Annonce
KRISEBEREDSKAB

Flotte skåltaler er glemt: Virksomheder sadlede om, da coronakrisen ramte - nu savner de svar på, om de skal fortsætte

Skiltevirksomheden Signwork i Ballerup er en af de virksomheder, der omstillede sin produktion som følge af coronakrisen for i stedet at fremstille værnemidler. Billedet her er fra april 2020. Signwork deltager ikke i artiklen i øvrigt. Arkivfoto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Forsyningssikkerhed er altafgørende i tilfælde af ekstraordinære kriser som pandemier og krige, og ifølge en række nøglepersoner og virksomheder tæt på forsynings-vanskelighederne under covid-19 bør Danmark allerede nu forberede sig på den næste krise og udnytte vigtig viden fra de seneste to år. Det sker bare ikke, mener de.

DANMARK: Da covid-19 lagde Danmark ned i 2020, blev der i al hast nedsat en arbejdsgruppe i Region Hovedstaden. Arbejdsgruppen opererede under kaldenavnet Team Beyond og fik til opgave at etablere et nødberedskab blandt danske virksomheder, som så vidt muligt skulle omlægge deres produktion og hjælpe med at masseproducere blandt andet værnemidler og testudstyr.

Arbejdsgruppens leder var Lars Dahl Allerup. Dengang var han også chef for afdelingen for innovative indkøb og strategiske partnerskaber i Region Hovedstaden - i dag er senior advisor i rådgivningsvirksomheden Rud Petersen Public Affairs samt direktør i virksomheden Rethink Value.

Lars Dahl Allerup argumenterer for, at der er al mulig grund til som samfund at tage ved lære af corona-forløbet. Ikke mindst i forhold til at gøre sig selv mindre sårbar over for uforudsete hændelser og deraf følgende leveringsvanskeligheder.

Annonce

Ganske bemærkelsesværdigt mener Lars Dahl Allerup dog ikke, at det er sket i tilstrækkelig grad.

- Covid-19 viste os om noget, at vi som samfund står i en ret skrøbelig situation, hvad angår leveringen af kritisk udstyr, fordi vi som alle andre har gjort os meget afhængige af globale forsyningskæder.

- Det er derfor oplagt at etablere en minimumsproduktion, som er økonomisk rentabel, og som vi hurtigt kan skrue op for, når der er brug for det. Ellers risikerer vi som lille land at få et meget stort problem, når verden igen bliver ramt af en pandemi, eller når der udbryder handelskrig eller en rigtig krig som den, vi ser lige nu i Ukraine, siger Lars Dahl Allerup.

- For mig at se handler det nu om at gøre både samfundet, sundhedsvæsenet og forsyningskæderne mere robuste og bæredygtige, end de har været hidtil. Og det gør man ikke ved at falde tilbage til at gøre, som man plejer med det samme bureaukrati og de samme rigide beslutningsprocesser med et ensidigt fokus på at indkøbe til lavest mulige stykpris, siger Lars Dahl Allerup.

Krig giver leveringskrise

Ifølge en anden af arbejdsgruppens nøglepersoner, overlæge Lennart Friis-Hansen fra laboratoriet på Bispebjerg Hospital, var det grundlæggende forsyningsproblem under covid-19, at det tog relativt lang tid at omstille de ellers meget velvillige virksomheders produktioner.

- Når der er leveringsvanskeligheder, er det grundlæggende en god ide at kunne producere så meget som muligt selv. Under hele coronasituationen var vi udfordret af altid at skulle starte fra nul. Det var det, der hele tiden gik galt.

- Når vi for eksempel manglede podesæt fra vores normale leverandører, handlede det om at få erhvervslivet til at overtage produktionen. Men flere gange tog det måneder at lave selve støbeformen til produkterne, og så går det selvfølgelig langsomt. Det er ikke så smart, når man befinder sig i en situation, hvor der er liv på spil, siger Lennart Friis-Hansen.

Signwork i Ballerup mistede med et slag 80 procent af sine kunder på grund af covid-19, men omstillede hurtigt produktionen til at lave skærme/værnemidler til sundhedssektoren. Virksomheden indgik en aftale med Region Hovedstaden om at levere 405.000 styk Coviværn - herunder en hastelevering på 120.000 styk. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Han påpeger det uholdbare i, at mange kritiske produkter i det danske sundhedsvæsen bliver produceret i Kina. Et land, der ikke blot er storleverandør til hele den vestlige verden, men også en af Ruslands eneste allierede.

- Vi står i Europa i en situation, hvor vi har accepteret, at mange kritiske produkter bliver produceret i Kina, men ingen har tilsyneladende tænkt nærmere over, om kineserne kan eller vil levere. Derfor er der al mulig grund til at lære af vores erfaringer under covid-19 og gøre tingene anderledes fremadrettet, tilføjer han.

