Annonce
Erhverv

Arbejdet glider lettere, når I kender hinanden

Anne Randbo Back. Pressefoto
Annonce

Vi mennesker er alle drevet af noget forskelligt. Det kan give grobund for fantastisk teamwork og utrolige resultater. Desværre kan det også være grundlag for frustration og konflikter.

Ved du som leder, hvad der driver dine medarbejdere? Hvordan de tænker? Hvordan de vil ledes? Og hvordan du bedst kommunikerer med dem?

Det er svært at lede i blinde. Og det er det, mange ledere risikerer at havne i, når de leder ud fra en løselig fornemmelse af, hvordan deres medarbejdere fungerer og tænker.

Det er langt nemmere at lede, når du kender dine medarbejderes drivkraft og ved, hvordan du kan motivere, anerkende og konflikthåndtere målrettet den enkelte.

Når du ikke forstår dine medarbejdere, vil der uvægerligt opstå irritation, misforståelser og utilfredshed imellem jer. Hvis ikke hos dig, så hos dem.

Måske synes de, du er for hård? For detaljeorienteret? For flyvsk? Og du synes måske, de er for perfektionistiske, for ustrukturerede eller for selvpromoverende?

Det har alt sammen sin årsag, og forklaringen ligger i jeres personligheder. Ved at få indblik i, hvordan I hver især tænker og prioriterer, dannes der grobund for et konstruktivt samspil, mere helhedsorienterede løsninger og bedre resultater.

Hvordan lærer du så at forstå dine medarbejdere? Og måske samtidig give dem et indblik i, hvorfor du selv tænker, reagerer og handler som du gør?

En nem, hurtig og evidensbaseret metode er at bruge personprofiler og teamprofiler. Gennem personprofiler får I et tydeligt billede af, hvilke drivkræfter, der fylder hos jer hver især.

I får et faktuelt grundlag for at tage en snak om, hvordan I sammen udnytter jeres styrker og lærer at bygge bro mellem jeres forskelligheder. Og samtidig får I sparring og dialogøvelser fra en ekstern konsulent, der er uvildig og objektiv, og som kan åbne alles øjne for, at I kommer længst med et gensidigt ønske om respekt og forståelse.

I har brug for alle typer. De fire primære drivkræfter, som vi mennesker alle besidder i større eller mindre grad, er ofte beskrevet som: Handlekraft og målfokus. Nytænkning og udadvendthed. Samarbejde og procestankegang. Kontrol og faktabevidsthed.

Ethvert team og enhver virksomhed har brug for alle typer af kompetencer for at få succes. Det centrale er at skabe forståelse for, hvordan I hver især kan bidrage positivt og konstruktivt uden at spænde ben for hinanden eller køre skævt i kommunikationen undervejs.

Målet er at afdække, hvor årsagerne til eventuelle konflikter ligger begravet, og hvor I finder guldet i jeres samarbejde.

Kendskab til personlighed hos den, du sidder over for, er værdifuldt i et væld af sammenhænge.

Det gælder for eksempel: Screening af kandidater ved rekruttering. Onboarding af nyansatte. Medarbejderudvikling og MUS. Teamudvikling. Differentieret ledelse. Sammensætning af teams. Optimering af salgsindsatsen og personprofiler i teamsammenhæng.

Det er nemmere at fordele opgaver, ansvar og roller, når du som leder ved, hvilke styrker hver af dine medarbejdere har. For slet ikke at tale om, når der skal sammensættes teams.


Det er langt nemmere at lede, når du kender dine medarbejderes drivkraft og ved, hvordan du kan motivere, anerkende og konflikthåndtere målrettet den enkelte.


Men også når et team allerede er etableret, kan en teamprofil være guld værd. Jeg ser ofte, at lav kendskabsgrad, dårlig kommunikation og for højt konfliktniveau koster på effektivitet, motivation og trivsel.

En god måde at styrke et teams interne forståelse og samspil er gennem en teamprofil. Teamprofilen er en sammenlægning af alle de enkelte teammedlemmers personprofiler. Her kan I se, hvilke styrker og ressourcer jeres team har samlet set, og hvilke svagheder og udfordringer teamet omvendt kan have.

Når jeg afholder teamprofil-workshops, fortæller jeg teamet om: De forskellige persontyper, der findes. Hvad driver typerne? Hvilke forcer har de? Og hvilke blindspots?

Herefter drøfter teamet, hvor de tror de selv og kollegerne ligger placeret i forhold til de forskellige typer af personligheder.

Næste skridt er, at hvert medlem i teamet får udleveret sin egen profil og får lov at dykke lidt ned i den. Herefter deler de det, som de synes har værdi for deres teammedlemmer at vide om dem.

Det kan være aspekter som “hvad motiverer mig”, “hvad dræner mig”, “hvad udfordrer mig”, “hvordan kan I bedst støtte mig” og så videre.

Værdien af en teamprofil-workshop er, at I lærer jer selv og jeres kolleger bedre at kende. I forstår pludselig, hvorfor I tænker og handler, som I gør. Og I får en langt større forståelse af, hvad de andre i teamet bidrager med.

Derudover får I indblik i, hvorfor I somme tider kan gå skævt af hinanden. Og I får input til, hvordan I kan kommunikere langt mere konstruktivt fremover.

Et team, der har været igennem en teamprofil-workshop, har taget syvmileskridt i forhold til at kende og forstå hinanden. Og det er alfa og omega, når man skal kunne samarbejde i hverdagen. Og måske vigtigst af alt er der skabt respekt for, at forskellighed er en værdi for det samlede team.

Om skribenten

Anne Back er selvstændig erhvervscoach og konsulent inden for team- og lederudvikling. Hun har gennem de forgangne 15 år oparbejdet sig en bred viden inden for ledelse, organisationsudvikling, kommunikation, motivation, konflikthåndtering og trivsel.

Erfaringen stammer fra hendes arbejde som HR-chef, kommunikationschef og erhvervscoach, hvor hun har hjulpet ledere, teams og medarbejdere med at blive mere fokuserede, effektive og motiverede både individuelt og i deres interne samspil på arbejdspladsen.

Du kan kontakte Anne Back: anne@anneback.dk

Læs mere på www.anneback.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce