Annonce
Østjylland

Over 5000 arbejdsulykker om året: 2020-strategi er ikke i mål, men arbejdsmiljøet bliver bedre

- Det er klart og helt åbenlyst for enhver, at der stadig sker alt for mange alvorlige arbejdsulykker i Danmark, og at vi heller ikke er i mål med vores ambitioner på området. Set med regeringens øjne, så skal vi død og pine have antallet længere ned, og det gælder i særlig grad i de brancher, der tegner sig for mange ulykker. Der taler tallene jo desværre deres eget tydelige sprog, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) Foto: Keld Navntoft
Bygge- og anlægssektoren har længe været det sorte får i statistikken, når det kommer til antallet af alvorlige ulykker på arbejdspladsen. Men det går den rigtige vej. Det mener Dansk Byggeri, der oplever, at branchen langt om længe er ved at omstille sig til en ny hverdag.

Danmark: 5000. Det er i gennemsnit det antal af arbejdsulykker, der er blevet anmeldt indenfor bygge- og anlægsbranchen de seneste fire år.

Heraf har antallet af alvorlige arbejdsulykker (med minimum tre ugers forventet sygefravær, red.), det seneste årti ligget på omkring 1100, mens der også årligt som minimum har været et par dødsulykker iblandt.

Derfor er arbejdsmiljøet også et fokusområde politisk set, hvor der senest i 2011 blev lagt en strategi for at nedbringe antallet af alvorlige arbejdsulykker med 25 procent inden udgangen af 2020. Og netop bygge- og anlægssektoren repræsenterer en stor procentdel af de alvorlige ulykker.

Annonce

For ikke nok med, at udviklingen er tragisk på det personlige plan såvel som et ærgerligt stempel for branchen som helhed. Det er også en økonomisk udgift af de større for både den enkelte arbejdsgiver, der har udgifter til løn ved fravær, rekruttering og oplæring af nye medarbejdere, og for staten, hvis samlede omkostninger til sygedagpenge, sundhedsydelser og tabte skatteindtægter på området forbliver status quo.

Derfor er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) da også langt fra tilfreds med udviklingen.

- Det er klart og helt åbenlyst for enhver, at der stadig sker alt for mange alvorlige arbejdsulykker i Danmark, og at vi heller ikke er i mål med vores ambitioner på området. Set med regeringens øjne, så skal vi død og pine have antallet længere ned, og det gælder i særlig grad i de brancher, der tegner sig for mange ulykker. Der taler tallene jo desværre deres eget tydelige sprog, siger Peter Hummelgaard og tilføjer:

- Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg er glad for, at vi er i fuld gang med at implementere arbejdsmiljøaftalen fra 2019, som blandt andet styrker Arbejdstilsynets tilsynsindsats med op mod en halv milliard kroner her over de kommende år.

En prioriteret branche

Pengene skal blandt andet bruges til at give Arbejdstilsynet nye værktøjer til at gå i dialog med virksomhederne om, hvordan konkrete arbejdsmiljøproblemer kan håndteres og give dem mulighed for at lave hårdere sanktioner overfor virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven.


En af de brancher, hvor vi ved, at der er mange ulykker, som er nærliggende at prioritere, det er selvfølgelig bygge- og anlægssektoren.

Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister


- For vi ved, at det også ofte er dér, at ulykkerne sker, og det er vigtigt for os at sætte hårdt ind over for de virksomheder, der bryder reglerne samtidig med, at vi skal fremme forebyggelsen, understreger beskæftigelsesministeren, der i øjeblikket også er i fuld gang med forhandlinger med arbejdsmarkedets parter om nye nationale mål for arbejdsmiljøet.

- For mig at se, så er det afgørende, at vi får udformet nogle ambitiøse mål, som samtidig sætter en klar retning for området. Og det er også klart, at vi med målene bliver nødt til at lave en prioritering af, hvad det er for nogle forskellige brancher, der bliver størst fokus på. Men en af de brancher, hvor vi ved, at der er mange ulykker, som er nærliggende at prioritere, det er da selvfølgelig bygge- og anlægssektoren, siger Peter Hummelgaard, der håber på at have en strategi klar senere på året.

Annonce

Vigtig med god plan

At der er så mange ulykker forbundet med netop arbejdet på byggepladser, er der særligt en grund til. Og det er, at stort set alle slags håndværkere indenfor bygge- og anlægsbranchen kan være involveret i løbet af et byggeprojekts levetid.

Der kan derfor både være potentiale for fare for støv i forbindelse med arbejdet, fald fra højder og over genstandene, muligheden for at blive klemt, støjforurening, redskaber at skære sig på, ting at få i øjnene og oveni det almen nedslidthed og et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

- Så byggebranchen er et af de få områder, hvor nærmest alle kendte risikofaktorer er til stede i større eller mindre grad. Men der kan selvfølgelig være forskel fra små til større byggepladser og på, hvordan de arbejder med sikkerhed bredt set, forklarer Jeppe Ajslev, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Den gode nyhed er så, at det rent faktisk er muligt at reducere flere risici ved at planlægge sit byggeri godt. For netop en målrettet planlægning af opgaverne, blandt andet ved hjælp af digitale systemer, der kan visualisere arbejdet for at mindske risici, har flere større aktører indenfor branchen haft held med at indføre.

Det fortæller seniorforsker Jeppe Ajslev, der dog samtidig oplever, at der er store forskelle på, hvad der kan lade sig gøre i de store entreprenørvirksomheder i forhold til de små håndværkerfirmaer med under 20 ansatte, der tegner sig for omkring halvdelen af de ulykker, der finder sted i bygge- og anlægsbranchen.

- Rigtigt mange af de her virksomheder har ned til en mester og en lærling ansat. Og det er klart, at de ikke har den samme kapacitet til planlægning, som man har i de større firmaer. Samtidig ved vi, at jo mere man planlægger, jo nemmere er det at reducere de risikofaktorer, der kan være i arbejdet. For man får ikke så mange hovsa-situationer, når man har tænkt alt ind fra starten, forklarer Jeppe Ajslev.

Han nævner særligt travlhed og konkurrence som to parametre, der udfordrer særligt små virksomheder på planlægningen, samt for enkelte virksomheder også manglen på de rette kompetencer.

- I sidste ende er der stor konkurrence på området. Så hvis man vil have opgaven, får man ofte rigtig travlt. Og det gælder alt fra store entrepriser til små mestre, siger han.

Så skal man have gang i planlægningen, giver det ifølge forskeren, netop god mening at gribe fat i bygherrer og rådgivere.

En pointe, som også understreges af en undersøgelse i EU fra 1991, som Dansk Byggeri stadig henviser til den dag i dag, der dokumenterer, at en tredjedel af alvorlige arbejdsulykker i byggebranchen skyldes fejl og mangler i projekteringen hos bygherren og rådgiveren. En anden tredjedel skyldes fejl og mangler i planlægningen hos entreprenøren, mens den sidste tredjedel af de alvorlige ulykker kan henføres til et manglende sikkerhedshensyn under selve udførelsen på byggepladsen.

Annonce

Store går forrest

- Det kunne gøre meget, hvis tidsplanerne for byggerier var tilrettelagt sådan, at arbejdet altid skulle udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Så man hver gang havde nogen til at granske planerne og se på, om byggeriet var forsvarligt, inden man gik i gang, siger Jeppe Ajslev.

For at det også økonomisk set kan give pote for alle parter, hvis man satser mere på planlægning – også i de mindste håndværkerfirmaer – er han ikke i tvivl om.

- Hvis først man kommer i gang med at lære at planlægge og anvende de tekniske hjælpemidler, der findes på området, så er der meget, som peger i retning af, at der faktisk er penge i at tilrettelægge arbejdet mere hensigtsmæssigt, siger Jeppe Ajslev og fortsætter:

- For hvis du virkelig har planlagt alt, du skal lave, så er sandsynligheden for, at du bliver nødt til at ændre noget i processen undervejs, ikke nær så stor.

Desuden kan det, at flere større entreprenørfirmaer allerede er i gang med at arbejde målrettet og strategisk med arbejdsmiljø og planlægning af arbejdet, også føre til, at flere andre kommer i gang, mener forskeren, der drager en parallel til dengang, sikkerhedssko bogstaveligt talt var en klods om benet på de fleste ansatte indenfor bygge- og anlægsbranchen.

- For 15 år siden var sikkerhedssko sådan nogle store klodsede nogen, som kun var påbudt nogle steder. Men i dag findes der alle mulige udbydere, der sælger alt fra lette sikkerhedssandaler til mere robuste sko, og det skyldes blandt andet, at sikkerhedssko er påbudt på næsten alle byggepladser i dag, siger Jeppe Ajslev.

- Så på kort sigt er det måske ikke realistisk, at en virksomhed med en mester og lærling bruger digitale teknologier til at planlægge sit byggeri. Men jo mere standard det bliver i de store virksomheder, jo større er sandsynligheden for, at det kan fungere som en ”driver” i branchen, der skubber udviklingen i gang. Ikke mindst, fordi de store virksomheder ofte har mange underentreprenører, der jo også skal lære teknologien at kende, hvis de vil være med på projekterne.

Annonce

Et stykke vej endnu

Netop planlægning i byggeriet har da også været et af fokusområderne for branchen selv, lige siden branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, herunder også 3F og Dansk Byggeri, sammen med Arbejdstilsynet tilbage i 2013 gik sammen om at udarbejde handleplanen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker”.

En rapport, hvis formål var at medvirke til at nedbringe antallet af arbejdsulykker i branchen gennem flere konkrete initiativer. Blandt andet valgte Dansk Byggeri sammen med 3F i 2015 at udvide deres mobile konsulenttjeneste, Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus), med en frivillig videnstjeneste for bygherrer og rådgivere med den hensigt få arbejdsmiljø og sikkerhed sat på dagsordenen allerede i planlægningen af byggeriet.

- For når byggeriet på byggepladsen først er i gang, så er det jo svært at finde løsninger. Derfor skal det ske, allerede mens byggeriet er på tegnebrættet, forklarer Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri (DI).

Derudover har Dansk Byggeri også været med til at presse på for at få Arbejdstilsynets helhedsorienterede tilsyn gjort til en permanent ordning, hvilket lykkedes sidste år, og betyder, at Arbejdstilsynet i dag også fører tilsyn med projekterende virksomheder og bygherrer på byggepladserne.

Men selvom initiativerne alle er et skridt i den rigtige retning, og ifølge Mette Møller Nielsen har fået alle led i byggeprocessen til at tænke mere over vigtigheden og nødvendigheden af at få arbejdsmiljø ind allerede i planlægningen, er der stadig et stykke vej at gå endnu.

- Vi har været meget plaget af underanmeldelser indenfor branchen, men det er blevet meget bedre. Og det er også sammen med en stigende beskæftigelse en af forklaringerne på, at tallet for alvorlige arbejdsulykker ikke er faldet så meget som håbet. Men desværre må vi jo erkende, at det også er en del af forklaringen, at vi ikke er helt i mål endnu. Og derfor fortsætter vi også indsatsen ufortrødent, siger Mette Møller Nielsen, der resultatet til trods oplever, at arbejdsmiljø har fået en helt anden status i branchen i dag.

- For en 10-15 år siden var der slet ikke den samme velvilje til at lære, hvordan man gør det rigtigt. Men det er der kommet nu. Så det er det gode ved, at der er kommet mere fokus på statistikken på området, understreger Mette Møller Nielsen, der oplever, at branchen som helhed, og herunder særligt de store og mellemstore virksomheder, i højere grad er begyndt at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen.

Anmeldte dødsulykker i år indenfor bygge- og anlægssektoren

Januar:

En medarbejder i 30'erne har mistet livet ved fald fra lift. Ulykken skete i Region Hovedstaden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen for opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet påbud.

April:

En medarbejder i 40'erne har mistet livet ved fald fra en midlertidig adgangsvej på et stillads. Ulykken skete i Region Hovedstaden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen for opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der af afgivet strakspåbud og påbud.

Juni:

En medarbejder i 30'erne har mistet livet ved fald fra en tagkonstruktion. Ulykken skete i Region Hovedstaden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen for opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet to strakspåbud.

Juni:

En medarbejder i 40'erne har mistet livet efter en påkørsel på en byggeplads. Ulykken skete i Region Sjælland. Afdøde var ansat i en virksomhed i anlægsbranchen. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet strakspåbud.

Juli:

En medarbejder i 40'erne har mistet livet på en byggeplads, efter at være kommet under en bakkende lastbil. Medarbejderen faldt ned fra en trædeplade, der var placeret bag på lastbilen. Ulykken skete i Region Syddanmark. Afdøde var ansat i en virksomhed i anlægsbranchen. Undersøgelsen af ulykken er afsluttet, og der er afgivet strakspåbud.

Annonce
Annonce
VIRKSOMHEDER

Fra vild efterspørgselhåndsprit til total opbremsning inden ny bølge: Kiilto har været gennem to års turbulent rutsjebanetur

Annonce
Arbejdsmarked

Klumme: Mens vi venter på reformerne

Annonce
Østjylland

Visma udvider portføljen og opkøber Sofus Døgndata

Annonce
Forsiden netop nu
Uddannelse

Lasse og Henrik vil lærlingemangel til livs: - Det skal være fedt at være håndværker igen

Erhverv

Byggebranchen nærmer sig overophedning og højeste niveau i over 40 år

Sydjylland

Transport-kæmpe: - Ringe bilsalg koster os adskillige millioner, så vi må skrue fragtpriserne op

Uddannelse

Hos Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers vejer mors mening stadig tungt, når de unge skal vælge vej

Erhverv For abonnenter

Elbiler skal give Odense-fabrik kraftig vækst: Jorgensen vil være dobbelt så stor

Østjylland

Østjylland halter efter - færre nye, små virksomheder i 2021

Annonce