Annonce

Styrelse svarer ikke mails

En af de virksomheder, der takkede ja til i en periode at omlægge sin produktion, var Meditec i Helsingør. Virksomheden producerer en lang række forskellige plastløsninger og udvidede i 2020 sit sortiment med podepinde, da Danmark fik et ekstraordinært stort behov for at detektere og spore Covid-19.

Indehaver af Meditec, Kennet Filsø Madsen, havde gerne fortsat produktionen i mindre skala, så Danmark på den måde ville være mindre afhængig af eksterne leverandører i fremtiden. Men det kommer efter alt at dømme ikke til at ske, idet den ansvarlige offentlige instans, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, har ignoreret Meditecs henvendelser igennem et halvt år.

Om Styrelsen for Forsyningssikkerhed

Styrelsen for Forsyningssikkerhed blev etableret i august 2020 og har til opgave at styrke Danmarks forsyningssikkerhed ved sammen med andre aktører at forebygge mangel på kritiske ressourcer i de danske samfund.

- Vi kan principielt være ligeglade som virksomhed, men som skatteborger synes jeg, det er synd og skam, at vi har udviklet et produkt, som ifølge samtlige læger vi taler med, er det bedste, der overhovedet findes på markedet, og som ovenikøbet er konkurrencedygtigt på prisen.

- Vi synes, at det giver mening for samfundet at fortsætte en minimumsproduktion, så vi ikke kommer til at få samme problemer med forsyningen i fremtiden, men vi kan ikke få Styrelsen for Forsyningssikkerhed i tale. De svarer ikke på nogen af vores mails, siger Kennet Filsø Madsen, der ligesom Lennart Friis-Hansen kæder situationen sammen med krigen i Ukraine.

- Jeg er ikke ekspert i udenrigspolitik, men det er da nærliggende, at der kan komme nye forsyningsproblemer som følge af krigen. Hvis Kina går aktivt ind og hjælper Rusland med våben, kan det meget vel resultere i sanktioner imod Kina, og så står vi igen uden testkit til detektering af sygdomme.

- Det er ærgerligt og uforståeligt, at vi som samfund bruger mange skattekroner på et projekt, og så bare kaster alle resultaterne i skraldespanden bagefter. Vi har som virksomhed opbygget en know-how, som på nuværende tidspunkt ikke findes andre steder i Nordeuropa, siger Kennet Filsø Madsen.

Annonce

Skåltale-løfter er glemt

Også virksomheden Spectre fra Ikast lagde i 2020 sin produktion om efter forespørgsel fra det offentlige. Virksomheden producerer normalt outdoor-beklædning, men i omkring et år leverede den også kitler til sundhedspersonale, hvilket ligeledes var en mangelvare under covid-19.

Undervejs i forløbet forespurgte produktionsdirektør Jesper Klausen fra Spectre Styrelsen for Forsyningssikkerhed om muligheden for at fortsætte produktionen. Men sådan gik det ikke, hvilket undrer og frustrerer ham.

Om Lars Dahl Allerup

  • Tidligere leder af afdelingen for innovative indkøb og strategiske partnerskaber i Koncernindkøb, Region Hovedstaden
  • Fra april til august 2020 udlånt til NOST (Den Nationale Operative Stab) som leder af et team, der opstartede 12 danske produktioner af blandt andet værnemidler, medicoudstyr og testudstyr.
  • Fra september til december 2020 udlånt til Styrelsen for Forsyningssikkerhed som rådgiver
  • I dag senior advisor i rådgivningsvirksomheden Rud Pedersen Public Affairs og direktør i virksomheden Rethink Value

- Vi lykkedes med at omskole nogle afdelinger til at køre den her produktion, og de involverede medarbejdere fik ret hurtigt leverancen til at køre godt. Produkterne havde en god kvalitet samtidig med, at produktionen var omkostningseffektiv og konkurrencedygtig.

- Vi havde samtaler med Styrelsen for Forsyningssikkerhed om at fortsætte produktionen, men så snart der var nogenlunde styr på corona, var det tilsyneladende ikke længere en prioritet, siger Jesper Klausen, der også er forundret over myndighedernes ageren i situationen.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er overrasket over, at man så hurtigt glemte de flotte skåltaler om, at industrien havde bakket flot op, og at det var tid til at gøre Danmark mindre afhængig af leverandører, der ligger langt væk. Det virker som om, at man i stedet er faldet tilbage til de gamle indkøbsmønstre, hvor prisen er det eneste parameter, siger han.

Annonce

Pris som eneste parameter

Jesper Klausen argumenterer i den forbindelse for, at der er en klar disharmoni mellem Danmarks grønne ambitioner og statens egen indkøbspolitik.

- Man kan godt undre sig over, at man fra politisk side taler så meget om bæredygtighed, når det offentlige selv køber ind på en måde, hvor bæredygtighed ikke bliver tillagt nogen særlig værdi. Det skriger til himlen, at man på den ene side gerne vil fremstå korrekt, men på den anden side bare køber alting så billigt som muligt, siger han.

Vi skal muligvis til at tilpasse os til en helt ny verdensstruktur. Derfor er der pokkers til forskel på, om vi lader bilen stå i tomgang, eller om vi smider nøglerne så langt væk, at vi ikke har nogen ide om, hvor de er, hvis vi får brug for dem igen.

Lennart Friis-Hansen, overlæge, Bispebjerg Hospital

Efter at have ledet arbejdsgruppen Team Beyond i begyndelsen af corona-forløbet var Lars Dahl Allerup i en periode udlånt til Styrelsen for Forsyningssikkerhed, som blev etableret i august 2020.

Styrelsen havde dengang som nu til formål at understøtte det danske samfunds beredskab i tilfælde af kriser, der kan resultere i knaphed på kritiske ressourcer. Men selv om Lars Dahl Allerup dengang opfordrede til læring på baggrund af pandemien, efterlyser han stadig indsatser fra styrelsen.

Annonce

Tomgang eller smid væk

I 2021 gav Lars Dahl Allerup igen sin holdning til kende i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport under Justitsministeriet. Der viste sig imidlertid at være tale om en intern rapport, hvis resultater derfor aldrig er blevet offentliggjort.

- Pandemien viste os, hvor utroligt meget vi kan udrette igennem tæt offentligt privat samarbejde med en stærk ledelsesmæssig forankring. Uden hjælpen fra dansk erhvervsliv og den stærke ledelse fra National Operativ Stab havde mit team næppe kunne lykkes med vores mission.

- Jeg foreslog derfor i sin tid Styrelsen for Forsyningssikkerhed, at vi skulle lave en pagt imellem det offentlige Danmark og industrien om aldrig mere at komme i en lignende situation, fortæller Lars Dahl Allerup og fortsætter:

- Offentligt indkøb har i årevis jagtet den lavest mulige pris og accepteret, at næsten alle produkter bliver leveret fra Fjernøsten. Det har fungeret fint i mange år, men det viste sig pludselig at være et problem under corona, da forsyningskæderne brød sammen under massivt efterspørgselspres, og som derfor blev til kampe imellem landene om de vigtigste produkter.

For Lars Dahl Allerup - tidligere leder af covid-19-arbejdsgruppen Team Beyond - handler det nu om at gøre både samfundet, sundhedsvæsenet og forsyningskæderne mere robuste og bæredygtige, end de har været hidtil. Foto: Allan Priess Poulsen

- Hvis vi i stedet importerede for eksempel 80 procent af de kritiske ressourcer og producerede de resterende 20 procent i Europa, ville situationen være en helt anden, siger Lars Dahl Allerup og får opbakning fra Lennart Friis-Hansen fra Bispebjerg Hospital.

- Vi skal muligvis til at tilpasse os til en helt ny verdensstruktur. Derfor er der pokkers til forskel på, om vi lader bilen stå i tomgang, eller om vi smider nøglerne så langt væk, at vi ikke har nogen ide om, hvor de er, hvis vi får brug for dem igen, slutter Lennart Friis-Hansen.

Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Lines hjerneskadede søn gav hende idéen til at starte virksomhed: Har hjulpet ham til at bedre liv og nu skal andre have samme mulighed

Annonce
Sydjylland For abonnenter

På få år er Modulex gået fra underskud til to-cifret millionoverskud: - Vi kan næsten ikke rekruttere hurtigt nok

Annonce
Sydjylland For abonnenter

Kæmpe tøjfabrikant er nødt til at investere millioner i ny lagerhal for at følge med: Se videoen af det højteknologiske lager, hvor 36 robotter suser rundt

Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Frø-virksomhed er blevet en blomstrende forretning: Vækstkurven er stejl, fortæller direktør

Erhverv

DI-topchef vil skabe et stærkere produktionsdanmark

Erhverv

Pengeregn over statskassen: Når priserne stiger, følger momsen med

Vestjylland

Har solgt rekordmange T-shirts – omsætningen nærmer sig en halv milliard: - Det gør en forskel, når verden begynder at gynge, at vi har medarbejdere, der er rolige og erfarne

Sydjylland

Kolding Havn hiver millioner i land - og leder efter ny direktør efter sag om skjult regning fra luksushotel

Erhverv For abonnenter

Fynbo med fem robotfirmaer: Søren Juul køber op og skyder mange flere penge ind i robotterne

Annonce