Annonce
KLUMME

Arne Bs blog: Beskatning af gratisaktier

Der er ingen skattefordel ved at modtage gratisaktier som bonus. De beskattes på helt samme måde som almindelig pengeløn, og arbejdsgiveren skal indberette værdien af de uddelte aktier til skattemyndighederne.

Det kom for nylig frem, at de fem direktører i koncernledelsen i børsnoterede Ørsted tilsammen er blevet tildelt aktier til en samlet værdi på små 25 mio. kroner. Kvit og frit.

Tildelingen skete i henhold til et særligt aktiebonusprogram, som selskabets bestyrelse vedtog tilbage i 2016. Et program, der betyder, at direktørerne som en bonus kan modtage aktier i selskabet til en værdi på op til 20 procent af deres normale løn, hvis en række betingelser er opfyldt.

De netop uddelte aktier er baseret på selskabets resultater i 2017.

Tilbage i tid var gratisaktier et velkendt begreb i en del børsnoterede virksomheder, fordi de kunne gives skattefrit, hvis der var tale om generelle ordninger. Det vil sige ordninger med begrænset værdi, som omfattede alle medarbejdere, og hvor aktierne skulle være båndlagt i mindst syv år.

Disse regler blev imidlertid ophævet tilbage i 2011, og siden da er gratisaktier primært noget, der ses i aktiebonusprogrammer i fortrinsvis amerikansk ejede virksomheder. I dag beskattes gratisaktier nemlig på helt samme måde som almindelig pengeløn.

Det vil sige med en marginalskat på omkring 56,5 procent inklusive arbejdsmarkedsbidrag. For en lønmodtager, der modtager gratisaktier som bonus, vil det derfor ofte være nødvendigt at sælge ud af de modtagne aktier ganske hurtigt for at kunne betale skatten af disse.

Beskatningen sker i det år, hvori det kan konstateres, at betingelserne for tildelingen er opfyldt og omfatter normalt et beløb svarende til værdien af aktierne på eller tæt ved udleveringsdatoen.

I Ørsted-tilfældet var direktørerne angiveligt formelt blevet tildelt aktierne tilbage i 2016, men først i år kunne det konstateres, hvor mange aktier de helt konkret var berettiget til. Derfor skal værdien af de tildelte aktier først medregnes ved deres indkomstopgørelse for 2020.

For gratisaktier, som modtageren beholder efter udleveringen, vil efterfølgende værdistigninger og tab – set i forhold til værdien på udleveringstidspunktet – skulle behandles efter de almindelige aktieregler. Det vil sige beskattes som aktieindkomst med enten 27 eller 42 procent.

Gratisaktier er B-indkomst. Det betyder, at arbejdsgiveren via indberetning til eIndkomst-registret skal oplyse skattemyndighederne om værdien af de tildelte aktier, men ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag af værdien af disse.

Arne B. Jepsen. Pressefoto

Om bloggen

Med 40 år i revisionsbranchen er Arne B. Jepsen rådgivende revisor for kunder fra vidt forskellige brancher.

Specialet er rådgivning inden for skat, køb og salg af virksomheder samt generationsskifte.

Interessen går især i retning af de små og mellemstore virksomheder, da det særligt er herfra, at landets vækst skal komme.

Annonce
Annonce
Erhverv

Blikkenslager er blevet kistemager

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Digital hjælp er blevet gratis

Sydjylland

Samarbejde uden skriftlig aftale var omfattet af handelsagentloven: Enkeltmandsvirksomhed fik en halv mio. kroner i godtgørelse

Annonce