Annonce
Østjylland

Efter 50 år med base i Aalborg: Royal Arctic Line rykker ind i Aarhus Havn

Royal Arctic Line lagde for første gang til kaj i Aarhus Havn 12. juni sidste år. Tukuma Arctica, som containerskibet på billedet hedder, er 180 meter langt og har plads til 2.150 containere om bord. Arkivfoto: Jens Thaysen
I 50 år har Royal Arctic Line haft Aalborg Havn som sin faste base. Men fra 2023 flytter rederiets godsaktiviteter for alvor til Aarhus for at komme tættere på resten af verden til stor glæde for Royal Arctic Line, men også for Aarhus Havn, der ser frem mod et forhåbentligt langvarigt samarbejde.

Aarhus/Nuuk: Det 180 meter lange containerskib Tukuma Arctic ligger i øjeblikket på kaj i Aalborg Havn. Det kan man se på rederiet Royal Arctic Lines hjemmeside, hvor man live kan følge det tonstunge skib, der i øjeblikket afventer sin last, før turen med forventet afgang den 21. april går mod først Reykjavik og siden Nuuk, hvor skibet hører hjemme.

Siden 1971 har ruten ført de røde grønlandske containerskibe i pendulfart mellem Nuuk og Aalborg. Først den ene vej med hellefisk, kammuslinger, rejer og flyttegods. Så den anden vej med byggematerialer, supermarkedsvarer og flyttegods. Men nu er en æra snart forbi.

Når Royal Arctic Lines kontrakt med Aalborg Havn udløber ved udgangen af 2022, er rederiet, der står for al søtransport af gods til og fra Grønland, fri til at flytte samtlige af sine godsaktiviteter godt 100 kilometer sydpå til Aarhus Havn. En flytning, der mødes med både vemod og glæde i Danmark, men som for det grønlandske rederi, der tidligere gik under navnet Den Kongelige Grønlandske Handel, i virkeligheden handler meget lidt om Danmark, og meget mere om at komme videre ud i verden med sin fragt.

Annonce

- For os handler det slet og ret om at forbinde Grønland bedre med det rutenetværk, der er i resten af verden. Det er den helt nede på jorden-grund til, at vi skifter havn. Lidt over 60 procent af de containere, der ankommer til en dansk havn, lander i Aarhus. Så med en forbindelse fra Aarhus og ud mod resten af verden står vi bedre, forklarer Verner Hammeken, der er administrerende direktør i Royal Arctic Line.

Fra forsyning til handel

Det er efterhånden fem år siden, at rederiet traf beslutningen om at åbne muligheden for at flytte deres godsaktiviteter sydpå. En beslutning, der ifølge Verner Hammeken faldt sammen med, at rederiet stod overfor at skulle købe nye skibe, og i den forbindelse så en fordel i at gå sammen med det islandske rederi Eimskip om at indkøbe tre større containerskibe, der ikke bare ville gøre det muligt at øge mængderne af gods til og fra Grønland, men også give mulighed for en øget samhandlen i det nordatlantiske ved også at sende gods til og fra Island, Færøerne og Sverige.

Fra udelukkende at betragte ruten som en forsyningskanal til og fra Grønland, gik rederiet derfor over til at se potentialet i en friere handel med andre markeder end det danske. Og set med de briller blev nødvendigheden af at drive egen havneterminal i Aalborg, stå for vedligehold af egne skibe og eje egne pakhuse i Grønland, pludselig mindre.

Royal Arctic Line

  • Royal Arctic Line er et grønlandsk rederi, som blev stiftet i 1993 (inden da hed det Den Kongelige Grønlandske Handel og KNI)
  • Rederiet er ejet af Grønlands Selvstyre og bliver kaldt livsnerven til Grønland, da man står for forsyningen af varer til de 56.000 indbyggere
  • Royal Arctic Line driver 13 havne i Grønland, og rederiets flåde består af 12 skibe
  • I 2019 fik RAL sammen med det islandske rederi Eimpskib sit hidtil største oceanskib med en containerkapacitet på 2.150 TEU. Skibet er 180 meter langt og 31 meter bredt
  • Driver datterselskaberne: Royal Arctic Logistics, Royal Arctic Bygdeservice, Arctic Umiaq Line og Arctic Base Supply

- Set i lyset af den transformation, har valget af Aarhus Havn været en konsekvens af, at vi har ønsket et åbent rutenetværk fremfor et lukket, forklarer Verner Hammeken, der gerne indrømmer, at rejsen ikke har været uden udfordringer.

Da ønsket om at skifte havn blev udmeldt i 2017 blev det for eksempel ikke ligefrem mødt med begejstring i Aalborg. Ikke mindst, fordi den nuværende basishavneaftale med Aalborg Havn løber fra 2012 og frem til udgangen af 2022, og rederiet havde lagt op til at påbegynde sine godsaktiviteter i Aarhus tre år før. Men efter en længere dialog rederiet og havnen imellem fandt partnerne frem til en aftale, som begge kunne stå inde for. Royal Arctic Lines godsaktiviteter i Aalborg skulle fortsætte perioden ud, men skibene var velkommen til at lægge til kaj i Aarhus inden da.

Annonce

Et stort potentiale

Siden juni 2020 har Royal Arctic Lines karakteristiske røde containerskibe derfor lagt vejen forbi den østjyske hovedstad, hvor de læsser og losser særligt islandske varer for det islandske rederi Eimskip, der i forvejen har flere ruter til Aarhus, mens de grønlandske varer endnu - og frem til udgangen af 2022 - fortsat fortrinsvist vil blive læsset og losset i Aalborg.

Af samme grund har Verner Hammeken svært ved at sætte ord på, hvilken betydning den omlagte strategi indtil nu har haft for rederiet. Men de er i gang med at høste de første dyrebare erfaringer, og til trods for corona-pandemien, der har gjort sit for at udfordre planerne om at bevæge sig ind på nye markeder, er den administrerende direktør positivt stemt for fremtiden.


Med Aarhus Havn åbner der sig en mulighed for, at al transport af varer til og fra Grønland kan gå gennem en havn med 30 til 40 gange flere mængder, end dem Aalborg har, og det giver alt andet lige en hel del flere muligheder for at arbejde med transport videre ud i verden.

Verner Hammeken, administrerende direktør i Royal Arctic Line


- Det går lidt langsommere end ventet, men det går fremad, siger Verner Hammeken, der ikke lægger skjul på, at håbet er at selvstændiggøre den grønlandske handel yderligere gennem den port til andre lande, som Aarhus Havn også er.

– Traditionelt set har det været svært at handle med Grønland, fordi alle samarbejdspartnere har skullet omkring Aalborg først, forklarer han.

- Men med Aarhus Havn åbner der sig en mulighed for, at al transport af varer til og fra Grønland kan gå gennem en havn med 30 til 40 gange flere mængder, end dem Aalborg har, og det giver alt andet lige en hel del flere muligheder for at arbejde med transport videre ud i verden, tilføjer den administrerende direktør, der ikke er i tvivl om, at skiftet derfor vil få stor betydning for det grønlandske erhvervsliv.

Annonce

En god relation

- I Grønland lever vi af eksport. Omkring 40 procent af vores varer går til Asien, heraf omkring 20 procent til Kina, ligesom vi også har en hel del eksport til det europæisk kontinent, fortæller Verner Hammeken.

Foruden eksport ser han desuden også et potentiale i at samarbejde med andre operatører om at transportere gods til Grønland, ligesom han ser muligheder for at flytte en del af den containerhåndtering, der i dag foregår i Danmark, til Grønland, da Royal Arctic Line i højere grad end tidligere vil kunne flytte containerne fra deres skibe direkte over på de skibe, der sejler østpå, og dermed udfase brugen af danske frysehuse og lagre til opbevaring af grønlandsk gods.

- Så noget af den værdiforøgelse, der i dag ligger i Danmark, kan rykkes til Grønland i stedet, forklarer han.

Derudover ser Verner Hammeken også frem til den øgede frihedsgrad, som Royal Arctic Line får, når de om få år erstatter rederiets seneste tiårige kontrakt med Aalborg Havn om drift af egen havneterminal med en korterevarende servicekontrakt med Aarhus Havn.

- I den gamle model skulle vi udføre alt arbejdet selv. Nu køber vi en service hos nogen i stedet hos nogle, der er gode til det, de gør. Og det er klart, at vi ved ikke at binde os på lige så store investeringer, vil være meget mere fleksible på havnevalg i fremtiden, siger han.

Det betyder dog ikke, at rederiet går med planer om at skifte Aarhus Havn ud med en anden lige med det samme.

- Så længe havnen forbinder os til så mange lande, som den gør, så længe den udvikler sig, så længe, den har så god en service, som er tilfældet i dag, og så længe den adresserer ting som miljø, så er det der, vi vinder på at være, siger han og fortsætter:

- Så vi bliver lige så længe, som det kan betale sig, og det håber vi bliver rigtigt længe. For det er selvfølgelig altid bedre med en relation af langvarig karakter.

Annonce

En tydelig gevinst

Netop behovet for en mere fleksibel kontrakt, der ikke binder rederiet længere frem i tiden, forstår Jesper Skatka, kommerciel leder på Aarhus Havn, godt.

- Tiden for den slags aftaler er løbet ud, mener han.

I Aarhus Havn kommer Royal Arctic Line derfor ind på de samme vilkår som alle andre containerrederier, der anløber Aarhus Havn.

- Kunderne skal jo gerne blive, fordi de gerne vil være her. Og det, vi kan se på vores andre kunder, er, at vores aftaler strækker sig mange år tilbage i tiden, fortæller Jesper Skatka.

Han er da heller ikke i tvivl om, at Aarhus Havn vil være et gode for det grønlandske rederi.

- Det, som er væsentligt, er, at vi har den nødvendige kapacitet hernede og et rigtigt stort og stærkt setup i forhold til at drive en containerhavn med både APM Terminals, der driver terminalen, men også reparatører og servicevirksomheder, der kan servicere rederiet, forklarer han.

Men han ser også flere fordele for havnen i at få Royal Arctic Lines godsaktiviteter om bord.

Administrerende direktør for Royal Arctic Line, Verner Hammeken, ser mange muligheder i, at rederiet gennem Aarhus Havn kan nå hele verden. Arkivfoto: Kim Haugaard

- Vi er allerede meget stærke på det nordatlantiske marked med både Eimpskip og Samskip, der sejler til og fra Island,  Færøerne og Aarhus. Men med Royal Arctic Line får vi den største hub (knudepunkt, red.) til Nordatlanten i Aarhus, siger Jesper Skatka, der i øjeblikket forventer en stigning på fem til ti procent i det samlede antal containere, der læsses og losses i Aarhus, når rederiets aftale med Aalborg Havn udløber.

En øget godsomsætning, som han endnu ikke ved, hvad vil få af betydning for det lokale erhvervsliv. Men som han regner med i første omgang vil få betydning for de mange servicefag, der omgiver containerbranchen på havnen.

- Gevinsterne er til at få øje på, for mange af de aktører, der er i hele service-setuppet omkring containere, såsom vognmænd, speditører og selvfølgelig terminalen, siger han.

Annonce

Klar til rykind

Hos det danske firma Lundsøe Køl og Frys, der blandt andet har køle- og frysehus på Aarhus Havn, har de da også allerede set de første tegn på øgede mængder af gods fra Nordatlanten, selvom det endnu ikke er i de mængder, de forventer at se efter udgangen af 2022.

- Hurdlen (udfordringen, red.) er, at så længe Royal Arctic Line både sejler til Aalborg og Aarhus, så skal deres kunder betale en ekstra afgift for at bruge Aarhus som havn. Og derfor går det i øjeblikket lige op, op om man får losset i Aalborg eller Aarhus Havn. Men vi har da haft et par kunder, som enten har fået taget deres containere af i Aarhus, eller sendt deres containere fra Aarhus til Aalborg, fortæller Søren Søe-Larsen, administrerende direktør i Lundsøe Køl og Frys.

Firmaet, der har fem afdelinger i Midt- og Nordjylland, står for alt fra oplagring til forarbejdning, pakning, sortering og kvalitetssikring af nordatlantiske og især grønlandske varer for kunder som blandt andet Coop og Royal Greenland, der har brug for køle- og frysekapacitet midlertidigt, før deres gods sendes videre ud til deres endelige destination.

Af samme grund er Aarhus Havn for firmaet et vigtigt knudepunkt, da en stor del af kundernes varer skippes videre til Østen eller det europæiske kontinent herfra. Og med Royal Arctic Lines stigende godsaktiviteter samme sted, er forventningen, at de omkring 50.000 ton varer fra Nordatlanten, som Lundsøe Køl og Frys i dag håndterer på havnen på årsbasis, vil blive fordoblet, når aftalen mellem rederiet og havnen træder i kraft.

- Vi har virkelig satset på Aarhus havn, fordi de er Danmarks suverænt største containerhavn. Derfor har det stor betydning for os, at havnen nu også er det sted, Royal Arctic Line har valgt at sejle hen. Det er jo to ud af tre containere, som anløber dansk havn, der anløber i Aarhus. Og med mængderne fra Royal Arctic Line bliver det endnu mere, siger Søren Søe-Larsen.

Blandt andet derfor er firmaet på vej til at udvide deres lagerkapacitet på havnen i Aarhus med yderligere 10.000 kvadratmeter, så fryse- og kølehuset på havnen kan stå klar med i alt 20.000 kvadratmeter til næste sommer, godt et halvt år før Royal Arctic Lines godsaktiviteter for alvor flytter ind på havnen.

Annonce
Annonce
Fyn

Hos Aktiedysten kan du risikofrit satse på den næste aktieraket: Nu går virksomheden efter at blive en international platform

Annonce
Fyn For abonnenter

Til at begynde med havde Per lager under dobbeltsengen: I dag leger Søndersøvirksomheden med de helt store på markedet

Annonce
Erhverv

Dansk erhvervsliv øjner grønne ordrer efter tysk valg

Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Klumme: Iværksætterselskaber synger på sidste vers

Erhverv

Klumme: Det betaler sig at skrue ned for mandehørmen

Erhverv

Klumme: Tønder med både tiltrækning og fastholdelse

Sydjylland

Robotter fra Vejen arbejder i 15 meter høje bølger på rejetrawler i barskt klima: - De er så stor en succes ombord, at vi netop har bestilt anlæg nummer tre

Sydjylland For abonnenter

Unge Kolding-drenge producerer medicinsk cannabis: - Vi vil gerne give folk med smerter noget håb

Erhverv

Klumme: Næste generation af ejerskifter venter lige om hjørnet

Annonce