Annonce
Erhverv

Charterferie på biomasse venter forude

Glenda Napier Foto: Jonas Ahlstrøm

Det lyder fantasifuldt, at man skulle kunne sende en containerfragt jorden rundt på biomasse, eller at man kan fragte turister på charterferie med slagteriaffald i tankene. At det er fantasifuldt, er dog på ingen måde en hindring for, at det kan realiseres.

Netop nu har et konsortium med i alt 17 partnere fra Danmark og andre europæiske lande i gang med at bringe produktion af bæredygtige brændstoffer til fly og skibe frem til kommercialisering. Projektpartnerne, som vil anvende bioaffald og rest-biomasse til produktion af grønt brændstof, har allerede sikret over 30 mio. kroner fra Innovationsfonden til formålet.

Der er heldigvis flere teknologiudviklingsprojekter, der lige nu ser dagens lys på området.

Slam til jet: Det giver rigtig god mening at arbejde med bæredygtige brændstoffer til fly og skibe. Transportsektoren, og særligt netop luft- og søfart, er et af de områder, der har de største udfordringer med at skabe væsentlige CO2-reduktioner. Og bæredygtige brændstoffer er identificeret som en mulig løsning.


Der er et stort potentiale i at udvikle bæredygtigt brændstof til transportbranchen, og innovative løsninger vil bidrage afgørende til den grønne omstilling.


Samtidig er det en løsning, som vi kan skimte i horisonten. Det er ikke ren hokuspokus – således er grundteknologien, hydrothermal liquefaction (HTL), allerede under demonstration i Norge.

Det nye konsortiums projekt bygger da også videre på det norske demonstrationsprojekt ved at fokusere på selve raffineringsprocesserne og de færdige brændstoffer, ligesom man vil arbejde med den prototype på jetbrændstof udviklet på spildevandsslam, som Aalborg Universitet for nylig har demonstreret.

Det giver god mening at tænke ud af boksen og på tværs af landegrænser, når vi skal løse en global udfordring – og det giver samtidig god mening at udvikle nye teknologier og innovative løsninger på tværs af sektorer.

Fælles grøn løsning: Den tunge transportsektor er ikke let at elektrificere. Og det er en urealistisk forventning at tro, at flyene selv finder ud af at spare på krudtet, eller at skibene begynder at føre storsejl igen.

Derfor er samarbejde i et konsortium, hvor vi dækker hele værdikæden, af afgørende betydning for at lykkes med såvel et teknologisk som et markedsmæssigt gennembrud. Den sektorkobling, som er nødvendig for at forsyne den tunge transportsektor med en grøn løsning, kræver engagement og innovation i alle led i værdikæden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce