Annonce
Fyn

Danpilot er med på bølgen: Nu skal kvinderne for alvor lokkes til søs

I dag er der meget større fleksibilitet i den maritime branche end for år tilbage. Dengang var man kaptajn for altid. Nu kan man blive lods eller få job i land, hvis man på et tidspunkt bliver træt af livet til søs, forklarer Erik Merkes Nielsen, der selv har en navigatør-uddannelse og ikke havde regnet med, at den skulle føre til jobbet som direktør i Danpilot. Foto: Trine Grauholm
Med et markant mål om, at kvinder på sigt skal udgøre 40 procent af medarbejderstaben, går Danpilot fra Svendborg forrest i jagten på at lokke flere kvinder til søs. - Når du får en bedre fordeling mellem kønnene, får du også en bedre dynamik, flere øjne og forskellige perspektiver og er dermed i stand til at træffe bedre beslutninger, mener Danpilots direktør, Erik Merkes Nielsen.

Svendborg/Spodsbjerg: Udsigten fra lodsstationen i Spodsbjerg er dragende. Både af forskellig karakter duver i den lille havn, færgen lægger jævnligt til og fra, og havet skvulper under blikket, som automatisk rækker mod horisonten.

I mange år har det imidlertid næsten kun været mænd, som har gjort mere end landfast at kigge drømmende ud over havet. Dansk shipping har længe været en mandsdomineret branche, men nu er ligestillingen på vej, og hos Danpilot med hovedsæde i Svendborg er man med på bølgen, selv om virksomheden kun har én kvindelig lods og én kvindelig bådfører.

- Vi har et mål om, at 40 procent af vores medarbejdere skal være kvinder. Det er der et godt stykke vej til, for i øjeblikket er vi 24 ud af cirka 360 medarbejdere. Det er ikke et mål, vi når i løbet af fem år, men det vigtige er, at vi har sat målet og arbejder på den lange bane. For at komme op på 40 procent skal vi have de to store grupper med. Det er lodser, hvor vi har cirka 180, og så er det bådførere, som vi har omkring 120 af. Men en ung lods skal igennem mange års uddannelse og erfaring, før vi er parat til at tage vedkommende ind, så vi skal ud på skolerne og plante drømmen hos de unge. En forudsætning for, at vi når de 40 procent, er, at kvinderne kommer ind i uddannelsessystemet, og så skal branchen være så attraktiv, at begge køn også bliver her, siger Erik Merkes Nielsen, der er administrerende direktør i Danpilot.

Annonce

Virksomheden har længe arbejdet på at skabe større diversitet blandt medarbejderne og var blandt de første, der skrev under på Danske Rederiers "Charter for flere kvinder i shipping" i januar 2020. Et charter, der blev til på baggrund af dystre tal for kønsdiversiteten i branchen.


Vi vil gerne nå ud til hele det potentiale, der ligger i medarbejderne, og hvis du kun henvender dig til halvdelen af befolkningen, henvender du dig også kun til halvdelen af potentialet. Det er en af de helt store bevæggrunde. Den anden er, at når du får en bedre fordeling mellem kønnene, får du også en bedre dynamik, flere øjne og forskellige perspektiver og er dermed i stand til at træffe bedre beslutninger. Og så giver det en højere arbejdsglæde, når man får sat tingene sammen på den måde.

Erik Merkes Nielsen, administrerende direktør i Danpilot


Andelen af kvinder i dansk shipping blev dengang gjort op til at være 14 procent af 24.400 medarbejdere, men ser man bort fra kvindelige medarbejdere på kontorer i land og ansatte i færgedrift, var tallet dengang kun to procent.

Kvinder på chefgangen

Et tal, der stemmer meget godt overens med situationen hos Danpilot i Svendborg, hvor kvinderne primært sidder på kontoret. Dog har virksomheden i Marlene Rosenlund Danmarks eneste kvindelige lods.

- Status på kontoret er rigtig fin. Vi er et attraktivt sted at arbejde for både mænd og kvinder. Faktisk tror jeg, at mændene er ved at være underrepræsenterede. Men til søs har vi de udfordringer, der traditionelt ligger i faget. At sejle har været noget med at komme hjem en gang imellem hvert andet år. Sådan er det ikke i dag. Hvis du er på en lang tur i dag, er du af sted i to måneder, men så har du også fri to måneder bagefter, og der er en helt anden fleksibilitet. Man har indset, at man er nødt til at skabe noget mere fleksibilitet i forhold til, at man også kan komme ind at sidde på kontor eller i andre stillinger, der er forenelige med et godt familieliv. Uanset om man er mand eller kvinde. Der er sket et jordskred i branchen, oplever Erik Merkes Nielsen.

Danpilot

  • Er en selvstændig, statsejet lodsvirksomhed med hovedsæde i Svendborg, 17 lodsstationer rundt om i Danmark og yderligere fire bådpladser.
  • Virksomheden beskæftiger omkring 360 medarbejdere. De 60 sidder på kontoret i Svendborg, ligeligt fordelt på disponering og administration. Dertil kommer omkring180 lodser og 120 bådførere.
  • Står årligt for omkring 20.000 lodsninger. I runde tal er halvdelen havnelodsninger, hvor Danpilot assisterer skibe ind og ud af danske havne, mens den anden halvdel er såkaldte transitlodsninger, hvor virksomheden hjælper skibe, som sejler i transit enten gennem Storebælt eller Øresund.
  • Kom ud af 2020 med et overskud på 803.000 kroner.

Samtidig har den generelle samfundsudvikling i forhold til internet og email gjort det lettere at kommunikere med familien på land, når man er af sted, og mange ting går nu den rigtige vej.

For eksempel var næsten 20 procent af ansøgerne til den maritime uddannelsesinstitution Simac i Svendborg i 2020 kvinder. Et tal, der var over tre gange så stort som året før, hvor andelen kun var seks procent.

Annonce

Bedre dynamik og beslutninger

Selv om Danpilot, siden virksomheden underskrev chartret i 2020, har haft svært ved at komme ud og fortælle den gode historie om livet til søs på grund af coronapandemien, er tiden ikke spildt. Internt er der blevet sat fokus på sprogbrug, rammer for god værkstedshumor, arbejdstøj, toiletforhold og det ambassadørkorps, der skal være med til synliggøre karrieremulighederne for kvinder i branchen både internt og eksternt.

- Da vi begyndte på det her, var vi 21 kvinder i firmaet. Nu er vi 24, og det er ikke kvinder for kvinders skyld, men kvinder med de rette kompetencer. Det vil jeg gerne understrege. Vi har også fået en kvinde på chefgangen, og vi har fået to mere  med i ledergruppen. Det er vi rigtigt glade for, siger Erik Merkes Nielsen.

Han er ikke er i tvivl om, at en mere ligelig kønsfordeling gør noget godt for både virksomheden og branchen, selv om Danpilot ikke har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

- Vi vil gerne nå ud til hele det potentiale, der ligger i medarbejderne, og hvis du kun henvender dig til halvdelen af befolkningen, henvender du dig også kun til halvdelen af potentialet. Det er en af de helt store bevæggrunde. Den anden er, at når du får en bedre fordeling mellem kønnene, får du også en bedre dynamik, flere øjne og forskellige perspektiver og er dermed i stand til at træffe bedre beslutninger. Og så giver det en højere arbejdsglæde, når man får sat tingene sammen på den måde, forklarer Erik Merkes Nielsen.

Han oplever, at virksomhederne med fokus rettet mod at tiltrække flere kvinder nu ikke bare har ønsket men også reelt er ved at være klar til at tage imod en generation af kvinder, som ikke finder sig i hvad som helst. Mange lavpraktiske ting som toiletspande på badeværelserne og  muligheden for at selv at købe det arbejdstøj, man har det bedst i, er for eksempel ved at være på plads.

Og trods branchens noget stivnakkede og gammeldags ry, er det også et branche, hvor man på andre områder er meget åben for andres holdninger og meninger.

- Det er en spændende industri, og jeg har været meget glad for, at det er en global industri, hvor man får et mere nuanceret verdensbillede. Du får perspektiv, møder andre kulturer, andre synspunkter, og du lærer meget hurtigt, at det godt kan være, du har ét synspunkt, men det betyder ikke, at andre synspunkter er forkerte. Det betyder bare, at andre har en anden erfaring, nogle andre livsperspektiver, andre holdninger og en anden etik. Det lærer man utroligt meget af, understreger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Forfatter Peter Borbergs har været fascineret af Piet Hein siden 1990'erne: Må knibe sig selv i armen over kildematerialet til stor biografi

Annonce