Annonce
erhvervplus

Årtiets største byggeprojekt har fået arbejdsro: Tyske klager er afvist

På dansk side er arbejdet med tunnelbyggeriet i Femer Bælt begyndt. Foto: Femern A/S
Tyske klager er afvist, så den faste Femern-forbindelse ventes åbnet i 2029.

DANMARK: Hverken fisk, hasselmus, turismen på Femern eller skandinaviske ejede rederier tager skade af, at der bygges en 18 kilometer kilometer lang tunnel mellem Rødby i Danmark og Puttgarden i Tyskland.

Det mener Forbundsforvaltningsretten i Leipzig, der først på måneden afviste seks klager fra miljøorganisationer, byen Fehmarn, lokale borgergrupper samt rederierne Scandlines og Stena Line over det storstilede byggeprojekt, der ventes færdiggjort i 2029 og således bliver årtiets største på vores breddegrader.

Miljøorganisationerne frygter, at tunnelbyggeriet går ud over både planter og dyr, mens Scandlines, der sejler mellem Rødby og Puttgarden, frygter store økonomiske tab og nedlæggelse af arbejdspladser.

Med afvisningen af indsigelser og klager – der har været 46 på den danske og hele 12.600 på den tyske side, hvor der er mange flere muligheder end i Danmark for at klage – har bygherren Femern A/S, der er den danske stats projektselskab, fået arbejdsro. Lettelsen var da også tydeligt at spore hos administrerende direktør Claus F. Baunkjær efter den tyske dom.

- Vi er tilfredse med, at der nu er skabt klarhed om den tyske myndighedsgodkendelse af Femer Bælt-projektet. Det er en historisk milepæl, som er nået. Byggeriet af Femern-tunnelen er i gang på dansk side. Nu kan vi også komme i gang på tysk side. Vi vil gerne sige tak til vores tyske og danske samarbejdspartnere for deres indsats, lød det fra Femern A/S-direktøren.

Glæde over afgørelse

Den tyske trafikminister Andreas Scheuer (CSU) glædede sig over domstolsafgørelsen.

- Femern-forbindelsen vil bringe Europa tættere sammen og sørge for en effektiv grænseoverskridende trafik på vej og skinne. Dommen viser, at vi kan gennemføre store projekter i samklang med miljø- og naturbeskyttelse.

Verdens længste sænketunnel

  • Den faste Femern-forbindelse skulle oprindeligt have været en bro, men denne løsning blev for dyr, så det endte med byggeriet af det, der med sine 18 kilometer bliver verdens længste sænketunnel.
  • Aftalen om den faste forbindelse mellem Tyskland og Danmark blev underskrevet i september 2008. Den blev ratificeret et år og tre måneder efter.
  • De to konsortier, FBC og FLC, står for opførelsen af Femern-tunnelen.
  • I november 2019 trådte kontrakten med det hollandske entreprenørkonsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC) i kraft. Opgaven drejer sig om gravearbejdet til søs og etableringen af landindvingen med de nye naturområder.
  • I maj 2020 igangsatte Femern A/S de betingede kontrakter om byggeriet af selve tunnelen, portaler og ramper. Kontrakterne er indgået med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC) og træder i kraft 1. januar 2021.
  • Femer Bælt-tunnelen vil rumme en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Op til 3000 ansatte vil være direkte beskæftiget med at bygge tunnelen.
  • Alle entreprenører på Femern-projektet er underlagt sociale klausuler. Det skaber blandt andet 500 lærlingepladser.
  • EU-Kommissionen har erklæret Femer Bælt-tunnelen for et af Europas vigtigste infrastrukturprojekter og en del af rygraden i den europæiske økonomi.

Trafikministerens regionale kollega i Slesvig-Holsten, Bernd Buchholz (FDP) kaldte dommen for ”en milesten for infrastrukturplanlægningen i Tyskland” og bebudede, at han inden for de næste måneder vil tage et symbolsk spadestik på tysk side sammen med den danske transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Med Femern Bælt-forbindelsen skaber vi en ny korridor til Tyskland. Det arbejde er i fuld gang på den danske side, og nu er den sidste hindring for arbejdet på den tyske side ryddet af vejen. Med den meget klare tilkendegivelse ligger det fast, at Femern Bælt-projektet vil blive gennemført, som et meget bredt flertal i Folketinget har besluttet, sagde han, da dommen i Leipzig var blevet forkyndt.

- Skandinavien er rykket nærmere - en god dag for hele Norden, jublede Uli Wachholtz, præsident for UVNord, en sammenslutning af arbejdsgiverorganisationer i Hamborg og Slesvig-Holsten.

- Det nordtyske erhvervsliv har ventet med længsel i årtier på dette århundredets byggeri over Femer Bælt.

Annonce

Dansk arbejde er i gang

På dansk side er den store arbejdsplads ved Rødbyhavn ved at blive opført, og ved årsskiftet går man i gang med at anlægge tunnel-elementfabrikken. I anlægsfasen deltager blandt andre Aarsleff fra Aarhus som hovedentreprenør, og Arkil, der har hovedsæde i Hammelev i Sønderjylland, er med til at klargøre byggepladsen i Rødbyhavn.

Den 18 kilometer lange tunnel skulle efter den oprindelige plan have været færdiggjort i 2018 til en pris af 42 milliarder kroner. I mellemtiden er byggeriet blevet fordyret, så prisen bliver cirka 60 milliarder kroner, som Danmark bortset fra EU-støtte gennem det såkaldte Connecting Europe Facility-program på 4,4 milliarder kroner og 870 millioner kroner til landanlæg skal betale og derefter hente hjem via brugerbetaling.

Indtægterne går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, som har finansieret både Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

Danmark forventer dog yderligere EU-støtte, når der skal gives EU-midler fri for årene 2021-2027.

Annonce

Tyskland slipper billigt

Tyskland slipper noget billigere ved "kun" at skulle betale cirka 30 milliarder kroner til udbygning af landanlæg og bro til biler og tog, deriblandt en helt ny jernbaneforbindelse fra Puttgarden mod syd. Med den faste forbindelse mellem Lolland og Femern håber man på et løft i den regionale udvikling på de to øer og stærkere transportbånd mellem Tyskland og Skandinavien.

Det vil kun tage omtrent 10 minutter at køre i bil gennem tunnelen og syv minutter i tog, mens det i dag uden ventetid tager 45 minutter at sejle med færgen.


Femern-forbindelsen vil bringe Europa tættere sammen og sørge for en effektiv grænseoverskridende trafik på vej og skinne. Dommen viser, at vi kan gennemføre store projekter i samklang med miljø- og naturbeskyttelse.

Andreas Scheuer (CSU), tysk trafikminister


Rejsetiden med tog fra København til Hamborg vil blive reduceret fra fire en halv til to en halv time, men den store gevinst for togtrafikken ligger i, at de langsomme transittog op gennem Jylland nu kan bruge Femern-forbindelsen og dermed give mere plads til passagertog i Danmark. Strækningen for godstrafik forkortes med 160 kilometer.

Motorvejene i Syd og Sønderjylland og på Fyn bliver på grund af tunnellen også aflastet, da turist- og lastvognstrafikken mellem Tyskland og Sverige fra 2029 hovedsageligt vil bruge den faste forbindelse frem for at køre den lange vej udenom.

Trafikken på vandet ved Rødbyhavn er allerede intens. Foto: Femern A/S
Annonce