Annonce
Østjylland

Covid-19: Arbejdsgivere kan nu pålægge ansatte at blive testet

Jens Højmark, advokat (H) og partner, Dahl Advokatfirma. Pressefoto
Annonce

Det stigende smittetryk har nødvendiggjort, at arbejdsgivere skal kunne iværksætte tiltag, som er med til at inddæmme de alvorlige konsekvenser af spredningen af Covid-19 mest muligt. En netop vedtaget lov giver derfor arbejdsgivere større adgang til at kunne pålægge sine ansatte at blive testet for Covid-19 og oplyse om resultatet af testen.

Ifølge helbredsloven kan du som arbejdsgiver kun pålægge den ansatte en helbredsundersøgelse, hvis oplysningerne, som undersøgelsen kan give, har væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, og hvis forholdene ved arbejdet særligt taler for en gennemførelse af undersøgelsen.

I lyset af den smittesituation, der er opstået i Danmark, er der opstået et behov for en videre adgang til at kunne pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19. En ny lov giver nu arbejdsgivere adgang til at kunne pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet for Covid-19 og efterfølgende at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen.

Loven giver desuden arbejdsgiveren krav på at få oplyst, hvornår testen er foretaget. Arbejdsgiver har således krav på selve testresultatet samt testtidspunktet.

Loven omfatter alene test for Covid-19, hvorfor en arbejdsgiver efter denne ikke kan pålægge test for andre sygdomme eller antistoffer for Covid-19.

Hvilke betingelser gælder for at kunne pålægge en medarbejder at blive testet?

Som arbejdsgiver kan du kun pålægge en ansat at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensyn til at begrænse spredningen af smitte med Covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssig relation til den pågældende virksomhed.

Et pålæg om test skal således tjene et konkret formål og være proportionelt.

Pålægget må ikke være til unødig ulempe for den ansatte. Dette indebærer blandt andet, at en af arbejdsgiver pålagt test så vidt muligt skal gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid.

Er dette ikke muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på at blive testet, herunder transporttid.

Hvad sker der, hvis en medarbejder nægter at lade sig teste?

En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test, kan mødes med ansættelsesretlige sanktioner i form af blandt andet en påtale, en advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller afskedigelse i overensstemmelse med de gældende rammer for ansættelsesforholdet.


Hyppigheden af pålæg afhænger af den aktuelle smittesituation, virksomhedens forhold og karakteren af det pågældende arbejde.


Det er alene muligt at anvende ansættelsesretlige sanktioner over for en ansat, såfremt konsekvenserne af ikke at følge pålægget er blevet gjort klar over for den ansatte.

Dette bør du som arbejdsgiver således være særligt opmærksom på, hvis du ser dig nødsaget til at anvende denne nye mulighed.

Hvor ofte kan du pålægge en medarbejder at blive testet?

Hyppigheden af pålæg afhænger af den aktuelle smittesituation, virksomhedens forhold og karakteren af det pågældende arbejde.

Søren Ole Nielsen, advokat (L) og partner, Dahl Advokatfirma. Pressefoto

Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvor ofte du kan pålægge test, eller om der bør pålægges test, henvises der i loven til relevante myndigheder, som kan konsultere i forhold til de konkrete retningslinjer herom.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Johnny har investeret 140 millioner i ny teknologi: Købte en robotarm til 350.000 kroner uden at vide, hvad han skulle bruge den til

Annonce