om klummen

Klummen er leveret til Erhverv+ af Formuepleje, der er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med cirka 80 milliarder kroner under forvaltning og har cirka 11.000 investorer.

Formuepleje investerer i aktier, obligationer, virksomhedsobligationer og ejendomme.

Hovedsædet ligger i Aarhus, og der er over 90 medarbejdere, som primært har base i Aarhus og København.

Virksomheden blev grundlagt af Claus Hommelhoff og Erik Møller i 1986, mens Niels B. Thuesen har været administrerende direktør siden 2012.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland

Trekantområdet rykker sammen

Annonce