Annonce
Erhverv

Færre konkurser i 2020 end i de foregående fire år

Jens Højmark, advokat (H) og partner, Dahl Advokatfirma. Pressefoto
Annonce

På trods af corona-pandemiens hærgen oplyser Danmarks Statistik, at der i 2020 var færre konkurser end i de foregående fire år. Antallet af konkurser var således 22 procent lavere end gennemsnittet for perioden 2016-2019.

Dette må antages at bero på de omfattende hjælpepakker og støtteordninger, som har "holdt hånden" under de mange trængte virksomheder.

År 2020 bød på i alt 5614 erklærede konkurser, hvoraf de 2221 var i aktive virksomheder, hvorfor året langt fra var så forfærdeligt, som der med Covid-19 ellers har været en udtalt frygt for og forventning om.

Antallet af konkursbegæringer har ej heller været alarmerende. Man skal tilbage til 2015 for at finde færre konkurserklæringer og -begæringer.

Ifølge Danmarks Statistik steg bruttoledigheden efter Covid-19-nedlukningen i midten af marts kraftigt frem til maj. Fra maj til november er bruttoledigheden faldet, men bruttoledigheden lå i november stadig 24.100 højere end i februar, og dette på trods af ovennævnte kompensationsordning.

I november var der 177.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,8 procent af arbejdsstyrken (når den opgøres ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)). Det svarer til et fald på cirka 13.000 siden august.

Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at siden den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts måned 2020, er der pr. 4. januar 2021 56.940 godkendte ansøgninger om lønkompensation, hvor der er udbetalt i alt 12.737 mio. kroner. For selvstændige er der godkendt 104.495 ansøgninger, som har resulteret i udbetaling af 5.937 mio. kroner.

De forskellige hjælpepakker og støtteordninger har holdt hånden under mange af de udfordrede virksomheder, men har således ikke kunnet hindre en stigning i antallet af ledige.

En nærmere gennemgang af konkursstatistikken for 2020 viser, at det største fald i antallet af konkurser er sket i branchegruppen "handel" med 28 procent færre konkurser fulgt af "industri" med 18 procent færre.

Ifølge Danmarks Statistik giver antallet af konkurser i en branche imidlertid kun en del af billedet, når de mest sårbare virksomheder skal identificeres. Det forekommer ofte mere relevant at se på de konkursramte virksomheders andel af alle branchens virksomheder, hvis man vil belyse en branches sårbarhed.


De forskellige hjælpepakker har imidlertid også besværliggjort etablering af nye virksomheder.


Set i det lys, ser udviklingen siden 2016 noget anderledes ud, og ifølge Danmarks Statistik falder det især i øjnene, at virksomhederne i de fire branchegrupper ”hoteller og restauranter”, ”transport”, ”byggeri mv.” og ”handel” har haft en konkursrisiko betydeligt over risikoen for alle virksomheder under et.

I 2020 har hotellernes og restauranternes konkursrisiko således været mere end tre gange højere end gennemsnittet.

De forskellige hjælpepakker har imidlertid også besværliggjort etablering af nye virksomheder. Således viser tal fra Erhvervsstyrelsen, at antallet af nyregistrerede virksomheder er faldet i de seneste måneder af 2020.

Og sammenholder man antallet af nyoprettede virksomheder (både enkeltmands-virksomheder og selskaber) i november 2019 med november 2020 blev der oprettet cirka 30 procent færre i 2020.

Cheføkonom Allan Sørensen, Dansk Industri (DI), udtaler, at ”Coronakrisen har heldigvis ikke ført til en stor konkursbølge i erhvervslivet endnu. Det er dog for tidligt at ånde lettet op. Konkurser indtræder typisk med en vis forsinkelse, så der kan godt komme mange flere konkurser i kølvandet på coronakrisen”.

Derfor er Folketinget da også i fuld gang med at vedtage nye regler om rekonstruktion med det formål at redde ellers levedygtige virksomheder, som blot oplever midlertidige økonomiske udfordringer. Hovedparten af reglerne, som forventes vedtaget primo 2021, vurderes af praktikere, herunder undertegnede, som velegnede til at smidiggøre reglerne ved rekonstruktionsbehandling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce