Annonce
Fyn

Barfoed Group mærker klar tendens: Lejere stiller krav om bæredygtighed i byggeriet

Barfoed Group har netop fået Byg Fyns miljødiplom for byggeriet af Munkebjerg Business Park, der blandt andet er bygget med grønne tage, solceller og lette trækassetter på facaden i stedet for mere CO2-udledende materialer. Lidl-butikken bagved er bygget med mange af de samme elementer. Foto: Barfoed Group
Barfoed Group mærker tydeligt stigende krav om bæredygtige løsninger i byggeriet og overvejer at lade hele Munkebjerg Park-området bæredygtighedscertificere på sigt. I første omgang har byggeriet af Munkebjerg Business Park givet Byg Fyns miljødiplom, og snart følger en deleordning med elbiler med.
Annonce

Odense: Fremtidens byggeri er grønt, men på taget af Munkebjerg Business Park kommer det til udtryk i rød. Den lave fauna rundt om tagterrassen er med til at forsinke regnvandets tur fra taget ned i regnvandssystemerne.

I ekstremt vejr betyder det lavere risiko for overbelastning af kloaksystemerne. På en indian summer-dag giver det solen mulighed for at fordampe noget af vandet, inden det overhovedet kommer videre.

Kigger man ud over hele Munkebjerg Park med boliger, dagligevarebutik og nyt byggeri på vej, skal det hele bindes sammen af grønne områder med åbne grøfter med vand, der ender i små søer.

Regnvandsopsamlingen, sorteringen af regnvand og spildevand og måden at tænke det ind i udearealerne på er imidlertid blot et af de tiltag, Barfoed Group forleden blev belønnet for, da virksomheden fik overrakt Byg Fyns miljødiplom for erhvervsejendommen i den relativt nye bydel.

Virksomhedens fokus på at bygge miljørigtigt gælder hele vejen fra tagbevoksningen og de nærliggende solcellepaneler ned til varmeveksleren i kælderen, og ifølge ejer og koncerndirektør Frederik Barfoed er det den vej, udviklingen går.

- Vi har prøvet at bygge med ambitioner. Det har haft den positive betydning, at huset var udlejet, inden vi overhovedet gik i gang, og at alle boligerne var udlejet, inden de stod færdige. Det er ikke alle steder i Odense, man ser det i øjeblikket. Mange steder er der hele tiden tomgang, så det er et konkurrenceparameter. Der er mange mennesker, der har fokus på miljø og klima. Det er et højaktuelt tema, og det mærker vi også tydeligt på lejemarkedet. Folk har en holdning til det. Det havde de ikke for 10 år siden, siger han.

Annonce

De første er flyttet ind

Som de første lejere flyttede PwC, Erhvervshus Fyn og Totalkredit ind i Munkebjerg Business Park 1. juli 2020. To måneder senere - 1. september - overtog Nykredit sit lejemål, og lejerne har været med i processen omkring byggeriet.

Først overvejede Barfoed Group at lade byggeriet certificere efter den internationalt anerkendte DNGB-standard, men virksomheden valgte i stedet at gå efter Byg Fyns miljødiplom, som indeholder mange af de samme elementer.

I den proces skulle Barfoed Group vælge en række kriterier at fokusere på i forhold til den store palet af miljøtiltag, og blandt dem var et godt indeklima.

Det betyder blandt andet, at der er udvendig solafskærmning, som kører automatisk ned, når solen står på. I stedet for at bruge både penge og påvirke klimaet ved at køle unødvendigt meget, fjerner man i stedet noget af varmen, inden den overhovedet kommer ind i bygningen.

Den er også opdelt i zoner, så køling og lys automatisk kører ned i niveau, når et område er forladt, og så bliver overskudsvarmen fra ventilationen om vinteren overført til indblæsningsluften via en varmeveksler i kælderen.


Vi har prøvet at bygge med ambitioner. Det har haft den positive betydning, at huset var udlejet, inden vi overhovedet gik i gang, og at alle boligerne var udlejet, inden de stod færdige. Det er ikke alle steder i Odense, man ser det i øjeblikket. Mange steder er der hele tiden tomgang, så det er et konkurrenceparameter. Der er mange mennesker, der har fokus på miljø og klima. Det er et højaktuelt tema, og det mærker vi også tydeligt på lejemarkedet. Folk har en holdning til det. Det havde de ikke for 10 år siden.

Frederik Barfoed, ejer og koncerndirektør i Barfoed Group


Desuden har der været fokus på arbejdsmiljøet undervejs i byggeprocessen, optimering af byggeprocessen og ikke mindst har der været fokus på de materialer, der er anvendt.

Det gælder fugemasser, maling, vinduer og også den lyse facade, der møder både besøgende og folk, der kører forbi huset. Den er lavet af lette, såkaldte Tåsinge-kassetter i træ bygget på Sydfyn.

- I forhold til beton har det givet knap så lang transporttid og dermed også mindre miljøpåvirkning. Dertil kommer, at beton er noget dyrere end Tåsinge-kassetterne at producere både i forhold til økonomi og CO2-påvirkning, siger Søren Aagaard Rasmussen, der er teknisk direktør i Barfoed Group.

Annonce

Deleordning med elbiler

Det er et lovgivningsmæssigt krav, at man er med til at reducere for eksempel varmeforbruget, når man sætter en ny bygning i drift, men andre ting er gjort specifikt for at kunne opnå Byg Fyns miljødiplom, og det bliver måske endnu tydeligere, når området fra 15. oktober også får en deleordning med elbiler.

- Vi havde det også for 10 år siden, da vi byggede første gang, men der var folk ikke så klar til det, som vi tror, de er i dag. Nu genindfører vi det. Vi har planer om, at der skal stå elbiler herude, som lejere og beboere kan benytte efter behov. Det har mange prøvet i storbyer. Nu skal vi have det til Odense, og vi har haft et ønske om, at vores byggeri skulle være det første til at få det. Hvis en vurderingsmand fra Totalkredit skal til Dalum for at vurdere et hus, kan han tage delebilen. Vi tror på, at der kommer mange flere elbiler og deleordninger i fremtiden, siger Frederik Barfoed.

Selv om byggeriet i anlægsudgifter ofte bliver dyrere, hvis man bygger med tanke på bæredygtighed, er hverken koncerndirektør Frederik Barfoed eller teknisk direktør Søren Aagaard Rasmussen fra Barfoed Group i tvivl om, at det kan betale sig på længere sigt. Det gælder både i form af bedre drift men også i forhold til at leje bygningerne ud. Barfoed Group mærker tydeligt, at lejerne i løbet af de senere år er blevet mere fokuserede på bæredygtighed. Foto: Trine Grauholm

Derfor er der i byggeriet også tænkt el-ladestandere ind i alle parkeringsområder, selv om det selvfølgelig har givet en ekstraudgift. Til gengæld tror Frederik Barfoed, at den slags bliver afgørende i fremtiden. Også på den kortere bane.

- Inden for de kommende fem år bliver der mange flere lejere af den type, der har en mening om, hvordan de bor og i øvrigt agerer. Det ser vi for eksempel med Nykredit, der satser på grønne obligationer. Sådan en virksomhed har også en mening om, hvordan deres medarbejdere skal agere, og vi bliver ikke førstevalg, hvis ikke vi tilpasser os de markedsbehov. Nogle af de mest interessante lejere stiller allerede den slags krav i dag, siger han.

Annonce

Bæredygtighed betaler sig

Som ejendomsudvikler er Barfoed Group nødt til at tænke på lejernes ønske om at sætte handling bag visionerne om at tænke grønt.

- Udover det miljømæssige er der også et konkurrenceparameter i det for virksomhederne i forhold til at tiltrække de rigtige medarbejdere. Det mærker vi, når vi taler med professionelle kontorlejere. Holdninger, faciliteter og for eksempel kantineordningen kan sagtens gøre forskellen på, om man som medarbejder vælger jobbet i den ene eller anden virksomhed, siger Frederik Barfoed.

Derfor kan det også betale sig for Barfoed Group at bygge bæredygtigt, fordi virksomheden netop bygger med udlejning for øje. De øgede anlægsudgifter betaler sig i form af bedre drift og større efterspørgsel fra lejere.

- Vi har de lange briller på her. Det betyder ikke, at vi kan kigge helt væk fra økonomien. Den må ikke løbe fra os, men vi kan godt have en lang tidshorisont. Det har vi kunnet tillade os her. Byggeriet er portalen ind til et helt bydelsområde, som vi er i gang med at udvikle, og det har været vigtigt for os at sætte et fodaftryk, der viser, at vi er oppe i Superligaen. Der er meget signalværdi i det, og det er noget, vi har haft med i udviklingen af hele bydelen. Vi har været konsekvente i vores byudvikling, siger Frederik Barfoed.

Uanset om man vælger den ene eller anden certificering kan man ved at tænke energivenligt spare noget efterfølgende.

- Kan man bygge bare en smule anderledes og for en smule mere, mens vi projekterer og anlægger, tjener det sig hjem på den lange bane til gavn for både os og lejerne, der får en lavere drift. Én ting er, at man kan profilere sig på at bygge miljørigtigt, men det er ikke helt uvæsenligt, at vi også har kunnet se, at der ville være noget at spare på bundlinjen, siger Søren Aagaard Rasmussen.

