Annonce
Fyn

Bæredygtig omstilling kalder på handlekraft og risikovillighed

I 2015 vedtog FN 17 ambitiøse verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden. Med verdensmålene peger FN på, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling er tæt forbundet og kræver en integreret indsats.

Grundtanken med verdensmålene er, at vi skal kunne leve et godt liv i dag samtidig med, at vi giver verden videre i en ordentlig stand, så vores børn og børnebørn kan leve et lige så godt liv i fremtiden. Yderst sympatisk og værd at engagere sig i.

Regeringen og dens støttepartier har formuleret et nationalt mål om at udlede 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser i 2030, end vi gjorde i 1990. Et ambitiøst mål, som får opbakning over en bred kam i Folketinget og i befolkningen.

Skal vi for alvor sætte fart i den bæredygtige omstilling og opfylde dette nationale mål i 2030, så vil vi gerne fra Fynsk Erhvervs side foreslå endnu et mål. Lad os kalde det mål nummer 18, nemlig det mål, der appellerer til ’handlekraft og risikovillighed’.

Dette mål nummer 18 er det, der skal sikre, at nye, innovative løsninger, der taler ind i den bæredygtige omstilling, får en let og uhindret adgang til markedet og bliver reelt efterspurgt og anvendt i stedet for de mere traditionelle løsninger.

Det kræver, at der er nogle forbrugere, virksomheder, offentlige institutioner og ikke mindst bygherrer med flere, der tør vise handlekraft og risikovillighed og vælge de nye produkter og løsninger. Og det er også dette mål, der skal sikre, at myndigheder og politikere får ryddet op i gamle sædvaner og fjernet de lovgivningsmæssige barrierer, der står i vejen for denne omstilling.

I takt med de stadigt stigende mængder vedvarende energi som for eksempel vind og sol, der kommer ind i energisystemerne, er der basis for at udtænke energisystemerne på en ny måde. Den bedste og mest effektive måde at udnytte dette energipotentiale på og udvikle nye teknologiske løsninger, er ved at samarbejde på tværs af værdikæden - med et klart kommercielt sigte.

Derfor er en række fynske virksomheder gået sammen i et udviklingskonsortium i Fynsk Erhverv med det formål at samarbejde om innovation og udvikling af nye bæredygtige energiløsninger, der sikrer optimal udnyttelse og genbrug af energi via eksisterende anlæg og produkter. Her deles ny viden og idéer og arbejdes med konkrete løsninger og projekter, der kan udvikles og produceres til markedet.

Man skal ikke opholde sig ret længe sammen med disse driftige erhvervsledere for at fornemme den handlekraft og risikovillighed, de mobiliserer. De har set markedspotentialet og de nye forretningsmuligheder. Men de står også overfor nogle faktuelle barrierer, som kræver, at også de politiske beslutningstagere lokalt og nationalt bringer mål nummer 18 i anvendelse.

De fynske kommuner har netop været vært ved et Grønt Topmøde, som var startskuddet til en fælles Grøn Vision for Fyn. I Fynsk Erhverv ser vi gerne, at en sådan fælles, fynsk retning og vision på en og samme tid baner vejen for vækst i virksomhederne og sikrer en mere bæredygtig udvikling.

Så lad os udleve de 17 verdensmål og med mål nummer 18 gøre Fyn til Danmarks mest bæredygtige region.

Jytte Reinholdt. Arkivfoto: Michael Bager
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce