Annoncørbetalt indhold

Anpartsselskab (ApS) - Dokumentkrav

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold


Du ved måske allerede, hvad et anpartsselskab (ApS), ligeså hvad minimumskapitalkravet består af. Men er du også en haj til, hvilke dokumenter der skal medfølge for, at dit selskab kan godkendes?


Dokumentkrav til ApS

Der er flere ApS krav til, hvilke dokumenter, der skal udarbejdes, hvis man ønsker at stifte et anpartsselskab (ApS). Det er selskabsloven, der sætter de overordnede rammer for, hvordan et anpartsselskab skal drives, ligeså hvilke dokumenter der i den forbindelse skal udarbejdes. De bestemmelser, der står i de forskellige dokumenter, må ikke stride imod selskabslovens bestemmelser.


Dokumenter der skal udarbejdes i forbindelse med ApS:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale


Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet er den aftale, som stifterne af selskabet skal skrive under på for at kunne stifte selskabet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er samtlige stiftere, der skal skrive under på dokumentet. Underskriften kan både være fysisk eller digital.


Der er nogle forskellige krav til, hvad stiftelsesdokumentet skal indeholde, hertil nogle valgfrie punkter som stifterne selv kan inddrage.


Krav til indholdet i stiftelsesdokumentet består af: 

 • navn, adresse og eventuelt cvr-nummer for kapitalselskabets stiftere,
 • tegningskursen for kapitalandelene,
 • fristen for at tegne kapitalandelene, hvis de ikke er tegnet ved stiftelsen,
 • fristen for indbetaling af kapitalandelene,
 • fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, (datoen kan undlades, og så får stiftelsen retsvirkning fra underskrivelsen),
 • fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende,
 • og om kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen, og hvis det skal det, de anslåede omkostninger. 


Vedtægter

Ligeså skal et selskab have et sæt vedtægter, der regulerer selskabets forhold. Vedtægterne er bindende for alle ejerne, både de, der ejer kapitalandele ved stiftelsen, og de der senere overtager kapitalandele i selskabet. Også i vedtægterne er der krav til, hvad de skal indeholde og plads til valgfrie punkter.


Krav til indholdet i vedtægterne består af: 

 • selskabets navn og eventuelle binavne,
 • selskabets formål,
 • selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi,
 • kapitalandelenes rettigheder, ledelsen i selskabet, herunder oplysning om den valgte ledelsesstruktur. I aktieselskaber skal der også være oplysning om antallet eller mindste og højeste antal medlemmer af de forskellige ledelsesorganer og eventuelle suppleanter samt valgperioden for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan indkaldelse til generalforsamling,
 • og selskabets regnskabsår


Ejerbog

Ejerbogen er ligeså et dokumentkrav i forbindelse med oprettelse af et ApS. Ejerbogen behøver ikke at være en fysisk bog. Man kan f.eks. vælge at føre en ejerbog i Microsoft Word eller i en online notesbog.


Ligesom de andre dokumenter, er der krav til, hvad de skal indeholde og plads til valgfrie punkter.


Krav til indholdet i ejerbogen består af: 

 • Ejere: Her skal ejerens eller panthavernes samlede ejerandele angives.
 • Navn og bopæl: Her skal ejerens eller panthaverens navn og bopæl fremgå. Hvis ejerne er juridiske personer, dvs. selskaber, skal selskabets navn, CVR-nr. og adresse fremgå.
 • Dato: Datoen for erhvervelse, pantsætning eller afhændelse af andele skal her fremgå.
 • Andele: Størrelsen på en andel ved erhvervelse, pantsætning eller afhændelse skal angives.
 • Stemmerettigheder: Her skal tilknyttede rettigheder til ejerandelene fremgå.Ejeraftale

Også en ejeraftale skal indgå som dokumentkrav. En ejeraftale er ikke bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Den kan regulere forholdet mellem selskabets kapitalejere, og kan eksempelvis indeholde bestemmelser om køberet, medsalgspligt og –ret, konkurrenceforbud og tavshedspligt. Det er ikke et krav, at der udarbejdes en ejeraftale, og hvis der udarbejdes en, skal den ikke offentliggøres.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.