Annonce

Det kræver muskler

I forbindelse med næste etape forklarer Frederik Barfoed, at Barfoed Group allerede er foran tidsplanen i forhold til dialogen med mulige lejere. For ham er der ikke nødvendigvis langt fra at overføre tankerne fra fyrtårnsbyggerier til mere mainstream-byggerier.

- Det er der ikke for os. Vi har andre byggerier i Odense på vej, hvor vi kører med endnu højere krav end her. Vi er jo ikke de eneste, der tænker i den her retning, men det er en måde at være foran konkurrenterne på, og jeg tør godt sige, at vi er blandt dem, der er længst fremme.

Qua virksomhedens størrelse føler Barfoed Group også et vist ansvar for at gå forrest i udviklingen.

- En mindre bygherre kan måske godt frygte, at det bliver for kompliceret, eller blive skræmt af de krav, der stilles i processen. Uden at slå ud med armene, kan man sige, at man skal have en vis størrelse for at kunne håndtere det, for det er en anden måde at arbejde på i forretningsgangen, og du skal også have en vis likviditet up front for at kunne rulle det igennem.

- Det er klart, at byggeriet bliver dyrere, så det kræver lidt muskler i forhold til at rulle det igennem og kigge på det langsigtet. For nogle er det for besværligt. Det koster dem måske 200.000 kroner ekstra i rådgivning, og en eller to millioner kroner ekstra i byggeomkostninger, men vi er regionens største, og der følger et ansvar med, siger Frederik Barfoed.

Annonce

Hel certificeret bydel

Undervejs i processen har det vist sig, at selv en dagligevarebutik som Lidl, der normalt bygger efter ganske ensartede rammer overalt i landet, kan trækkes i retning mod grønne tage og solceller, hvis man er ihærdig nok. Den slags vækker opsigt, og Barfoed Group overvejer lige nu, om virksomheden skal gå endnu videre med certificeringen af hele Munkebjerg Park-området:

- DGNB-certificeringen er det, de fleste stiler efter i dag, når vi taler om bæredygtighedsstempler. Det kan man få i forskellige kategorier, og der er en helt masse parametre, man skal tænke ind. Mange af dem har vi med i det kommende byggeri, vi er ved at lave herude, og vi har ikke taget en endelig beslutning om, hvorvidt vi vil lade det certificere.

- Vi arbejder med hele området som en bydel og kigger for eksempel til Carlsberg Byen, hvor hele bydelen er certificeret. Det overvejer vi at gå efter, når vi er færdige med at udvikle området, men det er vi ikke endnu, siger Søren Aagaard Rasmussen, der også har kig på nogle af de eksisterende ejendomme, som Barfoed Group ikke selv har bygget.

- Aktuelt taler vi om, at vi skal kigge på, om vi skal gøre noget på dem for eksempel i form af solceller. I og med at vi er den type virksomhed, vi er, hvor vi beholder ejendommene, kunne det godt være, at det kunne fungere, selv om tilbagebetalingstiden måske ikke er tre men fem år. Og fordi vi mener det seriøst, siger han.

For Frederik Barfoed er der ingen tvivl.

- Vi har en målsætning, vi som samfund skal nå inden 2030. Det har vi forpligtet os til i forhold til vores efterkommere, siger han.

Om Munkebjerg Business Park

  • Munkebjerg Business Park er en del af det bestående Munkebjerg Park, der ligger tæt på både SDU, motorvejen og Nyt OUH.
  • Kontorbygningen i fem etager er opført og ejet af Barfoed Group.
  • Byggeriet er på 6500 kvadratmeter, og de var alle lejet ud, inden byggeriet stod færdigt.
  • Barfoed Groups egen projektafdeling har selv nogle kontorpladser i bygningen, der ellers er lejet ud til Erhvervshus Fyn, Nykredit, PwC og Totalkredit. Dagligvarebutikken Lidl er også en del af Munkebjerg Business Park.
  • De første lejere rykkede ind 1. juli 2020.
  • Barfoed Group har opført Munkebjerg Business Park i overensstemmelse med de krav, der stilles for at få Byg Fyns miljødiplom, som virksomheden for nylig fik overrakt. Det kommer blandt andet til udtryk gennem grønne tage, solceller, udvendig solafskærmning og i valg af materialer. Desuden har der undervejs været fokus på arbejdsmiljøet i byggeprocessen og på at optimere byggeprocessen.
  • Barfoed Group har mulighed for at udbygge Munkebjerg Business Park med yderligere 8000 kvadratmeter erhvervsområde, og der er dialog med potentielt kommende erhvervslejere. Projekteringen er ikke gået i gang endnu, men Barfoed Group forventer, at det sker i løbet af en kortere periode.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce