Annonce
Østjylland

Flyveinstruktør i forsvaret jagter nyt livsprojekt: Starter firma op med coaching i centrum

- Jeg kan få helt gåsehud over at se andre lykkes med det, de brænder for. Og hvis jeg kan være fødselshjælper på det projekt, så synes jeg også det er en opgave, der forpligter, siger Lars Bæhrenz. Foto: Laura Uldahl Aggernæs
Da Lars Bæhrenz i 1980’erne blev uddannet som pilot, var kæft, trit og retning vejen frem. Men i dag coacher flyveinstruktøren selv nye piloter med dialog i centrum. Det har åbnet hans øjne for at gå en anderledes karrierevej, når han en dag skal sige farvel til arbejdslivet i Flyvevåbnet.

Silkeborg/Karup: Ro og fred. Det er, hvad 58-årige Lars Bæhrenz har søgt mod og fundet i et lejet hus under en kilometer fra kommunegrænsen, der skiller Silkeborg fra Ikast-Brande. På den fem hektar stor grund med både skovareal, sø, shelter og markudsigt inkluderet, er det planen, at han en gang efter sommerferien, når han alvor er kommet på plads i de nye omgivelser, ikke bare skal bo, men også invitere kunder forbi til en coachingsession.

- Jeg oplever, at vi er på vej til at ændre vores mindset i samfundet fra at være meget præstationsfokuserede til i højere grad at værdsætte roen og naturen. Det vil jeg gerne tage fat i. Det skal handle mindre om doing (at gøre, red.), og mere om being (at være, red.), fortæller Lars Bæhrenz og lyser op i et smil, mens han viser rundt på grunden, der ligger tæt på både Hærvejen og Bølling Sø.

Spørgsmål om balance

Midt i al stilheden, der omgærder i naturen, er det som om lydene bliver forstærket. Fuglekvidderen. En hund, der gør. Og et lille grønt fly, der kort efter vores møde giver sig til at cirkle over hovederne på os.

- Det er et T17 træningsfly, der er i gang med en stall-øvelse, forklarer Lars Bæhrenz. Han ved en hel del om både øvelsen og flyet. For til dagligt arbejder han som flyveinstruktør på Flyveskolen i Karup, hvor han uddanner forsvarets fremtidige piloter i basale færdigheder, der kan bruges uanset om slutdestinationen hedder transportfly, helikopter og jagerfly.

Stall, forklarer han, er det fænomen, der opstår, når en eller begge af flyvemaskinens vinger mister deres opdrift, fordi indfaldsvinklen bliver for stor, så luftstrømmen ikke længere følger vingens profil. Øvelsen, der foregår over hovedet på os, handler derfor for piloterne om at komme helt derud, hvor de er tæt på at miste kontrollen med flyet, for derefter at genvinde kontrollen igen.


At være pilot er jo ikke kun et spørgsmål om kunne at flyve. Det er kun omkring halvdelen af dem, der bliver optaget på uddannelsen, der består. Så der er mange, der ikke kommer igennem nåleøjet. Og det lægger et enormt pres på eleverne. Så det, vi arbejder på, er at få forløst elevernes potentiale selv under pres. Og der kan coaching hjælpe.

Lars Bæhrenz, stifter af virksomheden Cockpittet.dk


- Så man skal både kunne performe, men også være i balance med, hvad man selv kan, fortæller Lars Bæhrenz, der gennem flere år har hjulpet pilotelever i Karup til netop at finde balancen, og som nu også ønsker at hjælpe andre udenfor Flyvevåbnet til at finde den gennem sin coachingvirksomhed Cockpittet.dk.

Et stort pres

Det er efterhånden mere end et årti siden, at Lars Bæhrenz første gang stiftede bekendtskab med coaching som disciplin, og omkring 10 år siden, at han tog den viden med sig ind i sit virke som flyveinstruktør på Flyveskolen i Karup, hvor han har været tilknyttet siden 2000.

Inden da havde Flyveskolen haft en helt anden tilgang til undervisningen, der ikke bar synderligt præg af dialog, fortæller han.

- Dengang foregik undervisningen ved, at instruktøren først observerede eleverne i luften og dernæst fortalte dem, hvad de kunne gøre bedre, siger Lars Bæhrenz, der selv husker, hvordan tiden og tonen på stedet var en helt anden, da han startede på grunduddannelsen til pilot tilbage i 1988.

- Der var ingen relation mellem instruktører og eleverne. Så vi fik intet at vide om de krav, vi skulle honorere. I dag kører man med en større åbenhed, så eleverne ved nøjagtig, hvad de bliver målt på, siger Lars Bæhrentz. Han har selv været en af hovedfortalerne for og den primære igangsætter bag den mere dialogbaserede undervisning, der siden 2010 har kendetegnet Flyveskolen.

- At være pilot er jo ikke kun et spørgsmål om kunne at flyve. Det er kun omkring halvdelen af dem, der bliver optaget på uddannelsen, der består. Så der er mange, der ikke kommer igennem nåleøjet. Og det lægger et enormt pres på eleverne. Så det, vi arbejder på, er at få forløst elevernes potentiale selv under pres. Og der kan coaching hjælpe, mener han.

Annonce

Job med mening

Lars Bæhrenz oplever, at coaching ikke kun har forbedret forholdet imellem instruktører og elever, men også gjort elevernes præstationer bedre. For hvor instruktørerne tidligere drog egne konklusioner på, hvorfor en flyvemanøvre for eksempel var særligt udfordrende for en elev, får de i dag i stedet nye perspektiver på sagen ved at få eleverne til selv at sætte ord på, hvad der har hindret dem i at nå de ønskede resultater. Og på den måde kan de spille hinanden bedre.

- Jeg tror grundlæggende på, at vi som mennesker kan meget mere, end vi tror, hvis vi ikke bare har fokus på det, som vi kan, men også på det, der blokerer os fra at gøre det, vi kan. Og det åbner coaching op for, siger Lars Bæhrenz.

Af samme grund ser han også en stor mening i at coache særligt erhvervsledere, der jo på samme vis befinder sig i et miljø, hvor præstationer er altafgørende for resultatet.

- Ofte kommer de med en faglig udfordring, men det der skal til for at finde en løsning, ligger tit gemt dybt i dem selv. Det, synes jeg, er rigtigt spændende, siger Lars Bæhrenz, der har haft flere erhvervsledere forbi til en coachingsession, og som forventer at sætte yderligere skub på forretningen efter sommerferien.

- Men folk kan sagtens kontakte mig allerede nu. Nogle opgaver kan jo være så spændende, at jeg hopper på før, siger han med et bredt smil.

Annonce

Passion i centrum

Men hvorfor overhovedet skifte en god karriere ud i Flyvevåbnet med en tilværelse i det civile? For Lars Bæhrenz er svaret enkelt: Om få år bliver han 63 år, og det betyder et stop for karrieren i Flyvevåbnet. Derfor har piloten, der startede sin flyvekarriere med at flyve svævefly som 14-årig, behov for et nyt formål at stå op til dag efter dag.

- Mange står i et vadested, hvor de ikke ved, hvad det er, der skal fylde i livet og have betydning, forklarer han.

- Jeg har været så heldig, at jeg har fløjet siden jeg var 14 år gammel og har kunnet leve af det sidenhen. Så der er så meget passion i mit job, og det bliver svært at undvære. For jeg har brug for passion og for at mærke en glød i det, jeg gør. Og det er derfor, at jeg er i gang med at overføre den passion til noget andet, fortæller Lars Bæhrenz.

Han er dog samtidig overbevist om, at han også har noget nyt at tilføre coachingdisciplinen.

- Særligt når vi snakker præstationer, så har jeg jo været i et præstationsmiljø i mange år. Så jeg ved, hvad der kendetegner den gode præstation, og hvordan man opnår den. Derudover har jeg været beskæftiget i chef- og lederfunktioner i 18 til 20 år, så jeg har en stor ballast at trække på, siger Lars Bæhrenz, der så sent som sidste år gennemførte en særlig lederuddannelse, stifinderprogrammet, der har klædt ham på med kompetencer, som han forventer vil komme ham til gavn i virksomheden.

Hvad er coaching?

  • Coaching er en samtaleteknik, som bygger på, at alle mennesker har ressourcerne og svarene i sig selv, men har blot brug for en coach til at stille de gode spørgsmål. Det er på den måde et værktøj, som gør en person i stand til at hjælpe andre med at hjælpe sig selv.
  • Titlen coach er en ikke en beskyttet titel, så alle kan i princippet kalde sig coach og udøve coaching.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce