Annonce
erhvervplus

BDO: Gavekort til restaurant i stedet for firmajulefrokost – pas på

Som kompensation for aflyste julefrokoster overvejer mange arbejdsgivere angiveligt at give deres medarbejdere et gavekort til en restaurant. Det kan desværre nemt føre til en skatteregning, forklarer Anders Schweitz Jensen, statsautoriseret revisor og partner, BDO. Pressefoto
Annonce

At deltage i en helt eller delvist arbejdsgiverbetalt julefrokost på jobbet er et skattefrit personalegode. Det gælder, uanset om festen holdes i firmaets kantine eller på en restaurant, og uanset om kuvertprisen inklusive musik og underholdning er 450 kroner eller 2450 kroner.

Umiddelbart skulle man derfor også tro, at et gavekort til et lokalt spisested, som en arbejdsgiver giver til sine medarbejdere som kompensation for den i år corona-aflyste julefrokost, også vil være skattefri, men det vil det kun være under særlige omstændigheder.

For selvom gavekortet erstatter et skattefrit personalegode, skal det stadig behandles efter reglerne for gavekort, og de er overordentlig strikse.

Et gavekort, der giver ret til frit at vælge mellem alle retter på menukortet i en restaurant eller på en café, sidestilles i skattemæssig henseende med kontanter. Det betyder, at værdien af gavekortet er skattepligtigt, og at arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat af værdien af dette.

Der gælder dermed det samme som for julegavekort til for eksempel et stormagasin eller til forskellige butikker. Det er uden betydning, at gavekortet ikke kan veksles til kontanter.

Og nok så vigtigt: Gavekortet er ikke omfattet af bagatelgrænsen for personalegoder, der i år lyder på 1200 kroner. En medarbejder, der modtager en julegave til en værdi af 700 kroner og et helt almindeligt gavekort til en restaurant til en værdi af 500 kroner, er derfor skattepligtig af de 500 kroner som et løntillæg, selvom bagatelgrænsen ikke overskrides.

Hvis en arbejdsgiver giver et gavekort til en restaurant til en specifik menu, for eksempel et julebord – men altså uden adgang til at vælge andre retter – sidestilles gavekortet skattemæssigt med en tingsgave.

I så fald er gavekortet (menubeviset) omfattet af bagatelgrænsen på de 1200 kroner og derfor kun skattepligtig, hvis denne overskrides.


Som kompensation for aflyste julefrokoster overvejer mange arbejdsgivere angiveligt at give deres medarbejdere et gavekort til en restaurant. Det kan desværre nemt føre til en skatteregning.


Bagatelgrænsen omfatter imidlertid alle de personalegoder, der er givet i løbet af et år. En medarbejder, der modtager en julegave til en værdi af 700 kroner, og som tidligere på året har modtaget en koncertbillet til en værdi af 300 kroner og måske tre flasker vin til en værdi af 200 kroner kan altså ikke modtage et gavekort til en specifik menu på en restaurant – som kompensation for den aflyste julefrokost – uden at ikke bare gavekortet, men også de to små gaver fra tidligere på året bliver skattepligtige, fordi beløbsgrænsen brydes.

I BDO har vi foreslået, at reglerne ændres, sådan at det – bare i år – bliver muligt for arbejdsgivere at give deres medarbejdere et skattefrit gavekort på op til for eksempel 900 kroner til en restaurant som kompensation for de aflyste julefrokoster. Som i Norge, hvor beløbsgrænsen for skattefrie gaver lige er hævet og nu inkluderer gavekort til restauranter.

Lovændringen vil i givet fald nok være det nærmeste, man kommer en gratis omgang for statskassen, fordi arbejdsgivernes fradrag for gaven modsvares af en tilsvarende skattepligtig indtægt hos restauranterne. For arbejdsgiverne vil muligheden være omkostningsneutral, fordi udgiften til gavekort modsvares af en tilsvarende besparelse på julefrokostkontoen.

Og for restaurationsbranchen vil det give mulighed for at hente noget af omsætningstabet fra de aflyste julefrokoster tilbage. Måske endda med en lidt højere bruttoavance til følge, fordi al erfaring viser, at en del gavekort aldrig bliver indløst.

Annonce